Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


21. Clo a celní politika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21. Clo a celní politika -clo= dávka, kterou stát vybírá při přechodu statků a služeb přes jeho hranice -v rámci EU se clo nevybírá -klasifikace: 1) směr pohybu statků a služeb vývozní clo – obvykle se nevybírádovozní clotranzitní clo- obvykle se nevybírá; vztahuje se na zboží, které zemí pouze projíždí 2) obchodně-politické hledisko autonomní-clo stanovené nezávisle, autonomním rozhodnutím státu (stát stanoví bez konzultace s ostatními)smluvní-určené smlouvou, dohodou mezi jednotl. státy; dohoda s jedním nebo skupinou států 3) hledisko výpočtu cla specifické-stanoveno peněžní částkou z množstevní jednotky (potraviny, káva, suroviny)valorické-procentní sazba z celní hodnoty zbožíkombinované-kombinace 2 předchozích metod, př. 5% z celní sazby, ale zároveň min. 30 Kč na jednu množstevní jednotku Funkce cla: nástroj protekcionismufiskální funkce-tvoří část příjmové stránky státního rozpočtuobchodně-politická funkce-regulace toku zboží přes hranice státucenotvorná funkce Organizace celnictví: -právní úprava spočívá v Zákoně o celní správě -zastřešena ministerstvem financí -nejvyšším orgánem jeGenerální ředitelství cel – pod ním jsou celní úřady sídlí v Praze, je přímo podřízeno min. financív čele stojí generální ředitel (jmenován a odvoláván ministrem financí)generální ředitel musí být celníkem -celní úřady: je jich celkem 15, sídlo v bývalých krajských městech, nesou název podle místa působenív čele úřadu stojí ředitel, který musí být celníkemvykonávají správu cel, správu daní a dalších peněžitých plněníjsou správcem cla a některých daní ( daně spotřební, ekologická..) Celní režimy: -určují, zda se clo platí nebo neplatí a každé zboží nebo služba, která přechází přes hranice státu, musí být propuštěna do jednoho z 8 celních režimů: vývozní režim- zboží propuštěné do tohoto režimu nepodléhá placení cla; může opustit hranice státu; režim je považován za formu podpory vývozurežim volného oběhu-do režimu je propuštěno zahraniční zboží; clo, včetně DPH nebo spotřební daně se vybírá mimo členské státy EU; se zbožím je možné nakládat jako s tuzemským zbožímtranzitní režim-zboží zahrnuté v tomto režimu projíždí přes území státu od jednoho celního úřadu ke druhému pod celním dohledem; zboží nepodléhá placení clauskladnění v celním skladu-sklady soukromé/veřejné; zboží čeká na propuštění do jiného celního režimu (př. vývoz, volný oběh)dočasné použití-platí pro zboží zahr. vlastníka, které je do tuzemska dovezeno, na určitou dobu setrvá a pak je vyvezeno zpět (př. operativní leasing, výstava uměl. děl, veletrhy); clo se obvykle neplatíaktivní zušlechťovací styk-zboží ze zahraničí dovezené do tuzemska se přepracuje, zkompletuje a vyveze zpět (nepřímý reexport); clo se neplatípasivní zušlechťovací styk-zboží vyvezené do zahraničí, zde se zušlechtí a doveze zpět do tuzemska; clo se platí z rozdílu mezi vyvezenou a dovezenou hodnotou nebo z hodnoty zušlechtěnípřepracování pod celním dohledem-provádí tuzemský subjekt, užívá se při dopravě ze zahraničí, a pak se zařazuje do režimu volného oběhu; clo se platí

Témata, do kterých materiál patří