Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19.Zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců obce a PO obce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19. Zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců obce a příspěvkové organizace obce Zaměstnanci obce: Není upraveno žádných předpisem. Záleží na zastupitelstvu. Zpravidla toto zabezpečuje kolektivní smlouva. PO obce: FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb Tvořen základním přídělem na vrub nákladů z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhrady na mzdy a odměny za pracovní pohotovost a ostatní plnění za vykonávanou práci. FKSP je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu se schváleným rozpočtem. Vyúčtování se provádí v rámci roční závěrky. FKSP je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům PO, žákům SOU, interním vědeckým aspirantům, důchodcům při prvém odchodu do důchodu, rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným právnickým nebo fyzickým osobám. Další příjmy, výši tvorby a hospodaření s FKSP stanoví MF vyhláškou.

Témata, do kterých materiál patří