Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
VÝROBNÍ FAKTORY

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

VÝROBNÍ FAKTORY (výrobní zdroje, výrobní činitele) jsou základní předpoklady pro výrobu: 1. práce 2. přírodní zdroje (především půda) 3. kapitál 4. informace Ceny výrobních faktorů: a) při nákupu a prodeji: cenou práce je mzda cenou půdy je pozemková renta cenou kapitálu je úrok b) při nájmu: cenou práce je nájemné cenou půdy je pachtovné cenou kapitálu je úrok TRH PŮDY Nabídka – tvoří ji vlastníci půdy Poptávka – tvoří ji ti, kteří chtějí na půdě hospodařit Charakteristika půdy a) bonita (různá úrodnost/kvalita) b) rozloha c) poloha – má vliv na úrodnost, důležitá je vzdálenost od místa zpracování Vlastnosti půdy 1. nereprodukovatelná – neopakovatelná, nedá se vyrobit 2. kvantitativně omezená – nabídka půdy je dána, nelze ji zvětšovat (změna poptávky nepovede ke změně ceny, tím pádem má strana nabídky monopol na trhu půdy) Křivka poptávky: čím je cena půdy vyšší, tím nižší je poptávané množství půdy Křivka nabídky: čím je cena půdy vyšší, tím vyšší je nabízené množství půdy, ale to jen do bodu X, od kterého se s růstem ceny nabízené množství nemění, protože půdy více není TRH PENĚZ Nabídka – tvoří je peněžní ústavy, jejich cílem je zisk ve formě úroku Poptávka – tvoří ji domácnosti a podniky, jejich cílem je možnost dočasně disponovat cizími peněžními prostředky Předmětem obchodu je úvěr. Cenou peněz je úrok (úrok je procentem stanovená částka z půjčované částky, kterou zaplatí dlužník svému věřiteli za to, že mu peníze půjčil). Skutečnou úrokovou míru ovlivňuje: a) inflace b) množství peněz (výše půjčované částky) c) doba půjčení d) riziko Druhy poptávky po penězích transakční- poptávka domácností, jejich cílem je nákup spotřebních statků, berou si spotřební úvěry majetková – poptávka podniků, jejich cílem je opatření kapitálu, berou si bankovní úvěry 3. celková/souhrnná – transakční a majetková dohromady Graf poptávek na trhu peněz Vlivy působící na poptávku po penězích a) nabídka zboží a výrobních faktorů (je-li na trhu velká nabídka zboží, lidé potřebují více peněz a poptávka po penězích tedy roste) b) ceny zboží a výrobních faktorů (na dražší zboží potřebují lidé více peněz a při zdražení tedy poptávky po penězích opět roste) Nabídka peněz Poskytnutím úvěru majitel peněz získá úrok, ale musí za to něco obětovat – musí se zdržet spotřeby. Za peníze, které půjčuje by si jinak mohl sám něco koupit. Křivka nabídky je poměrně strmá, tzn. když se změní úroková sazba, změní se nabízené množství peněz velmi málo (nabídka je necitlivá na změnu úrokové sazby). Někteří ekonomové považují nabídku peněz za zcela necitlivou: Vlivy působící na nabídku peněz 1. ceny zboží a výrobních faktorů – když klesají ceny zboží, nabídka peněz roste (lidé si při nízkých cenách nakoupí zboží levněji nemusí si půjčovat úvěry, tzn. v bankách zůstane více peněz – větší nabídka peněz) 2. nabídka zboží a výrobních faktorů – když roste nabídka zboží, nabídka peněz klesá (lidé vidí více zboží, potřebují více peněz – půjčují si v bankách, peněz v bankách je méně – menší nabídka peněz) Graf rovnováhy na trhu peněz TRH PRÁCE Nabídka – tvoří ji ti, kteří nabízejí svou pracovní sílu (uchazeči o zaměstnání) Poptávka – tvoří ji zaměstnavatelé, kteří hledají (poptávají) pracovní sílu určité profese, zajímá je kvalifikace a praxe Cena práce: mzda (u nájmu nájemné) Poptávka po práci(zaměstnavatelé) je závislá na výši mzdové sazby (při snižování sazby poptávka po práci roste a naopak) Vlivy působící na poptávku po práci: a) kvalita pracovních sil (špatné, nekvalifikované pracovníky nikdo nechce) b) kvalita a kvantita ostatních VF (stroje či peníze mohou nahradit potřebu pracovníků) c) úroveň využití technických, technologických a organizačních znalostí Poptávková křivka – čím je cena práce vyšší, tím menší je poptávané množství práce Nabídka práce (pracovníci) je závislá na výši mzdy a pracovních podmínkách Nabídková křivka do bodu X působídůchodový efekt – čím je cena práce vyšší, tím větší je nabízené množství práce od bodu X působísubstituční efekt – čím je cena práce vyšší, nabízené množství práce klesá, dochází k substituci/nahrazování vyšší mzdy volným časem (muži vydělávají mnoho – manželky zůstávají v domácnosti) Graf rovnováhy na trhu práce NEZAMĚSTNANOST Na trhu práce dochází k poruchám, které jsou způsobeny: 1. státem – stát stanoví pravidla a opatření týkající se trhu práce, např. minimální mzdy, pomoc nezaměstnaným, v Zákoníku práce stanoví pracovní dobu, přestávky v práci apod., tím zasahuje do přirozeného vývoje trhu 2. domácnostmi/pracovníky – někteří lidé volí raději volný čas pře prací, mohou pracovat na zkrácený pracovní úvazek nebo zůstat nezaměstnaní 3. odbory – zastupují zájmy zaměstnanců, stanoví kolektivní smlouvy, prosazují růst mezd Nezaměstnanost je důsledek nerovnováhy N a P na trhu práce. a) dobrovolná – lidé nemají o práce zájem (dostatek financí, ztratili zájem v důsledku dlouhodobého nenalezení práce) b) nedobrovolná – lidé by chtěli pracovat, ale nemohou frikční – krátkodobá, pro nezaměstnané existují volná pracovní místa, ale oni o nich nevědí, mají nedostatek informací sezónní – vzniká v důsledku sezónnosti v některých odvětvích (zemědělství, stavebnictví) strukturální – pro nezaměstnané existují volná místa, ale v jiném regionu (= regionální) nebo v jiné profesi (= profesní) cyklická– souvisí s hospodářskými cykly v ekonomice, je-li ekonomika v krizi, vzniká je tato nezaměstnanost nejvyšší Výpočet nezaměstnanosti počet nezaměstnaných (registrovaných) míra nezaměstnanosti (u) = ---------------------------------------------------------------------- * 100 počet lidí, kteří pracují + počet lidí, kteří pracovat chtějí PRÁCE A JEJÍ FORMY Práce je uvědomělá lidská činnost, pomocí které si člověk opatřuje prostředky k uspokojení svých potřeb - je výrobní faktor, její cenou je mzda Dělba práce je rozdělení práce (od rozdělení práce v domácnosti po rozdělení práce v celém národě), při kterém se každá osoba specializuje na určitou činnost – povolání, na mezinárodní úrovni je práce rozdělena mezi národy

Témata, do kterých materiál patří