Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hamlet_W.Shakespeare

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (134,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Hamlet William Shakespeare ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU: Překlad: Jiří Josek, nakladatelství Romeo, druhé vydání, 2007 Téma: touha po moci úvahy o lidském životě, existenci osamělý jedinec ve světě intrik a násilí Motiv: zrada, pomsta , význam života Časoprostor: Dánsko, hrad Elsinor a okolí, počátek 17. století Kompoziční výstavba: chronologická, vyprávění, 5 dějství (vzor v antice) 1. expozice – smrt krále, Claudius nastupuje na trůn, bere si Gertrudu 2. kolize – duch Hamletova otce mu řekne, jak zemřel 3. krize – Hamlet začne předstírat šílenost, zabije Polonia, Ofelie zešílí a zabije se 4. peripetie – Hamlet se vrací z Anglie, Claudius navádí Laerta, aby s Hamletem bojoval 5. katastrofa – boj Hamleta s Laertem, umírá Gertruda, Claudius, Laert, Hamlet Literární druh: drama Literární žánr: tragédie (alžbětinská anglická tragédie) Vypravěč / lyrický subjekt: vyprávěno pomocí monologů a dialogů Postavy: Hamlet (princ dánský) – rozpolcený člověk (pomsta x vrah), hrdý, spravedlivý, touží po pomstě, pochybnosti a nedůvěra v sám sebe, racionální, předstírá šílenství, miluje Ofelii Claudius (král dánský, strýc Hamleta) – zrádný, zákeřný, podlý, královrah, nemá výčitky svědomí, později se snaží zbavit Hamleta Duch mrtvého krále Hamleta (Hamletův otec) – chce, aby Hamlet vykonal pomstu, ale neubližoval matce Gertruda (královna, Hamletova matka) – za krále truchlila jen krátce, v druhém manželství spokojená, ničí ji Hamletův stav - > rozpolcená Polonius (kancléř) – starý muž, sebevědomý, namyšlený, oddaný králi (až směšně), hledá příčinu bláznovství Hamleta, podlézavý, doplatí na to smrtí (zavražděn Hamletem) Laertes (Poloniův syn) – zaslepený pomstou, spikne se s Claudiem, zemře v souboji s Hamletem Ofelie (Poloniova dcera) – miluje Hamleta, po smrti otce zešílí (doopravdy), skrývá city, zbabělá, náhodou se utopí Horacio (přítel a důvěrník Hamleta) – čestný, spravedlivý, neutrální postoj, vyrovnaný Rosencrantz a Guildenstern (bývalí Hamletovi spolužáci, dvořané) – bezcharakterní, prodají Hamleta Claudiovi, jsou opakem Horacia Vyprávěcí způsoby: ich-forma Typy promluv: dlouhé monology, dialogy Veršovaná výstavba: blankvers (nerýmovaný jambický verš o pěti stopách, končí na přízvučnou slabiku), kromě verše próza Jazykové prostředky: spisovný, pestrý jazyk, tragické, komické, satirické prvky, dlouhá složitá souvětí, filosofické úvahy, slovní hříčky Děj: Strážným se v noci zjeví duch Hamletova otce. Sdělí to Hamletovi a tomu duch příští noc řekne pravdu o své smrti. Claudius mu ve spánku nalil do ucha jed a tím ho zavraždil. Hamlet slibuje, že ho pomstí. Začne předstírat šílenství a chce usvědčit strýce. Pomohou mu kočovní herci, kteří podle jeho instrukcí sehrají tuto situaci. Claudius nesnese pohled na zmíněnou scénu a tím se usvědčí. Hamlet jde poté za matkou, aby jí vše vysvětlil a zabije přitom Polonia špehujícího za závěsem v domnění, že je to Claudius. Pro Claudia se Hamlet stává nepohodlným. Pošle ho tedy do Anglie, kde ho mají popravit. Mezitím se z Francie vrací Laertes a zjišťuje, že jeho otec je mrtvý a Ofélie zešílela. Hamlet zatím pozmění dopis pro anglického krále tak, že odsoudí k popravě své proradné bývalé spolužáky, kteří na něj měli na cestě dohlížet. Vrací se ve chvíli, kdy se koná pohřeb utonulé Ofélie. Laertes se chce pomstít Hamletovi a dohodne se proto s králem, že uspořádají šermířský zápas. Vezme si otrávený meč a král si připraví pohár s jedem. Z toho se však nedopatřením napije královna. Během rvačky při souboji si Laertes s Hamletem vymění meče, takže se zákeřným jedem otráví oba. Když Hamlet vidí, že je již vše ztraceno, probodne Claudia a nalije mu do hrdla otrávené víno. V tu chvíli přichází na hrad Fortinbras (norský princ). Hamlet ve své poslední chvíli prosí Horacia, aby všem vyprávěl jeho příběh a očistil tak jeho čest. LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT: Kontext autorovy tvorby: Hamlet spadá do Shakespearova druhého období, kdy zažívá zklamání. Shakespearova tvorba přerůstá časový i společenský rámec své doby. Je stále živá a pochopitelná i dnešnímu divákovi. Hamlet se stal inspirací pro mnoho dalších spisovatelů. William Shakespeare Anglický dramatik, herec. Je považován za nejvýznamnějšího anglického a světového dramatika. Byl vrcholný umělecký představitel evropského humanismu a pozdní renesance. Narodil se r. 1564 ve Stratfordu nad Avonou v Anglii a z emřel r. 1616. O jeho životě je málo zpráv, dodnes se neví, kolik her skutečně napsal. Je mu připisováno autorství 37 her. Oženil se s Annou Hathawayovou, s níž měl později 3 děti. Odešel do Londýna a stal se spisovatelem a hercem, měl přístup ke dvoru Alžběty I., která značně tehdejší divadelní činnost podporovala. Hrál v nové divadelní aréně The Globe (byl jejím spolumajitelem). V e svém díle se inspiroval autory dřívějších dob -> jeho dramata nejsou originální, jde o adaptace. P ro Shakespearova dramata je typická neomezenost látky, času a místa. Témata dodnes živá, dají se snadno aplikovat do současné doby. Postavy mají kladné i záporné stránky (nikdo není jen černý nebo bílý, hodný nebo zlý …), Příčinou tragédií je lidská vášeň nebo náhoda, základem je láska a pravda. Ženy v Shakespearových dramatech rozhodují o svém životě samostatně, cílevědomé a ctižádostivé (znak renesance). V komediích je častá záměna osob a situační komika. Nedodržuje zásadu tří jednot (času, místa, děje), ale na začátku chór (sbor, komentující děj, jako v antice). Jeho tvorba patří do alžbětinského divadla (anglické divadlo rozvíjející se za vlády Alžběty I.) Alžběta divadlo finančně podporovala. Jeho tvorba se člení do 3 období: 1.) K omedie, veselohry, historické hry (z antických a anglických dějin) - Zkrocení zlé ženy, sen noci svatojánské, Jindřich IV., V., VI., Richard II., III., Julius Caesar, Romeo a Julie 2.) S lavné tragédie, pesimistické - Hamlet, princ dánský, Othello, král Lear, Macbeth, Antonius a Kleopatra, kupec Benátský 3.) Naděje, vyrovnání, vyjasnění - Zimní pohádka, sonety Další díla: Tragédie: Romeo a Julie, Othello, Král

Témata, do kterých materiál patří