Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


38.Struktura a správa daní

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

38/Struktura a správa daní Poplatník-fyzická nebo právnická osoba, která má povinnost daň platit Plátce-má povinnost daň vybrat a odvést správci daně Správce daní a poplatků -jsou to orgány zmocněné příslušnými zákony Správa-územní finanční orgány finanční úřady finanční ředitelství MF ČR dle Zákona o soustavě daní jsou zavedeny tyto druhy daní: DPH Spotřební daň (pivo, víno, alkohol a tabák – výlučná daň Minerální oleje – sdílená daň daň z příjmů darovací a dědická daň daň z převodu nemovitostí daň z nemovitostí daň silniční Dále sem patří poplatky: -správní - upravuje zákon o správních poplatcích Správcem je stát, ale zmocňuje např. kraje nebo obce -místní - upravuje zákon o místních poplatcích Přehled místních poplatků: ze psů za lázeňský a rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství ze vstupného z ubytovací kapacity za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města za provozovaný výherní hrací přístroj za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace zavedení poplatků je v samostatné působnosti, stanoví obec vyhláškou Vyhláška – oznamovací povinnost, musí obsahovat způsob a termín placení, vznik a zánik oznamovací povinnosti správa daní a poplatků je v přenesené působnosti , ------------------------------------------------------------------------ Správa daní a poplatků : vybírání vymáhání vyhledávání poplatníků vyměřování kontrola doměřování rozesílání výnosů příslušným příjemcům podle zákona o rozpočtovém určení daní, se rozesílají příslušným příjemcům: -SR kraje obce SF dopravní infrastruktury _____________________________________________________________________ Rozlišujeme :výlučné daně sdílené daně dále můžeme rozlišitnepřímé daně (DPH, spotřební daň ) přímé ( majetkové ) daně z příjmů, nemovitostí, převodu nemovitostí, dědická, darovací, silniční Daňové výnosy krajů - 8,92% u sdílených daní Druhy daní :výlučné– daň z právnických osob, kdy poplatníkem je kraj sdílené -DPH, daň fyzických osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem, daň fyzických osob vybíraných srážkou, daň právnických osob § 3 zákona :-daň z příjmu práv.osob, kdy poplatník je kraj výlučná DPHsdílená Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnostisdílená Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkousdílená Podíl z 60% celostátního hrubého výnosu na dani z příjmů fyz.osobsdílená Daň z příjmu právnických osobsdílená Daňové výnosy obcí - 20,59% u sdílených daní § 4 zákona :daň z nemovitostí- výnos obce, kde se nacházívýlučná daň z příjmu práv.osob, kdy poplatník je obec výlučná DPHsdílená Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnostisdílená Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkousdílená Podíl z 60% celostátního hrubého výnosu na dani z příjmů fyz.osobsdílená Daň z příjmu právnických osobsdílená 30% ze záloh od fyz.osob se sídlem v obcisdílená Podíl 1,5% z fyz.osob, závislá činnostsdílená Spotřební daněmimo minerálních olejů SRvýlučná Z toho minerální oleje ( SR a SFDI )sdílená Převod nemovitostíSRvýlučná DědickáSRvýlučná DarovacíSRvýlučná SilničníSR,SFDIsdílená

Témata, do kterých materiál patří