Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. Charakteristika podnikových financí, kalkulace, rozpočty

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Charakteristika podnikových financí, kalkulace, rozpočty = zajištění peněžních prostředků podniku a jejich rozdělování Finanční řízení Zahrnuje: Řízení nákladu, výnosů a HV Náklady = spotřeba VF v peněžním vyjádření Cíl: aby byly náklady co nejnižší (úspory) Výnosy = výkony podniku v peněžním vyjádření Cíl: aby byl co největší objem prodeje (reklama) Řízení finančních zdrojůVlastní zdrojeZákladní kapitálHospodářský výsledekFondyCizí zdrojeZávazky vůči dodavatelůmZávazky vůči zaměstnancůmZávazky vůči finančnímu úřaduÚvěry Nástroje finančního řízení NormyKalkulaceRozpočty NormyTHNNorma spotřeby materiálu – vyjadřuje kolik materiálu je potřeba na 1 ks výrobkuVýkonová normaMnožství – vyjadřuje jaké množství výrobků vyrobí dělník za jednotku času (5 ks/h)Času – vyjadřuje kolik času potřebuje dělník na vyrobení 1 výrobku (12 min/ks)Kapacitní normaVýkonnosti – vyjadřuje kolik výrobků vyrobí stroj za jednotku časuČasu – vyjadřuje kolik času potřebuje stroj na vyrobení 1 výrobkuOSTATNÍ NORMYNorma spotřeby energieOdpisové normyNormy zásob 2. Kalkulace Sestavení nákladů na kalkulační jednici (např.: 1 židle – 1 ks, 2 boty – 1 ks)Výpočet kalkulace je důležitý ke zjištění prodejní cenyPředběžná – sestavuje se před zahájením výroby, zahrnuje plánované nákladyVýsledná – sestavuje se po ukončení výroby nebo na konci účetního období (k 31. 12.), zahrnuje skutečné náklady Kalkulační vzorec Přímý materiál (NS * cena)Přímé mzdy (MT / VN)Ostatní přímé náklady (…* 0,34)Výrobní režieVlastní náklady výrobyZásobovací režieSprávní režieVlastní náklady výkonuOdbytová režieÚplné vlastní náklady výkonuZiskProdejní cena Metody výpočtu kalkulace Dělením – když podnik vyrábí 1 druh výrobku (režie / plán produkce)Přirážková – když podnik vyrábí 2 a více druhů výrobků Kalkulace neúplných nákladů Na výrobky se kalkulují pouze variabilní nákladyFixní náklady se zahrnují až do celkového výsledku příslušného obdobíU jednotlivých druhů výrobků se nezjišťuje zisk. Ten se vyjádří až za celkovou produkciPro sestavení kalkulace je třeba znát: v = variabilní náklady na 1 ks; p = prodejní cena 1 ks; F = fixní náklady na celou produkci Rozpočty = plán NákladůVýnosůPříjmů a výdajůZakladatelský rozpočet Rozpočet nákladů Je plán nákladů, který vychází zKalkulace nákladůObjemu produkceZkušeností z minulých letMohou být např.: roční, pololetní, měsíční nebo čtvrtletníSestavují se na celkový objem produkce, na rozdíl od kalkulace, která se počítá na kalkulační jednici Rozpočet výnosů Podnik si plánuje výnosy v následujícím obdobíZákladem rozpočtu výnosů jePlán produkceProdejní cena výrobků nebo službyZkušenosti z minulých let Rozpočet příjmů a výdajů Příjmy: přírůstek peněžních prostředků v pokladně nebo na BÚVýdaje: úbytek peněžních prostředků z pokladny nebo z BÚTímto rozpočtem podnik plánuje, zda bude v jednotlivých dnech kalendářního měsíce schopen hradit své závazky Zakladatelský rozpočet Zahrnuje rozpočetNákladů, výnosů a ziskuPotřeby majetku a zdrojů krytí (aktiva, pasiva)Příjmů a výdajů Sestavuje se při zahájení podnikání

Témata, do kterých materiál patří