Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Zásobování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. ZÁSOBOVÁNÍ Metody řízení zásob, logistika Proč zásoby? - Aby měly obchodní podniky co prodávat a výrobní podniky co vyrábět ČLENĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU A JEHO CHARAKTERISTIKA - spotřebovává se jednorázově - po použití mění svou podobu - doba použitelnosti maximálně 1 rok druhy zásob: 1.) materiál: základní materiál – tvoří podstatu výrobku (mouka, železo, …) pomocné látky – slouží k doplnění výrobku (kmín, …) provozovací látky – potřebné k provozu podniku jako celku (oleje, stroje,…) náhradní díly – součástky, které slouží k opravám obaly 2.) výrobky(zásoby vlastní výroby) – hotový produkt, který může firma prodávat jako spotřební statek nebo jako kapitálový produkt => je potřebný k další výrobní činnosti 3.) zboží – statky, které jsou nakoupeny za účelem dalšího prodeje oceňování zásob (podle zákona o účetnictví) 1.Pořizovací cena –cena za kterou jsme výrobek koupili + vedlejší pořizovací náklady (doprava, pojištění) 2.Vlastní výroba –součet přímých nákladů spojených s výrobou + část nepřímých nákladů spojených s výrobou 3.Vyskladněním –smícháním stejných zásob za odlišnou cenu a) aritmetickým průměrem b) metoudou FIFO – first in first out KOLOBĚH OBĚŽNÉHO MAJETKU - platí, že peníze na začátku koloběhu by měli být menší než na konci = zisk firmy RYCHLOST OBRATU ZÁSOB: - doba, za kterou se peníze vložené do nákupu materiálu vrátí zpět uhrazením pohledávky za prodané zboží - snaha podniku je, aby rychlost obratů byla co nejvyšší – vyšší zisky - zrychlení obratu přináší zvýšení zisku o určitou, ale nepravidelnou částku počet obrátek = celková spotřeba Ø zásoba(kolikrát za sledované období proběhne koloběh) doba obratu zásob = 360 počet obrátek (kolik dní trvá obrat) PLÁNOVÁNÍ ZÁSOB Roční spotřeba materiálu: podle norem spotřeby- S = plánovaný počet výrobků x norma spotřeby podle údajů z minulých let (=indexní metoda)- plánovanou roční spotřebu zvýšíme o stejné procento jako plánovaný vzrůst objemu výroby Velikost nákupu nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba Stanovení termínů nákupu a) stanovení dolní meze velikosti zásob (minimální, signální zásoba) - v okamžiku, kdy zásoba klesne na dolní mez (zásoba, která ještě zajišťuje plynulou výrobu, ale rpo další výrobu už se musí objednat další) je nutno objednat další materiál b) stanovení pevných termínů + horní mez (maximální zásoba) - ve stanoveném termínu se zjistí velikost objednávky (horní mez – skutečná zásoba) DRUHY ZÁSOB - využívají se normy optimálních zásob říkající výši průměrné zásoby mat. na skladě a kolik prostředků je k ní vázáno a) běžná zásoba (ZB) – zásoba, ze které se vydává materiál do výroby ----max. hodnota – po dodávce od dodavatele ----min. hodnota – těsně před dodávkou dodávkový cyklus – doba mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami b) pojistná zásoba (ZP) – kryje zpoždění v dodávce materiálu a výkyvy ve výrobě, nebozvýšenou potřebu návazně na vyšší poptávkuc) technická zásoba (ZT)d) příležitostná zásoba (ZPř) celková zásoba = ZB + ZP + ZT + ZPř optimální zásoba – zásoba, která zajistí plynulou výroby při co nejnižších nákladech (kompromis mezi výrobním a finančním hlediskem) NORMY ZÁSOB - ukazatelé určující průměrnou velikost zásob na skladě 1.) časová norma: - jak dlouho průměrná zásoba vydrží – ve dnech ČN= ½ dodávkového cyklu + pojistná zásoba + technická zásoba 2.) normovaná zásoba: - kolik surovin mít na skladě k zajištění výroby – v naturáliích NZ = ČN * s s– průměrná denní spotřeba (S-roční / 360) 3.) normativ zásob: - kolik Kč je vázáno v zásobách – v penězích NRZ = NZ * pp – cena za jednotku METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB Metoda ABC = každému druhu materiálu nemusíme věnovat stejnou pozornost nejvíce a podrobně je sledujeme, protože jsou nejdůležitější např. základní materiál např. pomocné, provozovací látky např. drogistické zboží, hygienické potřeby Just in time LOGISTIKA - zabývá se celým procesem pořizování zásob od dodavatele k odběrateli - cílem je plynulý chod podniku Fyzický tok Informační tok dodávka dodací list faktura přeprava přepravní doklady přejímka příjemka skladování skladní karta výdej výdejka Průběh zásobování Výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy Dodání zboží (materiálu)Přejímka- odběratel; kvalitativní (co),kvantitativní (kolik) kontrola dodávky (úplná-namátková) Předání dokladůvystavení dodavatelem –dodací list -fakturavystavené odběratelem –příjemka -skladní karta -výdejka (při vydání materiálu do výroby)

Témata, do kterých materiál patří