Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Systém daní v ČR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

SYSTÉM DANÍ V ČR Daň je platba sátu, je nevratná Význam daní nejdůležitějším a největším příjmem do státního rozpočtuz daní se čerpá na obranu státu, na vystavení silnic, na školství, na zdravotnictví… Státní rozpočet Daně Poplatky Zdravotnictví Školství, silnice Sociální dávky Příjmy Výdaje Členění daní: přímé daně: stát přímo pozná poplatníka danědaň z příjmu fyzických osobdaň z příjmu právnických osobdaň z nemovitých věcísilniční daňdaň z nabytí nemovitých věcínepřímé daně: stát nevidí přímo poplatníka, ale vidí pouze plátcedaň z přidané hodnotyspotřební daň Poplatníkje ten, který nese daňové břemeno, peníze mu ubydou Plátceje ten, kdo má povinnost daň vypočítat a odvést ji finančnímu úřadu Správce daně – finanční orgán, který podle zákona činí opatření potřebná ke správnému stanovení a splnění daňových povinností, povinností zaplatit poplatek DIČ – daňové identifikační číslo, dostane ho firma, když se přihlásí na finanční úřad IČ– identifikační číslo, dostanu při založení, vydává ho pro FO živnostenský úřad, soud PO Předmět daně – věc nebo skutečnost, která se daně týká Základ daně – předmět daně ohodnocený v penězích Sazba daně – část ze základu, kterou je poplatník povinen odvést, nejčastěji v procentech DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY poplatník: zákazník, vyšší cena, stát neví, kdo je zákazníkplátce: obchod, výrobce, stát o něm ví (ví, kdo si koupil čokoládu)předmětem je veškeré zboží a služby (čokoláda)sazby: 21% základní sazba, 15% snížená – jídlo, knihy, hromadné služby, 10% sníženější – léky Přidaná hodnota = rozdíl mezi výstupní cenou a součtem všech vstupů Výpočet DPH zdola - vím základ bez DPH = 100%shora – vím částku, včetně DPH = 121 (115)% Koeficienty 15/115 = 0,1304 21/121 = 0,1736 SPOTŘEBNÍ DAŇ je zahrnuta do ceny výrobkupoplatník je spotřebitel, plátce je obchodníkje uvalena na: pivo, víno, líh a lihoviny, tabákové výrobky, uhlovodíková paliva a maziva DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ nemovitost je dlouhodobý majetek nepřemístitelný (budovy, firmy)poplatník = plátce – vlastník, platí se 1x ročně v květnudaň ze staveb – sazba se určuje podle polohy (nejvyšší v centru města, nejnižší na samotě), podle účelu, ke kterému stavba slouží (podnikání nejvyšší, bydlení nejnižší), podle m2 zastavěné plochy (výška nemá vliv, jen plocha), nezáleží na stáří a stavu stavby (pořád stejná daň)daň z pozemků – sazba podle polohy pozemku, podle velikosti, podle účelu, ke kterému je využívá, u zemědělského využití nízké sazby dle úrodnosti půdy (pšenice)sazbu si částečně mohou upravovat obce podle tzv. koeficientu DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ = koupě nemovitosti, poplatník je kupující sazba je jednotná 4% z ceny, která bude vyššídruhy cen: odhadní cena a obvyklá cena (trh, stát) SILNIČNÍ DAŇ poplatníkem je vlastník, která užívá auto k podnikáníosvobozeni jsou zdravotníci, hasiči, školy, policie, armádavybrané peníze se používají na opravy, údržby a výstavby silnicnesmíme si splést s dálniční známkou, mýtné, povinné ručení, havarijní pojištění EKOLOGICKÉ (ENERGETICKÉ) DANĚ nepřímé daně, zahrnuty do cenydaň ze zemního plynudaň z pevných paliv (uhlí, dřevo, brikety, koks)daň z elektřiny (větrná, sluneční, vodní, atomová, uhelná)sazba je vysoká u věcí, které poškozují ŽP, z ekologických zdrojů nulová daň Katastr nemovitostí = seznam, kde najdu veškeré vlastníky nemovitostí Kolaudace = kontrola bytu nebo domu technických pracovníkem DAŇ Z PŘÍJMU zákon o dani z příjmu se dělí na 3 části:zákon o dani z příjmu fyzických osobzákon o dani z příjmu právnických osobspolečná část PO a FO Daň z příjmu fyzických osob sazba 15%, druhy příjmu FO:příjmy ze závislé činnosti (mzda, kterou odvádí zaměstnanec pomocí zaměstnavatele)z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (OSVČ)z pronájmů (pronájem bytu)z kapitálové činnosti (úroky z vkladů, zisky z akcií, výhry) – sraženu u zdrojedědický dar (musíme přiznat, že jsme něco zdědili, ale daň neplatíme)ostatní (patenty, duševní vlastnictví – vědomosti) Z podnikání výdaje skutečné – odečtení veškerých slevvýdaje paušálem – pevná částka, v procentech, 80% řemeslo – jen některé slevy) Daň z příjmů právnických osob sazba je 19%poplatník je povinen podat daňové přiznánípředmětem daně jsou příjmy veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem Daňové přiznání povinnost uvést předepsaným způsobem všechny skutečnosti potřebné k výpočtu daněu nemovitosti se daňové přiznání podává podle výměry a typu stavbyformulářem nebo emailem + elektronický popis Účtování daní účtují se ve 3. třídě – zúčtovací vztahy (daň z příjmů, ostatní přímé daně, DPH, ostatní daně a poplatky)a ve třídě 5 – náklady – daně a poplatky (daň silniční, daně a poplatky, daň z nemovitostí, ostatní daně a poplatky)

Témata, do kterých materiál patří