Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
AVANTGARDNÍ BÁSNICKÉ SMĚRY, NEZVAL, SEIFERT, BIEBL

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (81,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 16 AVANTGARDNÍ BÁSNICKÉ SMĚRY, NEZVAL, SEIFERT, BIEBL Vitalismus Civilismus Expresionismus Kubismus Dadaismus Existencialismus Surrealismus Poetismus VÍTĚZSLAV NEZVAL JAROSLAV SEIFERT KONSTANTIN BIEBL -umělecké a literární směry 2.desetiletí, které k nám přišli ze západní Evropy (s výjimkou jednoho, který vznikl přímo u nás) Vitalismus (z latinského „vita“ = život) - oslava života, představitelé tohoto směru říkají, že život je krásný v každé situaci F.Šrámek („Splav“, „Tělo“) K.Čapek (jeho raná tvorba) J.Wolker (jeho 1.sbírka„Host do domu“) S.K.Neumann („Kniha lesů, vod a strání“) Civilismus (z latinského „civilis“ = občanský) - oslava civilizace, technického rozvoje, je to básnická varianta utopie - v básních se objevuje především hluk, tovární stroje, bagry, telefon, dráty, elektrický proud atd. S.K.Neumann („Nové zpěvy“) V. Závada („Ostravan“- ve svých básních oslavuje doly na Ostravsku) Expresionismus (z latinského „expresio“ = výraz) - vznikl v Německu v souvislosti s 1.světovou válkou - hrůzy 1.světové války - citová vypjatost, drastické vyjádření nitra postav (často až patologické), samota, úzkost, zoufalství, krev, mrtví a opuštění - jde zde o vnitřek, málo vnějších dějů - velký význam zde také mají sny, představy, halucinace a fantazie L.Klíma R.Weiner Lev Blatný (brněnský dramatik) Kubismus (z latinského „kubus“ = krychle) - je to především výtvarný směr, až poté se dostal do literatury - snaha nahlížet na jednu věc z více úhlů pohledu najednou, a to buď rozložením sbírky na jednotlivé prvky a následně seskupení do nových zajímavých souvislostí, nebo nahlížení na stejný děj vícero postavami z různých pohledů - v české literatuře se příliš nerozvíjel Bří Čapkové (jejich raná tvorba) Dadaismus (z francouzského „dada“ = hračka – dětsky) - u nás se objevily pouze prvky dadaismu, vznikl ve Švýcarsku za 1.světové války - hravost, spontánnost, je zde „metoda mechanické asociace“ - rozstříhaní slov a následné náhodné seskupení + vytvoření básně - prvky dadaismu u nás se objevují v Haškově Švejkovi či u Voskovce a Wericha (v jejich předscénách) Existencialismus (z francouzského „existence“ znamenající totéž) - snaha najít smysl života/lidské existence - existencialisté ji nenacházejí, říkají, že jsme zde jen proto, abychom umřeli (ale ani smrt není žádným východiskem) - projevuje se více v próze - na hranici mezi esejem a beletrií - nešťastní lidé, vykořeněnost, neumí najít vztah k sobě samému natož k ostatním lidem L. Klíma J. Orten (poezie) Surrealismus (z francouzského „sur“ = nad + realismus → nad realismem) - popírá realismus, vyšli ze S. Freuda, snaží se zachytit vlastní podvědomí, je zde „metoda volných asociací“ = proud myšlenek zachycených na papír - často využívají hypnózy či drog (LSD) V. Nezval K. Biebl K. Teige Poetismus (ze slova poezie) - vznikl u nás, jinam se ale nerozšířil - sdružení literátu „Devět sil“ (1922 – 29) - inspirace dadaismem+surrealismem+okrajovými druhy umění (cirkus, tančírna, němý film, moderní hudba – jazz, poutě ) - hravost, spontánnost, pozitivní, volné asociace, smyslová poezie (pro všech 5 smyslů) - motivy cestování po exotických zemích V. Nezval J. Seifert K. Biebl K. Teige VÍTĚZSLAV NEZVAL (1900 – 58) -Moravan, narodil se ve vesničce jménem Biskoupky (u Brna), jeho otec byl venkovským učitele – byl často překládán po venkovech kolem Brna, miloval literaturu a podle Vítězslava Hálka dali jméno synovi - vystudoval gymnázium, pokoušel se o práva – tam ale se seznámil s Mahenem, který ho svedl k básnictví – nedokončil, poté se odstěhoval do Prahy, kde se přihlásil na FFUK – to však také nedostudoval - stal se spisovatelem z povolání, byl celoživotním komunistou, po 2.světové válce zastával dokonce vysoké funkce a ani únor 48 jeho přesvědčení nezměnil - miloval jídlo, alkohol a ženy - měl manželku a syna Roberta, který spáchal na dvakrát sebevraždu - byl básníkem, prozaikem i dramatikem „Most“ - jeho první sbírka - napsal ji v 19./20. letech, velmi zralá na tento věk, jsou zde hlavní rysy Nezvalovy prózy : - obrovská fantazie, spontánnost, lehkost, pozitivní vztah k životu - téma především z dětství, milostné vztahy, venkov - volný i vázaný verš - období poetismu: „Pantomima“ - soubor - jsou zde básně + filmový scénář, drobná dramata, scénáře k pantomimě, cyklus„Abeceda“a manifest poetismu s názvem„Papoušek na motocyklu“ „Básně noci“ - sbírka - jsou zde obsaženy tři dlouhé básně: „Podivuhodný kouzelník“ - postava čaroděje, jak vidět krásy světa „Akrobat“ - o možnostech poezie na světě „Edison“ - oslava Edisona, lidské práce - básně: „Básně na pohlednici“ „Nápisy na hroby“ „Snídaně v trávě“ - 30. léta – rozdělení Nezvalovy poetiky na dvě linie: Surrealismus „Žena v množném čísle“ „Praha s prsty deště“ „Absolutní hrobař“ sociální a politické básně (ovlivněno zážitky z cest) „Skleněný havelok“ „Zpáteční lístek“ „Sbohem a šáteček“ - dále napsal epickou sbírku:„52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida“ - typ villonské balady, stylizace do nezaměstnaného studenta, který trpí bídou a nemocemi - próza -kritici považují za nejhodnotnější jeho surrealistické prózy, např.: „Kronika a konec tisíciletí“ „Chtěla okrást Lorda Blamingtona“ - psychoanalytická díla, bohatý vnitřní svět, důležitou roli zde hrají sny, dětství „Valérie a týden divů“ - surrealistická novela, 17letá Valérie, její babička Elsa, mladý chlapec Orlík, konstábl (tchoř) Richard - fantaskní děj během několika málo dní - hry: - většina vznikla ve 30. letech Avantgardní - pro alternativní scény, konkrétně pro Divadlo D „Schovávaná na schodech“ „Milenci z kiosku“ Sci-fi (antiutopie) „Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou“ „Manon Lescaut“ - adaptace románu A.F.Prévosta - poesie po válce: reakce na 2.světovou válku „Matka naděje“ „Pět minut za městem“(nejproslulejší je báseň „Švábi“– Němci) - okupace, Mnichov poválečná - již upadala, nekvalitní po literární stránce, zvláště po únoru 1948, kdy se Nezval dostal do vysokých funkcí jako komunista „Stalin“ – poema „Zpěv mí

Témata, do kterých materiál patří