Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
JIŘÍ WOLKER-Tezka hodina

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

JIŘÍ WOLKER: TĚŽKÁ HODINA Autor: Jiří Wolker (1900–1924) - celé jméno Jiří Karel Wolker - básník, prozaik, dramatik, teoretik proletářského umění - symbol proletářské poezie pro své brzké úmrtí - narodil se i zemřel v Prostějově (→ recitační soutěž Wolkerův Prostějov) - otec bankovní úředník – rodina z vyšších kruhů - jeho dětství ovlivnila První světová válka a potlačení vzpoury místních dělníků - vystudoval gymnázium - měl literární, hudební a výtvarné nadání - publikovat začal již za středoškolských studií - člen Sokola, navštěvoval skaut - na přání otce studoval práva, současně navštěvoval přednášky z literatury na filozofické fakultě (přednášeli Šalda, Nejedlý) - v Praze se seznámil se Zdeňkem Nejedlým, S. K. Neumannem, Konstantinem Bieblem a Vítězslavem Nezvalem - byl členem politické strany KSČ, uměleckých skupin Literární skupina a Devětsil (brzy vystoupil) - měl blízko k brněnské Literární skupině (časopis Host) - bydlel ve vile na Svatém Kopečku u Olomouce (dnes nese jeho jméno a je kulturní památkou) - od dětství měl tuberkulózu, léčil se ve Vysokých Tatrách - pohřben v Prostějově - jeho smrtí končí období proletářské tvorby v české literatuře zařazení autora do uměleckého směru Proletářská literatura (proletář = dělník, proletářská = dělnická) = levicově orientovaná literatura 20. let 20. století - inspirace marxistickou filozofií, ruským básníkem Vladimirem Majakovským - „sen o revoluční přeměně světa“ - počátek spatřován v článku Jiřího WolkeraProletářské uměníotištěném v časopise Var - v době komunismu vyzdvihována, dnešní pohled je objektivnější - pro literaturu znamenala přínos, nelze ji opomenout - autoři proletářského umění se sdružovali v hnutí Devětsil Devětsil – nejvýznamnější české levicové kulturní sdružení 20. let 20. stol. celý název Svaz moderní kultury Devětsil, název Devětsil prý vymysleli bratři Čapkové (jarní bylina) nejprve proletářský program, poté příklon k poetismu vznikl r. 1920 v Praze zakládající členové: J. Seifert, Vl. Vančura, A. Hoffmeister, K. Teige cíl – pořádat kulturní akce, vydávat almanachy, prosadit kolektivní přístup ke světu rysy proletářské literatury: - umění musí bojovat proti nespravedlnosti - revolučnost, ale nenávist k válce - kolektivismus (proti individualismu), optimismus - zobrazení dělnické třídy, jejího útlaku - určena k recitaci, má silně agitovat - srozumitelnost i pro dělníky, jednoduchý jazyk určení století, v němž autor tvořil 20. léta 20. století určení dalších autorů stejného uměleckého směru Stanislav Kostka Neumann (1875–1947) - teoretik, autor teoretických statí – formuloval zásady proletářské poezie Rudé zpěvy -snaha vyburcovat proletáře k revoluci Josef Hora (1891–1945) - redaktor Rudého práva a Práva lidu - překladatel (Puškin) - r. 1929 se rozešel s komunistickou stranou Pracující den, Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro – básník, který nese svůj podíl v boji o lepší zítřek - lyrika Jindřich Hořejší (1886–1941) - z rodiny chudého truhláře, studoval techniku - r. 1905 odešel do Paříže, zde vystudoval FF - překladatel z francouzštiny (Verlaine, Apollinaire, Barbusse, Cocteau) Hudba na náměstí, Korálový náhrdelník, Den a noc – protest proti bídě obyvatel městské periferie Konstantin Biebl (1898–1951) proletářská lit.→ poetismus→ surrealismus na konci 1. sv. války zajat na balkánské frontě, měl být popraven – útěk trpěl depresemi, spáchal sebevraždu obohatil českou poezii o motivy exotiky: Zloděj z Bagdadu, S lodí, jež dováží čaj a kávu – sbírky náležící k poetismu Nový Ikaros – čtyřdílná báseň, mísení dojmů – subjektivní, zážitky z války, současný svět názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Proletářské umění – spoluautor Karel Teige, stať formulující základní rysy proletářského umění - otištěna r. 1922 v časopise Var Host do domu– 1921, básnická sbírka složená z textů psaných za studií na gymnáziu - 3 oddíly: Chlapec, Ukřižované srdce, Host do domu - poslední báseň Svatý kopeček – název podle místa, kde pobýval, má formu pásma (volný sled asociací) - obsahuje básně Poštovní schránka, Věci Umírající, Na nemocniční postel padá svět, U rentgenu – básně inspirované tuberkulózou a smrtí O milionáři, který ukradl slunce, O kominíkovi, Pohádka o bledé Princezně, Pohádka o listonošovi – sociální pohádky Polární záře– 1922, pokus o román, nedokončeno Nemocnice, Hrob, Nejvyšší oběť – 1923, dramata, vycházejí v souboruTři hry Do boje, lásko, leť – soubor básní a dopisů přítelkyni Máně Koldové vlastníepitaf (= náhrobní nápis): Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh´ srdce k boji vytasit, zemřel – mlád dvacet čtyři let.Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh lyricko-epický literární žánr soubor sociálních básní a balad literární forma poezie typ vypravěče ich-forma – vypravěčem je sám lyrický subjekt er-forma – vševědoucí lyrický subjekt dominantní slohový postup vyprávěcí, úvahový vysvětlení názvu díla Těžká hodina – podle první (ústřední) básně ze souboru podtitul Verše 1921–1922 – období, ve kterém básně vznikaly a o kterém pojednávají posouzení aktuálnosti díla Tematika utiskovaných a tvrdě pracujících dělníků je již neaktuální. určení místa a času textu místo: město čas: básníkova současnost (roky 1921 a 1922) stručné nastínění děje b. Těžká hodina - věnována A. M. Píšovi (spolužák, literární kritik) - básník se loučí s dětstvím, ale necítí se být dospělým (těžká hodina = dospívání) b.Balada o nenarozeném dítěti - vypravěč sleduje příběh milenců, kteří se milovali, ale dítě by neuživili, a tak šla žena na potrat b.Slepí muzikanti - b. o tom, že slepci otevírali svojí hudbou lidem oči b. Čepobití - čepobití = večerní bubnování ukončující práci - básník-milenec leží s milou v posteli a slyší čepobití; uvědomuje si, že musí také odejít na vojnu a bojovat za svobodu b. Tvář za sklem - v kavárně Bellevue si honorace užívá života, kdežto za výlohou je svět chudých b.Kázání na hoře - básník přirovnává lidi ke stromům, nikdo se nemá bát, ale měl

Témata, do kterých materiál patří