Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Manažerské funkce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Manažerské funkce Plánování Proces formulace cílů, zdrojů a cest Z hlediska času Krátkodobé (do 1 roku) Střednědobé (1-5 let) Dlouhodobé (nad 5 let) Z hlediska rozhodovací úrovně Strategické Rámcové Na 5 i více let Prvky nejistoty Základní cíle podniku Taktické Konkretizace cílů Tvorba a struktura prostředků Střední úroveň manažerů Operativní Krátkodobé Reagují na změny podmínek Vychází z taktického plánování Výsledkem je operativní plán Strategie Ofenzivní – první na trhuMírně ofenzivní – typické pro oligopolDefenzivní – následovatelZůstatková – troškař Schéma Plánování2. Organizování3. výběr Cíle Řídící činnost manažera4. Vedení lidí ZdrojeRozmisťování pracovníků5. Kontrola Organizování Dělba práce Rozdělit celý pracovní proces na jednotlivé jednoduché úkony Základ hromadné pásové výroby Organizační struktury Liniová organizační VedoucíVýhody – jednoduchost, přehlednost Nevýhody – přetížení vedoucího PodžízenýPodřízenýPodřízenýPoužití – v malých podnicích Liniová štábní VedoucíVedoucímu pomáhá štáb (sekretářka) ŠtábJe nejrozšířenější PodřízenýPodřízenýPodřízený Funkční organizační VedoucíVedoucíKřížení příkazů PodřízenýPodřízenýPodřízený Divizní organizační PrezidentJde o výrobkovou strukturu Vhodná pro velké společnosti Divize DivizeDivize Úseky výrobyÚseky výrobyÚseky výroby Reaguje na Proměnlivost eko. reality Složitost řešených úkolů Realizace činností, které vyžadují koordinaci a motivaci Pružná organizační Znaky Dočasnost Účelovost Vylepšení současné org. struktury Výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníků Vedoucí vybírá a získává konkrétní pracovníkyHodnocení pracovníkůZískávání Definice naší potřeby Realizace personálního zajištěníZpůsoby zvyšování kvalifikace Školení v rámci pracovního procesu (přímo ve firmě) Školení mimo pracovní proces (jazyková stáž)Výběr manažera za Plnění pracovních úkolů Chování Osobní a charakterové rysySystémy odměňování Na základě hodnocení Souvisí s motivací Formy Hmotné odměny Přímé (mzdy, prémie) Nepřímé (příplatky na dovolenou) Nehmotné odměny Morální stimuly Prestižní funkceTresty Ústní napomenutí Písemné napomenutí Finanční postih Výpověď Vedení lidí Teorie X Vychází z toho, že pracovník svou práci nemá rád Ekonomický člověk (lenost a snaha) Musí být stále kontrolován Direktivní, autokratické řízení Úkolová mzda a pracovní normyTeorie Y Pracovník chce pracovat Sociální člověk Vedoucí je rádcem a koordinátorem Demokratický a liberální styl Důraz na neformální vztahy Koncepce realizujícího se člověka Na člověka má vliv řada potřeb Maslovova pyramida Fyzické potřeby Potřeby jistoty a bezpečí Sociální potřeby Potřeba uznání SeberealizaceKoncepce komplexního řízení Člověk je mnohostranný, schopný přeměny Vede k posilování sounáležitosti pracovníků s firmou Kontrola Dohled, zda a jak jsou cíle plněny Subjektem je osoba Objektem je to, čím se kontrola zabývá Funkce zpětné vazby Ekonomická a psychologická funkce Členění Z časového hlediska Preventivní Průběžná Následná Dle místa kontroly Přímá Nepřímá Dle doby trvání Nepřetržitá Občasně pravidelná Občasně nepravidelná Dle funkce systému Komplexní Dílčí Dle způsobu vyjádření kontrolované skutečnosti Dle rozsahu Souhrnné Namátkové výběrové

Témata, do kterých materiál patří