Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Postup výpočtu VH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

P

R

O

V

O

Z

N

Í

Výnosy (60 - 64)
  • Náklady (50 – 55)

= Výsledek hospodaření /+ zisk, - ztráta/

F

I

N

A

N

Č

N

Í

Výnosy (66)
  • Náklady (56 – 57)

= Výsledek hospodaření /+ zisk, - ztráta/ = Výsledek hospodaření z běžné činnosti

+ Náklady daňově neuznatelné

513 – vše 525 – nad rámec zákonné výše (524) 526 – vše !!!POUZE FO!!! 528 – např. stravenky nad 55 % 538 – daň z nabytí movitých věcí 543 – dary 545 – nesmluvní pokuty/penále 551 – (účetní – daňové odpisy) 554 - vše 559 - vše 549, 569 – nad rámec předepsaných náhrad
  • Výnosy daňově neuznatelné

665 – přijaté dividendy
  • přijaté podíly zisku s. r. o.

  • čerpání a rušení opravných položek a rezerv (554, 559 na DAL)

Základ daně před uplatněním odčitatelných položek Odčitatelné položky podle § 34
  • daňová ztráta

  • náklady na vědu a výzkum

Dary podle § 20 (u FO § 15) Vypočítat VH z BČ upravený o všechny předchozí položky – z něj vypočítat 10 % (u FO 15 %), tuto částku porovnat s částkou na účtu 543/1 a menší z těchto dvou částek zde odečíst Základ pro výpočet daně z příjmu z běžné činnosti Základ daně z příjmu z BČ po zaokrouhlení Zaokrouhlit na celé tisíce dolů Daň z příjmu z běžné činnosti splatná 19 % (u FO 15 %) Čistý zisk

Témata, do kterých materiál patří