Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Systém daní v ČR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Systém daní v ČR Daň = povinná platba státu nevratného charakteru hlavní příjem státního rozpočtu + krajů a obcí (některé daně putují do rozpočtu krajů a obcí – silnice, nemovitosti) Význam daní Příjem do státního rozpočtu Státní rozpočet = účet státu na rok, vede ho ČNB a má podobu zákona – Zákon o státním rozpočtu Druhy 1) Vyrovnaný 2) Přebytkový snížení daní? / zvýšení výdajů? 3) Schodkový příjmy jsou nižší než výdaje→ dluh → půjčí si v ČR je dlouhodobě schodkový rozpočet Poplatník a plátce daně Poplatník = ten, kdo nese daňové břemeno ten, čí jsou to peníze Plátce = ten, kdo daň vypočítá a odvede / pošle finančnímu úřadu Předmět, základ a sazba daně Předmět daně = věc nebo skutečnost, které se daň týká daň z nemovitosti = Základ daně = předmět ohodnocení v penězích → 3 000 000 Kč Sazba daně = částka v % ze základu daně, kterou musíme odvést Členění daní Přímé – stát vidí poplatníka daně např. daň z příjmu→ hrubá mzda – dostanu čistou (nižší) → přímá daň Nepřímé– stát nevidí poplatníka, vidí plátce např. DPH→ koupím si včetně daně → vidí obchod → nepřímá daň Univerzální Selektivní Charakteristika daní Spotřební daň – cílem regulace spotřeby u vybraných daní daň zahrnuta do ceny (je dražší) je uvalena na: 1) pivo 2) víno 3) líh, lihoviny 4) tabák a tabákové produkty 5) uhlovodíková paliva a maziva Daň z nemovitosti – přímá daň Daň z pozemku – předmětem pozemky na území ČR poplatník→ vlastník (v katastru nemovitostí) základ daně u zemědělské půdy se stanovuje z ceny pozemku na 1m2 sazba daně je diferenciovaná podle druhu pozemku Daň ze staveb – předmětem stavby na území ČR poplatník→ FO nebo PO (katastr nemovitostí) základ daně se stanovuje na m2zastavěné plochy (vyšší stavba → stejná daň jako ta jednopatrová) sazba daně z účelu využívání stavby nezáleží na stavu a stáří stavby u zemědělské půdy rozhoduje ibonita – kvalita půdy → úroda Silničnídaň – přímá daň poplatníkem je vlastník vozidla→ zapsaný v technickém průkazu auta sazba se určuje: osobní auto – podle objemu válců v motoru nákladní auto – podle počtu náprav vybrané peníze se využijí na opravu silnic a dálnic (nebo i na výstavbu) platí se u vozidel sloužících k podnikání Daň z nabytí nemovitých věcí – přímá daň poplatníkem je kupec nemovitosti sazba 4% z ceny (800 000 Kč→ 32 000 Kč = 4%) tabulkový odhad = 800 000 Kči když platím 600 000 Kč, kupní cena = 600 000 Kčodvedu 4% z 800 000 Kč získané peníze jsou pro prodejce příjmem a ten by měl zaplatit daň z příjmu (osvobozen pokud v dané nemovitosti 2 roky trvale žil, nebo ji 5 let pronajímal Daň z přidané hodnoty– nepřímá daň přidaná hodnota= suroviny na jednu porci – 21,40 Kč → stát mi z toho vrátí DPH prodám za 120 → odvedu DPH státu plátce DPH= obrat ˃ 1 milion Kč za 12 měsíců – povinné obrat ˂ 1 milion Kč – nepovinné 3 možnosti:a) nepřerušovaný řetězec DPH všichni jsou plátci DPH Podnik VSTUPY Přidaná hodnota v Kč VÝSTUPY odvod do státního rozpočtu cena bez daně v Kč daň v Kč cena bez daně v Kč daň v Kč A – vyrábí / / 100 100 21 21 B – koupí a namele 100 21 50 150 31,50 31,50 – 21 =10,50 C – koupí a prodá (obchodník) 150 31,50 50 200 42 42 – 31,50 =10,50 konečný zákazník zaplatí = 242 Kč stát dostane 42 Kč b) přerušovaný řetězec DPH Podnik VSTUPY Přidaná hodnota v Kč VÝSTUPY odvod do státního rozpočtu cena bez daně v Kč daň v Kč cena bez daně v Kč daň v Kč A – vyrábí / / 100 100 21 21 B – koupí a namele 121 není plátce 50 171 0 0 C – koupí a prodá (obchodník) 171 B neplátce 0 C nemá nárok 50 221 46,41 46,41 konečný zákazník zaplatí 267,41 Kč stát dostane 21 + 46,41 =67,41 Kč C by našel výrobce (B), který je plátcem DPH c) přerušovaný řetězec DPH na konci Podnik VSTUPY Přidaná hodnota v Kč VÝSTUPY odvod do státního rozpočtu cena bez daně v Kč daň v Kč cena bez daně v Kč daň v Kč A – vyrábí / / 100 100 100 21 B – koupí a namele 100 21 50 150 150 10,50 C – koupí a prodá (obchodník) 181,50 0 50 231,50 0 0 konečný zákazník zaplatí 231,50 Kč stát dostane 31,50 Kč Závěr DPH: pokud chci být neplátcem DPH, je to výhodné až na konci u konečného zákazníka Daň k ochraně životního prostředí– nepřímá daň, zahrnuta do ceny =tzv. ekologická daň nejvyšší daň je na uhlí→ nejvíce ničí ŽP, dále pak plyn a dřevo Daň z příjmu – přímá daň členění na daň z příjmu:a) fyzických osob – občan, živnostník b) právnických osob – více lidí→ zisk c) společná část Daň z příjmu FO→ 15% poplatníci daně jsou fyzické osoby, které mají v ČR bydliště, nebo se v ČR zdržuje více jak 183 dní v roce předmětem daně jsou příjmy ze závislé činnosti příjmy z podnikaní a jiné samostatně výdělečné činnosti příjmy z kapitálového majetku příjmy z pronájmu ostatní příjmy existují příjmy FO, které jsou podle zákona osvobozeny od daně (alimenty, důchody, sociální dávky, …) Základem daně je příjem ze závislé činnosti = mzda (plat) příjem z podnikání příjem z pronájmu příjem z kapitálového majetku = vklad + úroky ostatní – patří sem dědictví, dar, … nedaní se v případě, když jsem s daným člověkem příbuzný Celkový základ daně můžeme snížit o: nezdanitelné částiodčitatelné položkyNezdanitelné částiDary na veřejně prospěšné účely – minimálně se odečítá 2 % ze základu daně anebo alespoň 1000 Kč (maximálně ale 10 %)Úroky ze stavebního spoření nebo z úvěruPříspěvky zaplacené na soukromé životní spořeníPříspěvky na penzijní připojištěníČlenské příspěvky na odboryOdčitatelné položkyZtrátaz podnikání nebo pronájmu100 % výdaj na realizaci výzkumu a vývoje Sazba daně je, když snížený základ daně zaokrouhlíme na stovky dolů platí sazba 15 % ze superhrubé mzdy Slevy na dani Sleva na poplatníka =2070KčSleva na manžela/ku, pokud její příjem za rok je nižší než určená částkaSleva na invaliditu – 3. stupně invalidity, podle postižení,Ⅰ. a Ⅱ. stupeň =210 Kč, Ⅲ. stupeň =420 KčSleva na studium –335KčSleva na vyživované dítě = 1. dítě –1264 Kč, 2. dítě –1617 Kč, 3. a každé další2017 KčSleva na každého zaměstnance se zdravotním postižením Daň z příjmu PO→ 19% základem daně je: rozdíl mezi výnosy a náklady, zahrnovanými do základu daně Daňové přiznání =

Témata, do kterých materiál patří