Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Radosti života

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Radosti života (1903) František Gellner(19. Června 1881 Mladá Boleslav– 13. Září 1914 na haličské frontě) Pocházel z rodiny nezámožného židovského obchodníka.Po studiu na gymnáziu v Mladé Boleslavi, kde začal publikovat své první verše, odešel na vídeňskou techniku a poté na báňskou akademii v Příbrami. V té době začíná přispívat doNového kultu (tyto literáti sescházeli v žižkovské vile S. K. Neumanna).Hlásí se k české předválečné bohémě a úzce se stýká s českými anarchistickými básníky soustředěnými kolem S. K. Neumanna. Jeho přáteli se stávají František Šrámek, Karel Toman a další.Po povinné roční vojenské službě působil v Mnichově a v letech 1905 - 1908 v Paříži, kdestudoval malířství.Za svého pobytu ve Francii přispíval do řady časopisů svými kresbami a karikaturami. Vysoce byly hodnoceny i některé jeho olejomalby. Ilustroval knihu Křest sv. Vladimíra.Dva roky studoval na akademii v Drážďanech a opět se vrátil zpět do Paříže. V Paříži se František Gellner stýká se svými přáteli, českými básníky - K. Tomanem, M. Majerovou a H. Malířovou.Po návratu do Čech z Francie píše fejetony, satiry nejčastěji proti církvi, kněžím, politickému životu, politickým směrům.V roce 1911 nastoupil František Gellner jakoredaktor v Lidových novinách v Brně, kde působil až do začátku 1. světové války.Po vypuknutí války rukuje František Gellner v srpnu roku 1914 v Mladé Boleslavi do rakousko-uherské armády. Jeodvelen na haličskou frontu, kde je pak 13. září téhož rokuprohlášen za nezvěstného. Kde a kdy přesně František Gellner zemřel, nebylo nikdy zjištěno.František Gellner byl básníkem "anarchistických snů a rozvráceného sexu".Psal básně, povídky, fejetony, drama i romány, překládal a kreslil.Gellner se zařazuje po bok Karla Tomana, Fráni Šrámka a dalších.Narozdíl od dekadentů a symbolistů dal přednost přístupnější formě, hovorovému vyjadřování, často i písňovou formou, která se blíží oblíbeným kupletům.Jeho dílo výrazně ovlivnila anarchie a její názory. Dílo: román Potulný národ Cesta do hor a jiné povídky divadelní hra Přístav manželství (ne moc úspěšná) sbírka Po nás ať přijde potopa Radosti života Lit. druh: lyricko-epická Lit. forma: poezie Lit. žánr: Sbírka/ cyklus volně spojených lyrických básní/ je zpovědí o bohémském životě/ stručné záznamy životních příhod Téma Oněmi „radostmi života“ jsou míněny především alkohol a děvčata. Básně nemaí jedno společné téma, ale často je spojuje tematika alkoholu a žen. Na druhé straně stojí milostné verše, které jsou prodchnuty citem a mají blízko k duši člověka. Je z nich však také vycítit autorovo zklamání a výčitky. Hlavní myšlenka: Reaguje na falešnou dobovou morálku, na dobové pokrytecké maloměšťáctví. Gellner záměrně zdůrazňuje protiliterárnost a protidekadenci. Motivy: alkohol, ženy, marná láska, úvahy o životě a smrti, ironie, vzpomínky na mládí, popis bohémského života Časoprostor-začátek 20.století, prostor neurčen Kompozice sbírka básní, 35 básní, jednotlivé básně nemají název, ale jsou pouze očíslovány 1 – 35V některých básních se vyskytuje podobný začátek – vnitřní vyjádření lásky k mladé slečně. Ovšem dále nastává nečekaný obrat a spisovatel se vše, co vytvořil, snaží zesměšňovat. Sám se v očích čtenářů snižuje. Píše o sobě kriticky a s cynismem, ale cynikem není, pouze se pokouší moralizovat sám sebe. Verš Verše v písňové formě.Většina básní má 2-4 veršestřídavý rým ABABrůzné počty slok, básně nejsou moc dlouhé.Jeho verše jsou prosté, mají pravidelný rytmus i rým, jsou středně dlouhé až dlouhé, mohou značit epiku, ale nemusí, některé lyrické básně jsou delší než epické Jazykové prostředky vulgarismy, slangové výrazy nebo naopak fráze dobové žurnalistiky Tyto časté kontrasty mezi vysokými a nízkými prostředky jazykového stylu působí jako revolta proti tehdejšímu způsobu psaní. Postavy autor sám, různé ženy lyrický subjekt (autor): vnitřní vyjádření lásky k mladé slečně, dále nastává nečekaný obrat a spisovatel se vše, co vytvořil, snaží zesměšňovat. Sám se v očích čtenářů snižuje. Píše o sobě kriticky a s cynismem, ale cynikem není, pouze se pokouší moralizovat sám sebe. Rád tráví čas po hospodách a kavárnách. Má rád ženy a alkohol. Literáně-jistorický kontext Kontext autorovy tvorby Sbírku Radosti života vydal František Gellner ve svých 22 letech, v nejbouřlivějším období svého bohémského života. Prvotinu Po nás ať přijde potopa! publikoval o dva roky dříve ještě coby maturant. Díla téhož žánru (sbírky): Po nás ať přijde potopa (1901)Nové verše (vydána posmrtně 1919) Autoři podobných témat: Fráňa Šrámek- Modrý a rudý Česká literatura na přelomu 19. a 20. století, anarchističtí buřiči AB- začali tvořit na počátku 20. století v době upadajícího vlivu lumírovců a vrcholícího symbolismu a dekadence představitelů České modernypo krátkém okouzlení symbolistně-dekadentní poetikou v okruhu Moderní revue se s tímto programem rozešli a abstraktní symboly začali nahrazovat přímým pojmenováním a věcnostítendence překonat individualismus, sblížit literaturu se životem, vliv anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka, odmítnutí autority státu)odpor k společnosti, pesimismus→ buřičstvíspojeni s negací soudobé společnosti= generace mladých spisovatelů z počátku 20. stoletíFrantišek Gellner, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Viktor Dyk, Stanislav Kostka Neumannněkdy k nim bývá řazen Petr BezručKromě Františka Gellnera (od roku 1914 nezvěstného na haličské frontě) všichni pokračovali ve své tvorbě za první republiky, někteří dokonce ještě v krátkém období po druhé světové válce.Těsně před první světovou válkou začali do popředí vystupovat mladí autoři okolo Almanachu na rok 1914 (na kterém se však výrazně podílel i v té době již osmatřicetiletý S. K. Neumann). Na rozdíl od svých anarchistických současníků ve svých dílech reagovali na nové umělecké směry v evropských literaturách (především kubismus, futurismus a civilismus).shromáždili se kolem časopisu Nový kult (Neumann) rysy: 1. návaznost na generaci 90. let 19. století – Českou modernu 2. přirozenější, hovorovější,

Témata, do kterých materiál patří