Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Daň z přijmu právnických osob, Majetkové daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (113,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

[Sem zadejte text.] Daň z přijmu právnických osob - plátcem a poplatníkem je právnická osoba - předmětem daně je hospodářský výsledek daně (rozdíl mezi výnosy a náklady) - zdaňovací období je jeden rok (od 1.1. do 30.12.) - daň z přijmu právnických osob činí 19% - počítá se z daňového základu a zaokrouhluje se na tisíce dolů - daňový zaklad se vypočítá jako rozdíl mezi výnosy a náklady = účetní zisk účetní zisk + nedaňové náklady (náklady, které zákon o dani z příjmu nepovažuje za náklady) = daňový základ Majetkové daně - silniční daň = poplatníkem je ten kdo vlastní vozidlo a používá ho pro podnikání - povinnost vzniká dnem kdy auto nabyl - u osobních aut je to objem motoru - u nákladních je to počet náprav - daň z nemovitých věcí - předmětem jsou nemovitosti v podobě pozemku, stavby - velikost daně závisí na tom kde se majetek nachází - daň z převodu nemovitých věcí - kupující je ručitelem Nepřímé daně - patří mezi ně ekologická, spotřební, DPH - DPH je nepřímá daň která vstupuje do státního rozpočtu prostřednictvím výrobku a služeb - poplatníkem je právnická i fyzická osoba která si to kupuje - plátcem je ten kdo odvádí daň finančnímu úřadu - 15%, 21%, 10% - 10% - vztahuje se na kojeneckou výživu, léky, vázané knihy - podává se vždy do 25 následujícího měsíce po zdaňovacím období (je jím jeden měsíc) - rozeznáváme DPH na vstupu a na výstupu - DPH na vstupu - vzniká když my nakupujeme zboží - DPH na výstupu - vzniká na našem prodeji - jestliže více prodá než nakoupí tak ten rozdíl musí odvést finančnímu úřadu a vzniká tzv. daňová povinnost - v opačném případě vzniká tzv. nadměrný odpočet - do 30 dnů by nám měl nadměrný odpočet finanční úřad vrátit - základ daně = částka bez DPH (kompletní částka vč.CLA, dopravy, atd. + spotřební daň) - cena celkem = základ daně + DPH - daňové doklady = jsou doklady běžné a zjednodušené - běžné = faktura přijatá nebo vydaná (musí býti vypsáno základ daně, DPH, cena celkem) - zjednodušené = (=paragon) musí být uvedena sazba daně a cena celkem - spotřební daně - vztahuje se na pivo, víno, lihoviny, tabákové výrobky, minerální oleje, pohonné hmoty - je vztažena na měrnou jednotku dané věci - zdaňovací období je jeden měsíc - směnka = dlužný cenný papír - směnka - může pracovat jako platební prostředek - používání směnky se řídí směněčným a šekovnm zákonem - náležitosti směnky - slovem směnka - dvě strany které vstupují do směněčného obchodu - částka - doba splatnosti - místo splacení - směnka se dělí na vlastní a cizí - směnka je převoditelná indosamentem - šeky jsou kryté a nekryté - eskont směnky = půjčení bance směnku a ona nám místo ní dá peníze - úrok který platíme bance při poskytnutí úvěru při eskontu se říká diskont - směnka 8.3. na 100000,- esnkontována 12.4. při 8% splatná 30.6. , bankovní poplatek 200,- - 560000 eskort, 9%, 10.1., 10.4.,20.2., 500,- - 560000 - 500 - 7000 = 552 500,- - směnka je cizí cenný papír potvrzující dluh - směnečník - osoba povinná uhradit směnku - akcept směnky - souhlas s uhrazením směnky - cenné papíry na jméno - majitel je uvedený na daném cenném papíru - cenný papír na řad - může se převést na někoho jiného indosamentem - cenný papír na majitele - za majitele je považován toho kdo ho předkládá - cenné papíry kapitálového trhu - cenné papíry s dobou držení delší než jeden rok (akcie, podílové listy, obligace, hypoteční zástavové listy) - akcie = majetkový cenný papír, který zakládá podíl na zisku - podoba - listinná a zaknihovaná - druhy akcií - akcie na jméno a na majitele - majitel akcie má přednostní právo na výplatu divident - akcie má 3 části: plášť, talón, kupónový arch - plášť -nominální hodnota akcie, počet kusů akcií kolik jich společnost udělala, název společnosti, podpis oprávněných osob, podpis majitele - talón a kupónový arch: na základě tohoto dokladu dostanete podíl zisku - kusové akcie - není na nich uvedená hodnota a vyjadřují podíl na vkladu - obligace - forma dluhopisu (vydává: stát, obce, právnické osoby) Bankovnictví, bankovní systém bankovní systém = systém uspořádání bank v daném státě - v ČR dvoustupňový bankovní systém - v čele ČNB - pod ní jsou komerční banky - ČNB je bankou bank (provádí bankovní dohled, banky si u ní ukládají peníze (ve formě povinné minimální rezervy, odvádí 2% každý rok ze základního kapitálu),

Témata, do kterých materiál patří