Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař Autor: Viktor Dyk Datum prvního vydání: 1915, časopisecky vycházel už v letech 1911 - 12 v čas. Lumír pod názvem Pravdivý příběh Téma: láska, pomsta, hamižnost Motivy: konfrontace, nešťastná láska, nevěra Časoprostor: blíže neurčená minulost, hanzovní město Hameln Komposiční výstavba: Chronologická, členěno na kapitoly Literární druh: próza Literární žánr: novela Vypravěč: er- forma Postavy: Krysař - vyrovnaná, silná osobnost; tajemný samotář, individualista, moudrý, zkušený, chápavý, plný citů, vykreslený jako romantická postava, bez identity, nízké povolání. Do Agnes se upřímně zamiluje"Dlouhý" Kristián - milý Agnes. Doufá, že až nabude dědictví, plně získá srdce Agnes (Agnes však touží po lásce, ne penězích). Kristián nemá vůbec ponětí, co se odehrává mez Agnes a krysařem. Má Agnes upřímně rádAgnes - milá Kristiánova. Otěhotní s Kristiánem. Milenka KrysařovaSepp Jörgen - rybář, vyděděnec, prostoduchý mládenec, neschopný zařadit se do společnosti. Společnost se mu posmívá pro jeho jednoduchost. Vše si uvědomoval až další den. Je člověk ryzího charakteru, čistá dušeLid v Hameln - radní: Gottlieb Frosch, Bonifác Strumm, chamtiví, uhlazení Vyprávěcí způsoby: přímá i nepřímá řeč Typy promluv: dialogy, monology Jazykové prostředky: Spisovný jazyk, archaismy, krátké věty, tázací věty (komunikace se čtenářem), občas přeházený slovosled, opakování (zvyšuje naléhavost), němčina pouze ve jménech Tropy a figury: personifikace, řečnické otázky Kontext autorovy tvorby: *31. 12. 1877 - † 14. 5. 1931 - srdeční mrtvice v Jaderském moři - gymnázium v Praze, učil ho i A. Jirásek, poté práva na UK - Podílel na redigování časopisu Lumír(1851 Ferdinandem Mikovcem, snažil se povznést českou literaturu na světovou úroveň, publikace překladů i původní tvorby inspirované zahraničními vzory) - Za 1SV v protirakouském odboji, za politickou činnost vězněn - Za první republiky poslancem Národního shromáždění, později senátorem - nacionalisticky pravicově zaměřený, oponentem Masaryka - Příslušníkem generace buřičů – anarchistů (Dyk, Šrámek, Hašek, protispolečenští, např. satanismus, dekadenci, bohémský či tulácký život, život bez iluzí, časopis Nový kult, odmítali válku a falešnou morálku) - Námět vychází ze staroněmeckého motivu s reálným základem, vypráví o krysaři, který roku 1284 očistil město Hameln od krys, a když mu nebyla vyplacena slíbená odměna, rozhněval se na občany města a odvedl za trest jejich děti. Existuje několik variant závěru. Buďto Krysař děti zavřel do jeskyně, z které již nikdy nevyšly, nebo je utopil v řece. Je i verze, podle níž Krysař děti vrátil, když mu radní zaplatili slíbenou odměnu. - předloha pouhým rámcovým schématem, v určitých bodech se odlišuje: v předloze odvádí krysař pouze děti, v Krysaři celé město a důvodem mu není nezaplacený dluh za odvedenou práci, ale zklamání v lásce a zklamání ze současného světa - Dykova díla zpravidla obsahují jasnou pointu - Počátek jeho literární tvorby je spojen se skepsí z potlačení omladinářských bouří - literární směr - realismus symbolismus a dekadence, prvky neoromantismu OBECNĚ - KULTURNÍ KONTEXT · Doba první světové války a následného rozpadu Rakousko-Uherska, který sebou přinesl i vznik samostatné Československé republiky (28. 10. 1918) · Rozvoj průmyslu, migrace do měst, vzrůst nacionalismu, anarchismu, antisemitismu · Boj o Rukopisy (královédvorský a zelenohorský = padělky) · Básníci koncem 19. století se distancovali od předchozí poezie, opustili pravidelný verš lumírovců, přinesli nová témata. Literární moderna kladla důraz na individualitu, odmítání mravních i estetických zvyklostí. · Dekadentní autoři se sdružovali kolem časopisu Moderní revue (Procházka, Hlaváček), kde začal svá díla otiskovat i Viktor Dyk. · Souběžně s Českou modernou (Manifest České moderny z roku 1895, F. X. Šalda, O. Březina, A. Sova) se utvářela i tzv. Katolická moderna (Bouška, Deml, Dvořák). · V próze se v tomto období projevoval expresionismus, který je charakterizován únikem od reality ke snění. Tvořili zde autoři jako například Klíma či Weiner. Bonus pro vás: OBSAH: Krysař přijde za soumraku do města Hameln. První, koho potká, je mladá dívka - Agnes. Agnes se krysař zalíbí, a tak mu řekne, aby zůstal. Přizná mu ale, že má milence. Krysař o něm nechce nic vědět. Agnes na jeho nevyslovenou otázku odpovídá "ano“. On vyháněl krysy a Agnes s nadějí očekávala další dny. Sepp Jörgen žil u řeky Vesery a živil se chytáním ryb. Byl hodný a docela pohledný, ale vše chápal až druhého dne. Jediné, co měl, byl drozd v kleci, který mu zpíval. Sepp při jeho zpěvu zapomínal na vše zlé a nečekal od života nic. Agnesin milenec se jmenoval Kristián. Byl typickým občanem města Hammeln a měl dobrou naději, že zdědí obchod svého strýce. Kristián dál chodil k Agnes, ale nevěděl o krysaři. Nad městem Hammeln se nachází vrch Koppel. V neděli si tam měšťané chodí užívat krásného výhledu. Za vrchem je propast, o níž se traduje, že se v ní nachází brána do Sedmihradska. Krysař se nad propastí zastavil a dlouho se sám díval. Sepp Jörgen klečel v noci na náměstí v Hammeln a říkal vše to, co chtěl říct smějícím se dívkám. Jak ho jejich smích zasáhl, jak kvůli vzteku z něj zabil i svého drozda. Krysař ho chvíli poslouchá, a pak mu řekne, ať vstane a nemiluje nikoho příliš. Krysař je v hospodě "U Žíznivého člověka". Sedí sám. Když přišel do Hammeln, vyjednal si za odvedení krys sto rýnských. Toho dne přišel konšelům připomenout svou smlouvu. Osloví tedy Gottlieba Frosche (truhlář) a Bonifáce Strumma (krejčí) a hlásí se o svou odměnu. Ti ho však odbydou. Ke smlouvě nebylo dodáno "K tomu mi dopomáhej Bůh", takže není platná. Krysař odejde se slovy, že není třeba pomoci boží, pomůže si sám. Krysař, bez sebe vzteky, přechází v pokoji u Agnes. Pak ho Agnes osloví a krysař se rozhodne, že kvůli ní ušetří Hammeln. Tu noc mají Frosche i Strumm těžké sny o mimořádné zakázce v jejich řemeslech. Gottliebovy postele se však po slovech krysaře promění v rakve a Bonifácovy šaty v rubáše. Ani jed

Témata, do kterých materiál patří