Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hordubal

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky: Hordubal

Žánr: novela

Autor: Karel Čapek (viz. Krakatit)

Místo a doba děje: Vesnice nad Podkarpatské Rusi, ve vzpomínkách pak krátce Amerika, čas není přesně uveden, odhaduji 20. léta 20. století.

Téma: Hřích a nezvratnost osudu, hloupost a dobrosrdečnost s marnou snahou zachovat rodinu. Ať se Hordubal snažil tahat za jakékoli nitky, nebylo mu to nic platné. Zdůraznění zodpovědnosti při vytváření úsudků.

Obsah: Sedlák Hordubal se po 8 letech strávených těžkou prací v Americe vrací do rodné vsi, kde má grunt.

Velice se těší na svou ženu Polanu a (nyní jedenáctiletou) dceru Hafii, byť jim po posledních několik let nenapsal (neumí).

Nerealisticky sní o tom, jak jej přivítají, o jejich vděčnosti za zasílané peníze, avšak narazí na tvrdou realitu. Statek je zvelebený (jinak, než by si Hordubal představoval - chovají se tam teď koně).

Spolu s Polanou jej spravuje mladý čeledín Štěpán. Po vsi jdou řeči o jejich mimomanželském poměru. Hafie se otce bojí, přilnula ke Štěpánovi. Žena jej odmítá. Staří kamarádi klopí oči, když se s nimi potká.

Porozumění najde jen u pastýře Míši, který žije osaměle v horách. Hordubal je ze všeho zmaten, snaží se získat lásku svých nejbližších zpět, dělá, co může, plánuje změny, o některé se i pokusí, ale marně.

V závěru novely umírá - zabit Štěpánem domluveným s těhotnou Polanou. Pitevní lékař konstatuje, že vražda byla zbytečná, neb kvůli zápalu plic a celkovému vyčerpání organismu by se stejně nedočkal rána. Polana a Štěpán jsou za vraždu odsouzeni do vězení.

Hlavní postavy:

Hordubal - naivní člověk s dobrými úmysly, avšak neschopen přežít v kruté realitě, idealista, do smrti hájí čest Polany, nedovede si ani představit, že by mu byla nevěrná, vyznává jako hodnotu tvrdou práci a jen práci, jiné je pro něj nepochopitelné

Polana - jako mladá provdána za muže, který jí pak odešel, měla pletky s vícero muži, velice tvrdá, až zlá

Hafie - jemné dítě, které jen popisuje, co vidělo, a plní, co se mu řekne

Míša - jediný člověk s porozuměním, dívá se z nadhledu

Kompozice:

Chronologická, děj je členěn na tři knihy (v jednom svazku, celkem o 196 stranách). První kniha pojednává o Hordubalově návratu, druhá o vyšetřování jeho vraždy a třetí o soudním procesu a usvědčení Hordubalových vrahů.

Jazykové prostředky:

• JAZYK: próza; vyprávěcí způsoby: střídání er-formy a ich-formy; druhy řeči: dialogy a vnitřní monology; formy řeči: přímá řeč a hojně užívaná smíšená řeč a nevlastní přímá řeč

• SLOVNÍ ZÁSOBA: spisovná čeština; zastaralé výrazy (gazdovat, baran, vědérce, správčík, žandár); anglické výrazy (waiter, factory, employment); anglismy: majner (od miner = horník), advans (od advance = předem), džob (od job = zaměstnání); latinské výrazy (circa, neto, corpus delicti); slovenské výrazy (počuj, gombík)

Témata, do kterých materiál patří