Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Světová dramatická tvorba 20. století

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

22. Světová dramatická tvorba 20. století Změna dramatického žánru v zrcadle nástupu avantgardy 20. století Moderní drama Mísení dramatických, epických a lyrických principůMísení tragédie a komedieAvantgarda –uplatňuje se impresionismus, symbolismus, dekadence, expresionismusVliv filozofických směrů – hlavně pragmatismuExistuje poměrně bohatá divadelní kultura, vznikají divadelní školy, státy si budují svá národní divadlaRozvoj techniky => osvícené jeviště, kulisy, kostýmy…Hluboké psychologické vykreslení postavPozději se objevují prvky socialistického realismu RUSKO: Anton Pavlovič Čechov(1860-1904) Silný lyrismus a psychologická hloubka postavPředchůdce moderního dramatu 20. stoletíHry se dotýkají smyslu ruské inteligence v dusných předrevolučních poměrech RuskaMoskevské umělecké divadlo –uvádělo premiéry jeho her, ovlivněno evropským dramatem, využívá moderních prvků (světlo, hudba…)Existenciální a tragikomická dramata, ale i psychologické novely (Dáma s psíčkem)Racek –hlavní hrdina spáchá sebevraždu, kvůli zklamaným literárním ambicím, nedostatku porozumění a neperspektivnímu osobnímu životuhra je zaměřena na život umělcůStrýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad Michail Bulgakov(1891-1940) Režisér a dramaturg Moskevského uměleckého divadlaDny Turbinových (scénická kronika?),Zlojčin byt(veselohra, ironie) Maxim Gorkij(1868-1936) Představitel socialistického realismuSoustředil se hlavně na postavy z okraje společnostiMěšťáci –ústřední postavou je dělník jako protipól k hrdinům z měšťanské třídyNa dně – sociálně filosofické realistické drama, odehrává se v noclehárně ANGLIE: Oscar Wilde(1854-1900) Irský básník, dramatik a prozaik, odsouzen za homosexualituDekadent, proti etice v umění, anglickému puritánství a snobismuSmysl umění spatřuje v oslavě umění, nikoliv v oslavě morálky (L’art pour l’art)Groteskní charakteristika postav, vtip, ironie, všechny jeho dramata jsou komedieCynický postoj ke společnosti vyjadřoval provokativním životním stylemKonverzační komedie, ve kterých parodoval životní styl tzv. vyšších vrstevOsobitost her spočívá v duchaplných dialozíchuvádí vlastnosti postav do absurdní krajnosti a jejich prostřednictvím chce pohoršit prudérní část publika, která se v postavách poznávalaJak je důležité míti Filipa – viz. RozborIdeální manžel, Bezvýznamná žena, Vějíř lady Windenmerové George Bernard Shaw(1856-1950) Irský dramatik, kritik a esejista, má nobelovkuZakladatel moderního anglického dramatuNapsal přes 70 dramat, v nichž kritizuje špatné lidské vlastnostiOvlivněn Ibsenovským dramatemKritik soudobé buržoazní společnosti – zastánce socialismuV dílech satira, ironie, vtip, sociální reformyPygmalion –komedie, satira představy společenských třídPředlohou jsou báje o sochaři Pygmalionovi (Ovidius – Proměny)Byl předlohou pro vznik amerického muzikálu My Fair ladyCaesar a Kleopatra(historický námět),Živnost paní Warrenové(kritika měšťanské společnosti a prostituce),Candida(kritika postavení žen ve společnosti),Svatá Jana NĚMECKO: Bertolt Brecht Německý dramatik, divadelní teoretik, básník a prozaikBoj proti fašismu – konec života prožil v NDRPředstavitel a zakladatel tzv.Epického divadlasnahazrušit iluzívnost divadla, otevřená scéna, vypravěčský komentář, postavy občas vystupují „ze hry“, aby vyložily její smysl, oslovování publika, písně, jeviště se přestavuje před zraky diváků => snaha o odstup diváka od dramatuZcizovací a antiiluzívní postupy= autor komentuje vznik díla, zdůrazňuje, že se jedná jen o fikci, „pouhý“ příběh, uvažuje nad možným rozvíjením děje = nesnaží se čtenáře vtáhnout do literární reality díla, ale naopak mu neustále připomíná, že je pouze pozorovatelem příběhu, který autor vytváříMatka Kuráž a její děti –příběh markytánky v době 30ti leté války, která válku chápe jako zdroj obživy, přestože jí bere jedno dítě po druhém, velká psychologická studie hlavní postavy (viz. ztvárněníTylova divadla, Kuráž – Dana Medřická)Třígrošová opera –adaptace žebrácké opery J. Graye o konkurenčním boji dvou gangůStrach a bída třetí říše –zesměšňuje fašistické Německo Gerthard Hauptman(1862-1946) naturalistické a později i symbolistické rysydramata hlavně z konce 19. stoletíspolečenská tématikaTkalci – jde o povstání slezských tkalců USA: Eugene O’ Niell(1888-1953) Americký dramatik a herec, má nobelovkuUžívá prvky modernismuVyznačuje se mravním apelem a kritičností, hluboký psychologický podtextTémata – neúnavná snaha hrdinů změnit svůj promarněný život, odcizeníSmutek sluší Elektře –parafráze Aischylovy Orestei, třídílná tragédie FRANCIE: Alfred Jarry(1873-1907) Předchůdce absurdního dramatuŘazen k prokletým básníkůmKrál Ubu –parodický obraz omezenosti, hlouposti, která se dostane k neomezené mociProvokativní, ve své době skandální díloNadsamec –román Guillaume Apollinaire Prsy Tiréziovy – surrealistické dílo divadelní avantgardy , rozbití a parodie tradičního dramatu Jean Cocteau Orfeus – avantgardní hry stojí u počátků pražského Osvobozeného divadla (rozvíjí futurismus, dadaismus, poetismus) ITÁLIE: Luigi Pirandello (1867-1936) Má nobelovku, byl ve fašistické straněTémata: krize osobnosti, problematika identity moderního člověka, rozpor mezi ideálem a skutečnostíAbsurdní a bizardní příběhy, postavy plné vášníŠest postav hledá autora –probíhá divadelní zkouška, tu přeruší příchod 6 postav, vypráví své osudy a tím hru naplní, postavy nemají jména (matka, otec…)Epické divadlo Absurdní drama (viz. 24. otázka) Směr avantgardního divadla (moderního), hlavně v 50. letech Zobrazujeskutečnost jako nesmyslnou,nemá souvislý děj, opomíjí charakteristiky postav, vyjadřuje pocity bezmoci osamoceného člověka a ztrátu schopnosti dorozumění s ostatními lidmiJazyk ztrácí svou dorozumívací funkci, dialog sice umožňuje komunikaci, ale prázdnota frází a plané tlachání znemožňují dorozumění, lidé spolu mluví, ale neposlouchají seHry jsou laděny tragicky nebo tragikomicky, časté jsou groteskní prvky a černý humor Samuel Beckett(1906-1989) Irský spisovatel a dramatik, ale je také považován za fran

Témata, do kterých materiál patří