Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
CELNICTVÍ

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

CELNICTVÍ clo = dávka, kterou vybírá stát ze zboží při jeho přechodu přes hranice (každé clo vede ke zdražení zboží Význam cla fiskální (rozpočtový) – představuje příjem do státního rozpočtu obchodně-politický – hlavní nástroj obchodní politiky státu cenotvorný – clo je důležitou položkou ceny při jeho prodeji Druhy cel podle směru pohybu zboží dovozní – chrání domácí produkci vývozní – u nás neexistuje, stát chce vývoz podporovat a ne prodražovat tranzitní (při průjezdu republikou) – u nás neexistuje podle výpočtu celní sazby hodnotové – stanoví se procentem z celní hodnoty zboží (sazby obsahuje celní sazebník) specifické – je stanoveno pevnou částkou na jednotku zboží (např. 1,-- na 1 cigaretu) podle účelu preferenční – na zboží ze země, kterou chceme zvýhodnit (státy EU) odvetné – stanovené jako odveta za opatření namířené proti nám ochranné – při vysokých sazbách má chránit domácí prodejce tím, že zdražuje dovezené zboží vyrovnávací – má vyrovnat subvence k zahraničnímu zboží podle obchodně politického hlediska autonomní – stanoví stát svým nezávislým rozhodnutím smluvní – stanoveno ve smlouvě s jiným státem nebo skupinou stát Organizace celnictví Ministerstvo financí (vydává celní sazebník) Generální ředitelství cel (součást MF, řídí celní politiku) Oblastní celní ředitelství (řídí celní úřady, 8 v ČR) Celní úřady – pohraniční nebo vnitrozemské (vyměřují a vybírají clo, ukládají pokuty, rozhodují o propuštění zboží a vybírají DPH a spotřební daň) Rada EU Právní normy týkající se celnictví upravují celní kontrolu dovozu, vývozu i tranzitu zboží, stanoví práva a povinnosti orgánů celní správy, FO a PO při celní kontrole Celní zákon (19/93 Sb.) Celní sazebník – vydává ho MF vyhláškou, nařízením vlády, je to kniha, má 21 tříd a 97 kapitol, kde jsou uvedeny všechny celní sazby, obsahuje seznam zboží, které nepodléhá celnímu řízení, celní sazby mohou býtvšeobecné,smluvní,preferenční Vyhlášky MF Základní celní pojmy celní území = celé území ČR i vody a vzdušný prostor celní pohraniční pásmo – součást celního území, vzdušnou čarou 25 km od státní hranice a kruhem o poloměru 25 km kolem celních letišť, celníci zde mají vyšší pravomoci celní dohled = souhrn úkolů, které provádí celní orgány, součástí je celní kontrola celní kontrola celní prohlídka zboží – zjišťuje se druh, množství zboží, může být provedena i osobní prohlídka (vnější – kontrola hmotnosti, nákladových kusů nebovnitřní – druh zboží, jakost) kontrola dokladů a písemností kontrola dopravních listin nepodléhá jí zboží převážené představiteli států a diplomatická pošta a zboží celní dluh = povinnost uhradit clo do 10 dnů ode dne, kdy byl celním úřadem oznámen celní hodnota = základ pro výpočet cla celní prohlášení = úkon, kterým deklarant (FO nebo PO, která podepisuje celní prohlášení a dává zboží k proclení) navrhuje režim, do kterého má být zboží propuštěno – ústně či písemně Celní režimy v ČR Volný oběh s dovezeným zboží se může v tuzemsku volně nakládat, zahraniční zboží se stává českým a při propuštění do tohoto režimu, se vybírá clo, DPH, silniční daň Vývoz zboží je vyvezeno z tuzemská, dávky se nevybírají Tranzit zboží se pod celním dohledem dopravuje z jednoho celního úřadu do jiného Uskladňování v celním skladu nevybírá se clo ani daně Aktivní zušlechťovací styk cizí zboží je dovezeno do tuzemska, kde se zpracuje a vyveze se zpět jako zušlechtěný výrobek, nic se neplatí Pasivní zušlechťovací styk české zboží se vyveze do ciziny, kde se zpracuje a přiveze zpět do ČR Dočasné použití zboží dovezeno do tuzemska, odkud po určité době v nezměněném stavu opět vyvezeno Přepracování pod celním dohledem – povoleno pouze českým osobám při dovozu zboží, které se v tuzemsku dále zpracovává, má vyšší clo a DPH

Témata, do kterých materiál patří