Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20.Vyrovnanost rozpočtu ÚSC

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

20. Vyrovnanost rozpočtu ÚSC zákon 250/2000Sb., Rozpočet ÚSC je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti ÚSC a DSO. Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech nebo jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový, jen v případě, že schodek bude možné uhradit: finančními prostředky minulých let smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů Kladný zůstatek finančních prostředků běžného roku se převede k použití v dalším roce a to ke krytí rozpočtových výdajů nebo k předání do peněžních fondů. Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.

Témata, do kterých materiál patří