Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hordubal

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky:Hordubal Žánr: novela Autor:Karel Čapek (viz. Krakatit) Místo a doba děje:Vesnice nad Podkarpatské Rusi, ve vzpomínkách pak krátce Amerika, čas není přesně uveden, odhaduji 20. léta 20. století. Téma:Hřích a nezvratnost osudu, hloupost a dobrosrdečnost s marnou snahou zachovat rodinu. Ať se Hordubal snažil tahat za jakékoli nitky, nebylo mu to nic platné. Zdůraznění zodpovědnosti při vytváření úsudků. Obsah: Sedlák Hordubal se po 8 letech strávených těžkou prací v Americe vrací do rodné vsi, kde má grunt. Velice se těší na svou ženu Polanu a (nyní jedenáctiletou) dceru Hafii, byť jim po posledních několik let nenapsal (neumí). Nerealisticky sní o tom, jak jej přivítají, o jejich vděčnosti za zasílané peníze, avšak narazí na tvrdou realitu. Statek je zvelebený (jinak, než by si Hordubal představoval - chovají se tam teď koně). Spolu s Polanou jej spravuje mladý čeledín Štěpán. Po vsi jdou řeči o jejich mimomanželském poměru. Hafie se otce bojí, přilnula ke Štěpánovi. Žena jej odmítá. Staří kamarádi klopí oči, když se s nimi potká. Porozumění najde jen u pastýře Míši, který žije osaměle v horách. Hordubal je ze všeho zmaten, snaží se získat lásku svých nejbližších zpět, dělá, co může, plánuje změny, o některé se i pokusí, ale marně. V závěru novely umírá - zabit Štěpánem domluveným s těhotnou Polanou. Pitevní lékař konstatuje, že vražda byla zbytečná, neb kvůli zápalu plic a celkovému vyčerpání organismu by se stejně nedočkal rána. Polana a Štěpán jsou za vraždu odsouzeni do vězení. Hlavní postavy: Hordubal - naivní člověk s dobrými úmysly, avšak neschopen přežít v kruté realitě, idealista, do smrti hájí čest Polany, nedovede si ani představit, že by mu byla nevěrná, vyznává jako hodnotu tvrdou práci a jen práci, jiné je pro něj nepochopitelné Polana - jako mladá provdána za muže, který jí pak odešel, měla pletky s vícero muži, velice tvrdá, až zlá Hafie - jemné dítě, které jen popisuje, co vidělo, a plní, co se mu řekne Míša - jediný člověk s porozuměním, dívá se z nadhledu Kompozice: Chronologická,děj je členěn na tři knihy (v jednom svazku, celkem o 196 stranách). První kniha pojednává o Hordubalově návratu, druhá o vyšetřování jeho vraždy a třetí o soudním procesu a usvědčení Hordubalových vrahů. Jazykové prostředky: • JAZYK: próza; vyprávěcí způsoby: střídání er-formy a ich-formy; druhy řeči: dialogy a vnitřní monology; formy řeči: přímá řeč a hojně užívaná smíšená řeč a nevlastní přímá řeč •SLOVNÍ ZÁSOBA: spisovná čeština; zastaralé výrazy (gazdovat, baran, vědérce, správčík, žandár); anglické výrazy (waiter, factory, employment); anglismy: majner (od miner = horník), advans (od advance = předem), džob (od job = zaměstnání); latinské výrazy (circa, neto, corpus delicti); slovenské výrazy (počuj, gombík) •metafory: naplivat na cizotu; huba mu zdřevění; obloha je jakási zaprášená; Jen mne nesežer těma očima; špinavý případ •personifikace: koně počínají tančit; Dobrý večer, gazdo, z chléva se táhlým bzučením ozývá kravička; taková tma, co dýchá •dysfemismy: To tak, ještě to usne a svalí se to na mne; ...stírá si špinavou prackou zvlhlé čelo.; ...hladí mokrého Čuvaje, který mu smrdí po boku. •hyperbola: až by ztratila dech; je zlostí celý žlutý; ...ani za sto párů volů, prý. •básnické přívlastky: mrzký den; ...ptá se Hafie stříbrně.; bezdeché ticho •citoslovce (objevovaly se ve velkém množství): ach, haha, bim bam, ahah! •přirovnání: vyhřátá jako chlebová pec; jako z rosolu; "Člověče," divil se Biegl, "vy toho víte jako stará dáma." •zdrobněliny: zvonky telátek, dušinko, mravenečku, chlapeček • staženiny: Chtěl by se's jí zeptat?; Viděla's je... •lidové moudrosti: Když nepuknou ledy, sejdou pomalu.; To máte prašť jako uhoď. •apostrofy: Všivý kraj prý, tak co sem čerte lezeš?; Hej, hospodo!; A co mrazíš, ty jeden? (Hordubal oslovoval Měsíc); Tak je to, lidi, a neříkejte, že je tu všecko v pořádku. •používání malých písmen po "?" nebo "!": ...bývaly to dřív koně ve dvoře! ale teď traktor!; Juraj přitlouká, což, zeptá se? nezeptá, jen upřeně hledí. •nadávky: darmojede, somáre, blbče Aktuálnost díla: Dílo sepsáno na motivy skutečného příběhu. Na román zareagovala literární kritika s chladnou zdrženlivostí. Například František Götz, jeden z kritiků, který autorovu tvorbu soustavně sledoval, dal své recenzi na nové autorovo dílo poněkud pichlavý název Čapkova povídka z třetí kapsy; její první část charakterizoval jako „český populismus v nejčistší formě“ a o části druhé a třetí napsal, že „nevybočují z norem kriminální povídky chestertonovského tónu“. Nakonec sice vyjevil jisté sympatie k prvnímu dílu Hordubala, ale o druhém a třetím usoudil, že se v nich Čapek ocitl „pod svou úrovní“. Některá hodnocení se sice stavěla k próze shovívavěji, ale marně bychom v nich hledali obdiv a ocenění spisovatelova přínosu moderní literatuře. Teprve když vyšel Povětroň a Obyčejný život a linie započatá Hordubalem se během necelých dvou let rozvinula do volné trilogie, nastal v hodnocení obrat a kritika začala na

Témata, do kterých materiál patří