Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bankovnictvi a platebni styk

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Bankovnictví a platební styk Bankovnictví Dvoustupňová bankovní soustava 1. stupeň – ČNB (ústřední banka) 2. stupeň – Všechny komerční banky (obchodní činnosti) Úkoly ČNB Hlavním úkolem jecenová stabilita Určuje měnovou politiku Vydává bankovky a mince Řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank Vede účty státního rozpočtu Ovlivňuje devizové hospodářství Dohled nad prováděním bankovních operací Založení banky Povoluje ČNB Minimální ZK banky je 500 000 000 Kč Je to akciovka Bankovní obchody Otevření a vedení účtu Zprostředkování platebního styku Vkladové služby Úvěrové služby Devizové obchody Směnárenské obchody Obchody s cennými papíry Ostatní obchody a služby Druhy účtů Běžné Soukromých osob Podnikatelských subjektů Termínované účty VOP – Všeobecné obchodní podmínky Prokazování totožnosti Prokazování oprávnění Podpisový vzor Změna identifikačních údajů Příkazy Zajištění Komunikace s bankou Odpovědnost Ceny za poplatky, služby, atd. Daně Zánik smlouvy o účtu Výpovědí smlouvy Výpovědí smlouvy bankou V případě závažných porušení smluvních podmínek Dohodou Uplynutím doby Úmrtím klienta Konkurzem na majetek klienta Vkladové služby (z pohledu banky) Úvěrové obchody Aktivní Poskytování bankovních úvěrů Pasivní Opatřování kapitálu – vklady Běžné účty Vkladové účty Druhy pasivních úvěrových obchodů Vklady na požádání(běžné účty) Termínované vklady(vysoké úrokové sazby) Depozitní certifikáty a vkladové listy(obdoba termínovaných, už se moc nepoužívá) Úsporné vklady(vkladní knížka) Stavební spoření(dobré úročení, podpora od státu) Bankovní obligace(vysoké úročení) Aktivní úvěrové služby Půjčování peněz Zapůjčení kreditu (Zavazuje se zaplatit, pokud nezaplatí dlužník) Zásady úvěrových obchodů Bezpečnost (musí mít zjištěno, jestli bude klient schopen splácet) Likvidita(rezerva na vyplácení peněz klientům, kteří u ní mají uložené penize) Rentabilita (úroky z úvěru musí být vyšší než z vkladů = zisk) Členění úvěrů z hlediska věřitele Bankovní Obchodní Členění úvěrů z hlediska žadatele Podnikatelské Osobní Členění úvěrů z hlediska doby splatnosti Krátkodobé (do 1 roku) Střednědobé (1-4 roky) Dlouhodobé (nad 4 roky) Základní druhy krátkodobých úvěrů Kontokorentní Směneční eskontní úvěr Akceptační úvěr (banka se stává hlavním dlužníkem) Ručitelský úvěr (banka za svého klienta uhradí závazek, pokud se dostane do fin.tísně) Lombardní úvěr (zástava movité věci) Střednědobé a dlouhodobé úvěry Emisní úvěr (obligace) Úvěr na úvěrový úpis (klasická půjčka) Hypotéční úvěr (zástava nemovitosti) Spotřebitelský úvěr (fyzické osoby na spotřební zboží) Úvěr ze stavebního spoření Členění úvěrů podle zajištění Nekryté Kryté Osobním zajištěním (ručení, směnečné ručení) Reálným zajištěním (zástava movitých a nemovitých věcí) Platební styk Druhy Hotovostní Bezhotovostní Bezhotovostní platební styk Výhody bezhotovostního platebního styku Rychlost Bezpečnost Menší nebezpečí chyb Větší hospodárnost Přesnost Možnost využití výpočetní techniky Doklady bezhotovostního placení Příkaz k úhradě Jednotlivý Hromadný Trvalý Příkaz k inkasu Jednotlivý Hromadný Trvalý Šeky Směnky Dokumentární inkaso Dokumentární akreditiv Povinné náležitosti Bankovní spojení Částka Označení měny Podpis Hotovostní platební styk Výhody drahých kovů Dělitelnost Trvanlivost Stejnorodost V malém množství velká hodnota Formy soudobých peněz Mince Bankovky Depozitní peníze (na účtech) Funkce peněz Prostředek směny Míra hodnot Uchovatel hodnoty Ochranné prvky bankovek Vodoznak Okénkový proužek Soutisková značka Skrytý obrazec Opticky proměnlivá barva Bankovní papír Iridiscentní pruh Doklady hotovostního placení Pokladní doklady Pokladní šek Pokladní složenka Výběrní lístek Poštovní poukázky Šeky Paragony Platební karty Druhy platebních karet z hlediska majitele Osobní Služební Druhy platebních karet z hlediska použití Kreditní karty z úvěru Debetní karty z vlastních zdrojů Druhy platebních karet z hlediska provedení Embosované karty Elektronické karty Použití platebních karet bezhotovostní úhrady za zboží a služby výběr hotovosti v bankomatech platby přes internet

Témata, do kterých materiál patří