Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. Bankovni system

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15. BANKOVNÍ SYSTÉM Charakteristika bankovního systému ČR ČNB – význam, funkce, nástroje Obchodní (komerční) banky – charakteristika, zásady činností Činnosti obchodních bank (aktivní, pasivní operace, bankovní služby (neutrální operace)) CHARAKTERISTIKA BANKOVNÍHO SYSTÉMU ČR - banky a jejich služby jsou součástí finančního trhu a patří do terciálního sektoru dvoustupňový bankovní systém (od 1990): 1. stupeň – centrální banka (ČNB) – neziskový subjekt, státní 2. stupeň – obchodní banky – podnikatelské subjekty FUNKCE A FORMY PENĚZ – jde o všeobecný směnný ekvivalent formy: hotovostní – bankovky, mince, valuty (cizí měna v hotovosti) - vydává je ČNB bezhotovostní – netermínované vklady, devize (cizí bezhotovostní měna) - vytvářeny občany, bankami a firmami funkce: míra hodnot – věc má hodnotu, peníze nám říkají její výši prostředek směny – směna peněž za zboží uchovatel hodnot – umožňují udržovat hodnotu v čase (stovka je pořád stovka) prostředek shromažďování (akumulace) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA (ČNB) - byla zřízena státem, ale není na něm závislá, sídlí v Praze - bankovní rada – nejvyšší řídící orgán, v čele je guvernér ČNB - hlavním cílem je provádění měnové politiky a tím zabezpečovat stabilitu měny Funkce ČNB: vnitřní a vnější měnová politika - kontrola a řízení měnové politiky pomocí nástrojů (viz níže) vnitřní – síla koruny vůči inflaci (sleduje kupní sílu peněz) vnější – síla koruny vůči ostatním měnám emisní funkce - jediný subjekt, který ze zákona emituje (vydává) peníze kontrolní funkce - kontroluje hospodaření obchodních bank, provádí dohled nad jejich činností banka bank - poskytuje úvěry podnikatelským bankám a přijímá jejich vklady banka státu - vede účty státního rozpočtu, spravuje státní dluh, poskytuje úvěry státu správa měnových a devizových rezerv reprezentativní funkce - reprezentuje ČR na zasedáních mezinárodního měnového fondu Nástroje ČNB: - slouží k udržení stability měny a sleduje se míra inflace - ovlivňuje se ovlivňováním množství peněz v oběhu úrokové sazby - vůči obchodním bankám diskontní sazby - sazba, za kterou poskytuje obchodním bankám úvěry REPO sazba - úrok. sazba, za kterou ČNB odkupuje od komerčních bank jimi eskontované směnky povinné minimální rezervy - obchodní banky si je povinně vytváří u ČNB pro případ špatného hospodaření c) operace na volném trhu - nákup nebo prodej CP d) pravidla likvidity - ČNB stanoví obchodním bankám vztah mezi strukturou aktiv a pasiv OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY - podnikatelské subjekty, s cílem dosažení zisku, ten je dán tzv.úrokovým rozpětím: - rozdíl mezi přijatými a vydanými úroky Zásady činností: 1.) zásada bankovní likvidity likvidita = směnnost = schopnost splatit své dluhy 2.) zásada bankovní ziskovosti (rentability): -snaha je maximalizovat zisk a minimalizovat náklady výnosy banky – úroky z poskytnutých úvěrů, poplatky za poskytnuté služby, úroky z vkladů u jiných bank, výnosy z CP náklady banky – vyplacené úroky z přijatých vkladů, emitované CP, poplatky a provize jiným bankám z úvěrů, provozní náklady (mzdy, materiál, odpisy) 3.) zásada bankovní bezpečnosti: - důvěra v banku rizika: úvěrová – riziko nesplacení úvěrů kurzová – riziko pohybu devizových kurzů inflační – klesá hodnota peněz politicko-hospodářská ostatní – vnitřní (zaměstnanci), vnější (zloději) bezpečnostní opatření: -proti vnějším -> kamery, alarmy -proti vnitřním -> číslování dokladů,dvojitá kontrola při přepočtu peněz,řádné pr. post. ČINNOSTI OBCHODNÍCH BANK - bankovní operace (vklady, úvěry, bankovní služby) úvěr: - smluvní vztah mezi bankou a klientem - není nárokový - měl by být výnosný a návratný zajištění návratnosti úvěru: banka prověřuje: bonitu (ochotu a schopnost plnit své závazky) klienta podnikatelský záměr (u podnikatelů) likviditu (prodejnost zastaveného majetku) zajišťovací prostředky: zástava nemovitosti, ručení, postoupení pohledávky, ručitel (splácí někdo jiný) vinkulace = blokace peněžních prostředků na účtu, zpravidla ve výši poskytnutého úvěru OPERACE: 1.) Pasivní operace – banka se stává dlužníkem, cílem získávání cizím zdrojů a) přijímání vkladů termínované netermínované b) další pasivní operace úvěry od ostatních bank, centrální banky emise CP (obligací, hypotečních zástavních listů) 2.) Aktivní operace – banka je věřitelem, poskytuje úvěry a) krátkodobé úvěry se splatností do 1 roku: kontokorentní úvěr – běžný účet s povolením čerpat do minusu do limitu eskontní úvěr – odkup směnky bankou před dobou splatnosti akceptační úvěr – banka neposkytuje klientovi úvěr přímo, ale akceptuje směnku cizí a tím se stává hlavním směnečním dlužníkem revolvingový úvěr – opakované čerpání krátkodobého úvěru, podmínkou je splacení předešlého úvěru lombardní úvěr – je kryt movitou zástavou (CP, zbožím, drahými kovy...) b) dlouhodobé úvěry: hypoteční úvěr – jištěny zástavou nemovitosti emisní úvěr – spojen s emisí dlouhodobých CP, úvěr kryje prodejem akcií… spotřebitelský úvěr – úvěry občanům na růžné účely investiční úvěr – na investice (DHM) 3.) Neutrální operace (bankovní služby) – ani dlužník ani věřitel - bankovní služby, ze kterých má banka výnosy ve formě poplatků zakládání a vedení BÚ bezhotovostní platební styk (příkaz k úhradě – majitel účtu, inkasu – příjemce platby) bezhotovostní platební styk se zahraničím (rizikovější – jiná legislativa, ekonomika) platební karty (debetní – ne do minusu, kreditní – čerpání revolvingového úvěru) šeky homebanking směnárenská činnost, ukládání cenností, správa portfolia nákup a prodej CP (zprostředkovatel)

Témata, do kterých materiál patří