Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomické ukazatele

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Makroekonomické ukazatele Národní hospodářství Souhrn hospodářských činností na území určitého státu, kterého se účastní občané a podnikateléNarušováno řadou skutečností (zemědělské podniky)Působí na něj vnější a vnitřní vlivy Vnitřní – počet a věková struktura obyvatelstva, národní a přírodní bohatství Vnější – války, katastrofy, ekologieZákl. funkcí je uspokojování potřeb společnosti, které neustále rostouK dosažení cíle, růstu a uspokojování potřeb společnosti je třeba vyrobit velké množství statků a služebJe tvořeno soustavou hospodářských subjektů, které se zabývají různorodou činností Domácnosti Firmy Stát Hospodářské sektory Liší se od sebe úrovní techniky a produktivity prácePrimární sektor Prvovýroba Zemědělství, lesnictvíSekundární sektor Výroba hmotných statků StavebnictvíTerciální sektor Služby pro výrobu a obyvatelstvo Doprava, poštaKvartální sektor Věda a výzkum Magický čtyřúhelník HDP InflaceNikdy nelze těchto bodů dosáhnout na 100% Nezaměstnanost Obch. bilance Hospodářská odvětví PrůmyslZemědělstvíLesnictvíStavebnictvíDopravaSpoje ObchodCestovní ruchŠkolstvíKulturaZdravotnictvíPeněžnictví SprávaSoudnictvíProkuraturaObranaBezpečnost Makroekonomické ukazatele HDPNárodní důchodMíra zaměstnanosti a nezaměstnanostiMíra inflace Cíle pro formulování hospodářské politiky Nízká míra nezaměstnanostiVysoká úroveň a tempo růstu celkového produktuStabilita cenové hladinyVyrovnaná bilance zahraničního obchodu Hrubý národní produkt Používá se v AmericeSouhrn statků a služeb v penězích za určité období vyrobených výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země Hrubá domácí produkt Používá se v EvropěSouhrn statků a služeb v penězích za určité období vyrobených výrobními faktory na území státu Metody výpočtu HDP Zbožová Vychází z výroby Sčítá všechny vyrobené statky a služby, které firmy prodali za určité období HDP = C + I + G + X C = spotřeba domácností Výdaje za konečné produkty občanů za rok 2/3 HDP I = investice soukromých domácích firem Výdaje za stroje, budovy G = vládní nákupy Výdaje za obranu státu, školství, zdravotnictví X = čistý vývoz Rozdíl mezi exportem a importemDůchodová Z fáze rozdělování Každý z účastníků výroby získá svůj podíl Zaměstnanci dostanou mzdu, majitelé půdy rentu.. Musíme přičíst odpisy a nepřímé daně HDP = národní důchod + opotřebené investice (odpisy) + nepřímé daně Nominální HDP Využívají se běžné ceny za aktuální rokNelze srovnávat s jinými roky Reálný HDP Přepočítává se na stále ceny zvoleného rokuPro víceletá srovnání Skutečný HDP Pomocí zbožové nebo důchodové metodySkutečně dosažený HDP dané ekonomiky Potencionální HDP Který by ekonomika dosáhla při využití všech svých výrobních zdrojůUkazatel čistého ekonomického bohatstvíSkutečný = potencionálníSkutečný > potencionálníSkutečný < potencionálníZohledňuje i šedou a černou ekonomiku Šedá ekonomika = podplácení, na hranici zákona, těžko dokazatelná Černá ekonomika = krádeže, neplacení daní, padělání peněz, kriminalita Inflace Zvyšování hladiny průměrné úrovně cen v průběhu delšího obdobíNeznamená, že rostou všechny cenyDruhy Tažená poptávkou Na trhu je více poptávky při stejném objemu nabídky Tažená nabídkou Zvyšování cen v důsledku zdražení vstupu do výrobyTypy Mírná Jednociferná Ekonomika běžně funguje Pádivá Dvojciferná Lidi přestávají věřit domácí měně Chod ekonomiky je narušován Ekonomická výkonnost klesá Hyperinflace Trojciferná Peníze neplní svou funkci Ekonomický systém se úplně rozpadá Nastává chaos a anarchie Indexy Spotřebitelských cen – cenová hladina je průměrem úrovně cen spotřebních výrobků a služebCen výrobců – pro různá odvětví a oboryDeflátor HDP – poměr HDP v běžných cenách k HDP ve stálých cenách – nejpřesnější ukazatel Nezaměstnanost Na trhu práce převyšuje nabídka práce zaměstnanců nad poptávkou firemDruhy Dobrovolná – stát ji neřeší Nedobrovolná – stát ji sleduje a pomáhá řešit Aktivně (podpora vzniku nových prac. míst, daňové úlevy, zaměstnávání absolventů) Pasivně (podpora ze státního rozpočtu)Příčiny Frikční – krátkodobá, při změně zaměstnání Strukturální – útlum určitých oborů Cyklická – ekonomika se vyvíjí v hospodářských cyklech SezónníMěření = nedobrovolně nezaměstnaní / pracující Tripartita Stát ZaměstnanciPodnikatelé Zaměstnanci Chtějí vysoké mzdyPlnou zaměstnanostZastupují je odbory Podnikatelé Chtějí nízké mzdyNezaměstnanost jim vyhovuje, mohou si vybíratZastupují je svazy Stát Snaží se sladit jejich zájmy a najít kompromis Hospodářský cyklus Expanze – rozmach nabídky i poptávkyVrchol – převis nabídky nad poptávkouKrize – recese, deprese, pokles nabídky i poptávkySedlo – dno, vyrovnání a oživení nabídky a poptávky Poptávka nikdy neklesne na nulu

Témata, do kterých materiál patří