Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. Hospodářský výsledek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hospodářský výsledek umožňuje posoudit, jak firma hospodaří zjišťuje se porovnáním nákladů a výnosů→zisk – výnosy jsou větší než náklady →ztráta – náklady jsou větší než výnosy Náklady = v penězích vyjádřená spotřeba výrobních faktorů (práce, přírodní zdroje a kapitál) Členění 1a) Provozní – nejvíce nákladů (nájem, energie, voda, práce, suroviny, …) 1b) Finanční – úroky z úvěrů (1 milion→ 1,3 milionů), ztráty z akcií 1c) Mimořádné – manko a škody 2a) Přímé – jsou vidět přímo v kalkulační jednici (porce, ks, …) suroviny (svíčková → knedlík), práce kuchaře, energie 2b) Nepřímé – nejsou vidět v kalkulační jednici, ale do ceny je musíme započítat (práce ostatních, opotřebení majetku, …) 3a)Výrobní – suroviny, nájem 3b)Naoběh – prodej 4a) Osobní – zaměstnanci, náklady na mzdy, ZP a SP (34 %) 4b)Věcné – náklady na vše ostatní 5a) Fixní – musí se platit, i když nevyrábíme (nájem, mzdy, elektřina, údržba, …) 5b) Variabilní – závisí na objemu výroby (10 řízků→ 1 kg masa, 50 řízků → 5 kg masa) Vztah ke kalkulaci kalkulace nákladů – pracuji s fixními a variabilními náklady a s různým prodaným množstvím kalkulační vzorec – přímé náklady + mzdové náklady + ostatní přímé náklady + výrobní režie + správní režie + odbytová režie + zisk + DPH Výnosy = peníze získané za prodej výkonů – služby, zboží, výrobek Členění Provozní – tržby (výnos z provozu)Finanční – úroky z vkladů, zisky z akciíMimořádné– nevíme o nich dopředu, úhrada manka, vyplacení škody od pojišťovny atp. Hlavní zásady účtování nákladů a výnosů náklady účtujeme v 5. třídě na straně MD výnosy účtujeme v 6. třídě na straně D při uzavírání se konečný zůstatek nákladových a výnosových účtů přepisuje naúčet zisku a ztrát – ztráta na straně D pod výnosy, zisk na straně MD pod náklady Inflace tlačená náklady rostou ceny zboží → vyšší mzdy a ceny → vyšší mzdy … hlídaná státem – mzda pro státní zaměstnance – s tou hýbe a soukromý sektor se tím řídí minimální mzda – platí pro všechny (13 350 Kč) Daň z příjmu FO, PO Daň z příjmu FO – 15 % rozdíl mezi příjmy a výdaji Daň z příjmu PO – 19 % rozdíl mezi výnosy a náklady Užití zisku zvětšení firmy navýšení počtu zaměstnanců prémie zakoupení lepších strojů opravy uložení na účet – spoření Účetní období hospodářský rok – první den jakéhokoliv měsíce, 1.3. kalendářní rok – 1. ledna až 31. prosince

Témata, do kterých materiál patří