Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Mzdová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Mzdová soustava Mzdová soustava je soubor podkladů potřebných pro výpočet mzdy. Tvoří ji: Skupiny prací pro účely stanovení mzdyTarifní stupnice a mzdové tarifyFormy mezd (úkolová a časová) Skupiny prací pro účely stanovení mzdy Všechny práce jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin. Nejnižší minimální mzda (9 900 Kč pro rok 2016) tedy platí pro 1. skupinu prací. Pro další skupiny je minimální mzda vyšší. (V nepodnikatelské sféře se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdysystém platových tarifů.) Skupina Druhy práce Příklad 1. jednoduché práce pomocník v kuchyni 2. jednoduché odborné práce pokladní 3. odborné práce prodejce telefonů 4. odborné specializované práce hlavní účetní 5. systémové práce daňový poradce 6. systémové specializované práce finanční analytik 7. tvůrčí systémové práce strategický manažer 8. nejnáročnější práce ředitel společnosti Tarifní stupnice a mzdové tarify mzdový tarif = mzda pracovníka za jednotku času - u dělnických profesí platíhodinové mzdové tarify, u THP tarifyměsíční - seřazením tarifů do stupnice dostanemetarifní stupně: a) v podnikatelské sféře podniky vytvářejí vlastní tarifní stupnice, musí dodržet nařízení vlády o minimálních mzdových tarifech a minimální mzdy =MZDY b) ve státní sféře je odměňování velmi podrobně upraveno zákonem – systém platových tarifů =PLATY Skupiny prací jsou dané v příloze k nařízení vlády o Skupinách prací pro účely stanovení mzdy. Minimální mzdové tarify a minimální mzda od ledna 2016: Skupina prací v Kč za hodinu Minimální měsíční mzda 1. 58,7 9 900 2. 64,8 10 900 3. 71,6 12 100 4. 79 13 300 5. 87,2 14 700 6. 96,3 16 200 7. 106,3 17 900 8. 117,4 19 800 Uvedená výše minimální mzdy se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Je to výše hrubé minimální mzdy. Zaměstnanci však mohou mít stanovenu i jinou (zkrácenou) týdenní pracovní dobu. Příslušná úprava (navýšení sazby minimální mzdy) pro tyto případy se týká pouze hodinové minimální mzdy, neboť minimální mzda stanovená na měsíc zůstane stejná při stanovené pracovní době 40 hodin za týden i při zkrácené pracovní době. V jednotlivýchkolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší než stanovuje příslušné nařízení vlády o minimální mzdě. Formy mezd (úkolová a časová) Úkolová mzda - úkolová mzda závisí na počtu odvedených výkonů, tj. vyrobených výrobků, metrů, kilogramů, litrů, apod. - rovněž závisí na mzdovém tarifu a na výkonových normách - pro výpočet úkolové mzdy je nutné nejprve vypočítat tzv.úkolovou sazbu1 zhotovenou jednotku Úkolová sazba podle výkonové normy množství:ÚS = hodinový mzdový tarif výkonová norma množství Úkolová sazba podle normy času:ÚS =hod. mzdový tarif * výkonová norma času 60 Úkolová mzda:ÚM = úkolová sazba * počet výrobků Časová mzda - závisí na mzdovém tarifu a odpracovaném čase - používá se tam, kde nelze měřit výsledky práce Časová mzda:ČM = hodinový mzdový tarif * odpracovaný čas Mzda = plnění, které pobírá zaměstnanec v soukromém sektoru (nestátní podniky a firmy) za vykonanou práci (může mít peněžní ale i naturální podobu) !plat = plnění, které pobírá zaměstnanec veveřejném sektoru (státní sféra) je stanoven zákonem danými platovými tarify minimální mzda – nejnižší přípustná výše odměny za vykonanou práci (daná nařízením vlády) zaručená mzda – mzda nebo plat, na který vzniklo zaměstnanci právo ze zákona, smlouvy nebo nějakého předpisu (kolektivní smlouva, vnitřní mzdový předpis) Druhy mzdy podle hodnoty nominální – peněžní částka bez ohledu, co za ní lze koupitreálná – vyjadřuje množství zboží, které lze za mzdu koupit podle výpočtu základníhrubá = základní mzda + pohyblivé složky mzdysuperhrubá – hrubá mzda + SZP hrazené zaměstnavatelem z hrubé mzdy (34 %)čistá = hrubá mzdy – zákonné srážky (SZP, záloha na DPFO) podle podoby peněžnínaturální formy mezd časová – závislá na odpracovaném časeúkolová – závisí na množství provedených výkonůpodílová (provize) – závisí na tržbách, obratu, fakturaci…je daná podílem (procentem)smíšená (kombinovaná) – kombinace úkolové nebo časové a podílovésmluvní/pevný měsíční plat – pevná částka především pro THPakordní – mzda za předem stanovený čas a úkol Složky mzdy Základní mzda (časová, úkolová, podílová, smíšená, pevný plat, akordní) Pohyblivé složky mzdy/pobídkovézákonem dané příplatky (za přesčas, práci v noci, ve svátek, SO, NE, ve ztíženém pracovním prostředí, za pracovní pohotovost)náhrada mzdy za dovolenouosobní ohodnoceníodměny – zvláštní ohodnocení výkonu, nejsou dány předemprémie – předem stanovené ohodnocení výkonubonusypodíly na výsledku hospodaření ____________________________________________________________________ = HRUBÁ MZDA Zákonné srážkysociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy, zaokrouhlit na celé Kč nahoru)zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy, zaokrouhlit na celé Kč nahoru)záloha na DPFO (případně + daňový bonus) _____________________________________________________________________ = ČISTÁ MZDA Dobrovolné (nepovinné) srážky – spoření, výživné, pojištění, splátky leasingu, apod.+ nemocenské dávky ___________________________________________________________________________ = MZDA K VÝPLATĚ

Témata, do kterých materiál patří