Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


20. Mezinárodní obchod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

20. Mezinárodní obchod - určitá forma propojení ekonomik - ve své historii, vývoji má rostoucí trend Příčiny: - odlišnost klimatických podmínek (tropické ovoce); -odlišnost přírodních podmínek (ropa); -levná pracovní síla; -odlišnost technologie; -odlišné preference (upřednostnění) a vkus spotřebitele (cestovní ruch) Podmínky vzniku: volný pohyb zboží – nakupuje se a prodává se kdekoliv - clo se neplatí nebo je nízké; není uvaleno embargo a nejsou zavedeny kvóty, embargo = zákaz vývozu, kvóty = kvantitativní omezení vývozu, dovozu volný pohyb služeb – př. doprava, transport, vzdělání volný pohyb osob volný pohyb kapitálu – např. nemovitost v zahraniční, podnikání Formy MO: 1. export 2. import přímý X nepřímý 3. reexport=vývoz dovozu Přímý export: zahr. ODB Čína tuzem. DOD ČR zboží platba Nepřímý export: tuzem. vývozce zahr. ODB Čína tuzem. DOD ČR zbožízboží platbaplatba -vývozce koupí zboží od výrobce na domácím trhu a prodá ho do zahraničí zahr. DOD Čína tuzem. ODB ČR Přímý import: platba zboží Nepřímý import: zahr. DOD Čína tuzem. dovozce tuzem. ODB ČR platbaplatba zbožízboží -dovozce nakupuje pro tuzemského výrobce v zahraničí suroviny Přímý reexport: - vstupuje zde reexportér, převáží z jedné země do druhé zahr. ODB Čína REEXPORTÉR, Rakousk tuzem. DOD ČR platbaplatba ZBOŽÍ Nepřímý reexport: zahr. ODB Čína REEXPORTÉR, Rakousk tuzem. DOD ČR platbaplatba ZBOŽÍZBOŽÍ Důvody nepřímého reexportu: 1. překonávání obchodně-politických překážek (normy, pravidla, předpisy, diskriminační clo= zavádění vůči nějaké zemi pro omezení dovozu nebo vývozu) 2. provádění kompletace (na území reexportéra) 3. využili množstevních slev Výhody v mezinárodním obchodě: Absolutní: 1 země produkuje komoditu, kterou jiné země nemohou nebo nedokážou vyprodukovat (přírodní, klimatické podmínky)Komparativní: - spočívá v rozdílné produktivitě práce -znamená výhodu ve srovnávání - ekonomicky silná země, která má více možností si vybere produkci té komodity, která je pro ni nejvýhodnější, zbylou produkci zanechá ostatním zemím Rizika MO: 1) hospodářské – vývozce špatně odhadne trh a vývoj na tomto trhu; nevhodný sortiment; neodpovídající množství - eliminace = marketingový průzkum 2) dopravní – zboží může být poškozeno, zcizeno, opožděno - eliminace = ověřený dopravce, pojištění 3) nepřevzetí zboží – ODB odmítne převzít zboží a zaplatit - eliminace = pojištění 4) neplacení – nemůže, nechce, platí se zpožděním nebo jinak - eliminace = smlouva; INCOTERMS=zkratky používané v mezinárodních smlouvách, znamenají přenos rizika z dodavatele na odběratele (ve smlouvě bývá i ve formě piktogramů - tzn., že je nakreslena cesta zboží); riziko na odběratele může přecházet např. při vyskladnění zboží 5) politické – embargo = zákaz dovozu, vývozu (komodity vůči zemi) - kvóty = kvantitativní omezení - legislativní omezení - stávky 6) přírodní – nedá se odhadnout dopředu (zemětřesení, sopečná erupce, záplavy, kolony) - eliminace = pojištění Postoje v MO: 1. Protekcionismus = ochranářství: a) výrobků, b) spotřebitelů, c) trhu Nástroje: - embargo, kvóta, clo, neviditelné nástroje = kvalitativní omezení (nastavení hygienických a technolog. norem…) 2. Liberalismus = volný obchod bez omezení (za předpokladů dodržení právních předpisů zapojených zemí) Př. v rámci EU, NATO, WTO, RE

Témata, do kterých materiál patří