Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


nezval-edison

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vítězslav Nezval – Edison Báseň, ovlivněná doznívajícím poetismem a civilismem, patří k vrcholům autorova prvního tvůrčího období. Edison vznikl během básníkova pobytu u rodičů v Dalešicích na podzim roku 1927 během pouhých čtyř dnů. Knižně vyšlo dílo poprvé samostatně roku 1928, poté už vycházelo jako součást sbírky Básně noci, společně s dalšími básněmi (např. Signál času). Charakteristika postav: Struktura básně je sevřena subjektem lyrického mluvčího, jehož situace je přiblížena v první a závěrečné části; dodává tak celé kompozici textu rámcující charakter. Edison – je znázorněn jako hrdina moderního věku, který naproti nepříznivým okolnostem dokázal zasáhnout do světa druhých lidí a elektrickým světlem doslova prozářit jejich životy Podrobný obsah: I. Postavou uvádějící do příběhu je mluvčí (znázorňující nejspíše samotného autora), který vypráví o své cestě z herny, kde prohrál peníze a opil se, domů na pražskou periferii do Košíř. Vrací se půlnoční Prahou, v zimě koncem února. Na mostě Legií uvidí ve Vltavě odraz, se kterým rozmlouvá a dojde k závěru, že tento "přízrak" vypadá jako sebevrah (sám mluvčí je v depresi a pomýšlí na sebevraždu). Hráč zachrání sebevraha (svůj stín) před skokem a ruku v ruce odchází k hráči domů. Když se konečně dostanou domů, rozsvítí hráč žárovku a chce sebevraha uložit na lůžko, ale sebevrah zmizí. Hráč chce překonat svou depresi, proto vezme týden staré noviny, v nichž je podobizna Edisona a článek o jeho úspěších a novém vynálezu. odvaha a radost z života i smrti. II.Ve druhé části básně se dozvídáme útržkovité informace z Edisonova života. Edisonův otec byl krejčím, ševcem a dřevorubcem a kupec s obilím zároveň, zemřel mimo svou rodnou zem, v Kanadě. Edison se zde narodil až po smrti svého otce. V tomto zpěvu básník konfrontuje svoje dětství s dětstvím Edisonovým. Jeho zájmy se však na rozdíl od Edisona netýkaly jen přírodních věd a chemie, ale i hudbou a uměním. Básnickými obrazy popisuje nejen Edisonovo zaujetí pro vynálezy, ale i jeho obětavost, práci v továrně na výrobu obuvi, odchod do New Yorku a jeho neuspořádaný život. Z textu také vyplývá, že Edison pracoval jako průvodčí a že zachránil chlapce před srážkou s autem. zachránils mu život vezmi si mé díky III.Třetí zpěv je věnován obdivu pokroku, techniky a Edisonových vynálezů. Ústředním motivem je objev žárovky – Edison je předkládán jako člověk, který svých úspěchů docílil tvrdou prací; pokud chtěl něčeho docílit, nevzdal se ani po několika neúspěších. Následuje sled asociací představ, které tento vynález v básníkovi vyvolá. IV.Čtvrtý zpěv navazuje na třetí. Zaznamenává úspěch Edisonových vynálezů, ale i stálé touhy člověka po další práci, která je mu vášní, dobrodružstvím i poezií. Básník zdůrazňuje, že jen několik geniálních jedinců v historii dokázalo vyniknout nad ostatními (sv. Pavel, Beethoven, Nero, Newton). jenom jeden z nich však byl ten Edisonův V.Závěrečný zpěv nás přenáší zpět do bytu mluvčího, jenž zjistí, že rozmlouval se svým stínem. Přechází k balkonu, odkud si prohlíží noční Prahu. Ta je stavena se svými "padlými" obyvateli (lehkými dívkami, žebráky, …) do kontrastu s tím, co znamenají vynálezy pro svět, činí ho lepším, přestože s některými negativními fenomény nezmohou nic (nemoci, vraždy). už zas mít svůj stín hazardního hráče Hlavní myšlenka díla: Hlavní myšlenkou je především přiblížit život Thomase Alvy Edisona a jeho vynálezy. Není to však jediné důležité poselství básně. Autor se zamýšlí nad smyslem života a nad tím, co po našem odchodu zůstane. Dochází k závěru, že je to právě to, co vykonáme, tedy naše dílo, je zároveň naším odkazem, který podle své důležitosti buď přetrvá navěky, nebo dříve či později zmizí. Je použit motiv žárovky (jejího vlákna), která symbolizuje důležitost pokroku a vynálezů. S tím souvisí motiv bambusového vějíře (Edison experimentoval se zuhelnatělými bambusovými vlákny při hledání toho správného). Zmíněný vějíř je odkazem na ples, jehož se Edison zúčastnil a dostal zde od neznámé ženy japonský vějíř. Samozřejmě se zde objevují i další motivy, například věhlas získaný nespočtem patentů. Umělecké a kompoziční prostředky: Jedná se o lyrickoepickou báseň rozdělenou na pět zpěvů. Užit je rým sdružený (podle struktury AABB). Verše mají jedenáctislabičný a dvanáctislabičný verš s trochejskou stopou. Pravděpodobně by se mohlo jednat o poemu (biografické prvky) a pokud by se nebral v úvahu děj, dala by se hodnotit jako lyrika intimní. Vzhledem k volnému, asociativnímu navazování veršů je báseň velmi podobná pásmům. První a poslední zpěv působí svým obsahem jako orámování celého díla. V textu jsou použity dva refrény, jeden působící pesimisticky:"Bylo tu však něco těžkého co drtí smutek stesk a úzkost z života i smrti," a druhý optimistický:"Bylo tu však něco krásného co drtí odvaha a radost z života i smrti." První, pesimistický refrén, se objevuje v prvním zpěvu, kde se objevuje motiv hráče - sebevraha, který je vyvolán pocitem deprese. Oproti tomu refrén optimistický se vyskytuje ve druhém až čtvrtém verši, kde se autor přesvědčuje o tom, že život není zbytečný, že je pouze třeba trochu trvalého a cíleného úsilí. I vyznívání básně se zcela v posledních čtyřech zpěvech změní. Jazykové prostředky: Typické je opakováníanafor (...jako akrobat jenž přešel po lanu, jako matka která porodila dítě, jako rybář který vytáh plné sítě...) – tyto verše jsou na sebe vázány asociativně a vyvolávají celé obrazce představ. Velmi časté jsoumetafory (...Tisíc vynálezců udělalo krach... - Edison údajně použil tisíc vláken, než našel to správné;...už zas vyráběti nové vypínače... - Vytváření vynálezů, které už byly jednou vymyšleny; světlo, které Edisonovy žárovky vytváří, vnáší světlo do duší lidí). Použitá je zde ipersonifikace (...sebevrahův stín odvětil nikdo hráč...) a oslovování (často i neživých věcí). Zvukomalba se projevuje například v pasáži...Velký Věstník ve voze! Sázíš! Tiskneš! Válka! Srážky! Eroze!..., kde opakující se sykavky vyvolávají pocit událostí

Témata, do kterých materiál patří