Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


13.Obsah státního rozpočtu,struktura jeho P a V

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13. Obsah státního rozpočtu republiky, struktura jeho příjmů a výdajů Upravuje Zákon o státním rozpočtu Zákon především obsahuje: celková suma příjmů Celková suma výdajů Saldo, schodek 83,5 miliard Kč Pokrytí schodku SR Přehled 9 příloh SR zmocnění – hlavně MF a další ministerstva ( provádění rozpočtových změn a schválení překročení některých ukazatelů ) příloha – lesy příloha – vody účinnost zákona Přílohy zákona: úhrnná bilance příjmů a výdajů SR (uvedeny ÚSC) celkový přehled příjmů SR podle kapitol celkový přehled výdajů SR podle kapitol ukazatele jednotlivých kapitol SR, mzdy, FKSP atd., každý resort má svůj ukazatel výdaje SR na financování programů reprodukce majetku (investice dle kapitol a vyjmenované stavby) finanční vztahy k rozpočtům krajů finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností A)postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím v každém kraji B)postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s rozšířenou působností 10.závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 a způsob kontroly jejich využití 11.závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2005 a způsob kontroly jejich užití Schvaluje se na rozpočtový rok, garantem za přípravu návrhu rozpočtu je MF ČR Povinnost podílet se na přípravě mají všechna ministerstva, ÚSC atd. (subjekty soustavy veřejných rozpočtů) MF předkládá vládě k projednání a schválení, vláda projedná a přijme usnesení (včetně rozpisu kapitol) MF předkládá vládě do 31.8. Premiér předkládá PS Parlamentu do 30.9. Parlament – projednávají všechny výbory a následuje 1. čtení V 1. čtení se schvaluje:celková suma příjmůCelková suma výdajů Schvaluje se saldo-přebytek vyrovnaný schodek Zároveň finanční vztahy k rozpočtům ÚSC – přílohy Prodleva 30 dni 2. čtení – nelze již měnit hodnoty z 1. čtení Podávají se pozměňovací návrhy (přesuny mezi kapitolami), nic se neschvaluje Do 48 hodin 3. čtení – hlasuje se o každém pozměňovacím návrhu samostatně SR se schválí jako celek do 31.12.,zákon nejde do senátu, podepisuje prezident Je vydán ve Sbírce zákonů, je účinný a platný Výjimka: Pokud jsou body 1. až 4. učiněny, nenastává rozpočtové provizorium ( je schválen a podepsán prezidentem, ale není do 31. 12. vydán ve sbírce zákonů ) Rozpis SR na dotčené subjekty Všechny subjekty, které dostávají příspěvek ze SR Fondy, rozpočty ÚSC, ministerstva a ostatní. Je podložen usnesením vlády. MF rozepíše správcům kapitol a jednotlivým krajským úřadům závazné ukazatele. Rozpočtové provizorium SR: Řeší zákon 218/2000Sb., 1/mandatorní výdaje se hradí v plné výši (cca 80% ze SR) K jejich plnění se SR zavázal zákony 2/podle pravidel schváleného SR technicky jde zpravidla o 1/12 ze SR Poznámka: provizorium ÚSC stanoví zastupitelstvo, pravidla nejsou dána zákonem Příjmy a výdaje z provizoria jsou součástí příjmů a výdajů schválené rozpočtu.

Témata, do kterých materiál patří