Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21. Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Makroekonomie Pojem makroekonomie velké hospodářství (stát, Evropa, EU, …) Ukazatele Produkt (HDP, …)InflaceMíra nezaměstnanostiPlatební bilance Národní hospodářství = souhrn hospodaření všech subjektů na území daného státu odvětví: hutnictví, sklářství, truhlářství, technické, automobilový průmysl sektory: primární, sekundární, terciální, kvartální státnírozpočet: rozpočet státu na rok, má podobu zákona druhy: vyrovnaný, přebytkový, schodkový Inflace Pojem = znehodnocení měny způsobené růst cenové hladiny→ mohu si za stejné peníze koupit méně věcí Stupně mírná – do 10 % za rok, ideální o 2 % - firmy↑ zisky a daně pádivá – od 11 do 100 %, obtížné v eko, lidé začínají investovat – pozemky, … je možné spadnout do inflační spirály hyper – nad 100 % - peníze neplní svoji funkci, lidé se vrátí k měnění si věcí (věc za věc) Spotřebitelský koš využívá se pro měření cenové hladiny, respektive míry inflace představuje skupinu statků může obsahovat výdaje na bydlení, kulturu atd. Nezaměstnanost Pojem kriteriální nezaměstnanost (podmínky) není zaměstnán aktivně hledá práci do 14 dnů nastoupí do práce všichni obyvatelé ekonomickyneaktivníobyvatelstvo = děti, důchodci, studenti ekonomickyaktivníobyvatelstvo = zaměstnané, nezaměstnané obyvatelstvo vyjádření nezaměstnanosti a) absolutní nezaměstnanost můžeme vyjádřit číslem (např.: v zemi 500 000 nezaměstnaných) nevýhoda – nepoznáme, jak na tom jsme ve srovnání s jinými zeměmi b) míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti příklad:100 nezaměstnaných a 900 zaměstnaných Druhy Frikční= vyhledávací – nezaměstnaný po dobu hledání zaměstnání člověk chce pracovat, z-tel nabízí místo člověk má kvalifikaci pro nabízenou práci Strukturální – nezaměstnaný do doby, než může nastoupit (rekvalifikace) člověk chce pracovat, pracovní místa jsou člověk nemá potřebnou kvalifikaci pro nabízené místo Cyklická = člověk chce pracovat, ale pracovní místa nejsou (propuštění), poté se nabírají lidi (ekonomice se začne dařit) Sezónní – například stavitelství – v létě se staví, v zimě ne – zemědělství, … Platební bilance = porovnání veškerých transakcí přes hranice daného státu za určité období čím je ekonomika otevřenější, tím více transakcí provádí měří se podílem zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu = a) uzavřená ekonomika b) otevřená ekonomika Části obchodní bilance dovoz a vývoz zboží = saldo platební bilance by mělo být mírně aktivní = vývoz mírně větší než dovoz bilance služebfinanční investicedevize cizí měna na účtu … HDP v penězích vyjádřené množství statků a služeb vyrobených na území státu za určité období pro ČR klíčový ukazatel metody výpočtu: výdajová: sečtu výdaje všech subjektů trhu + domácnosti = spotřeba + firmy = investice + stát = nákupyV = P + zahraničí = čistý export příjmová: sečtu příjmy všech subjektů trhu + mzdy + renty = pravidelný příjem, například pronájem půdy, výslužné, … + zisky HNP = množství statků a služeb vyrobených národem na území všech států Čisté ekonomické bohatství obtížně stanovitelná hodnota, snaha o odhad reality Výpočet: HDP + šedá a černá ekonomika + výroba pro domácí spotřebu – negativní dopady (životní prostředí, poškození zdraví, …) Magický čtyřúhelník graf znázornění, jak se státu daří HDP MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI PLATEBNÍ BILANCE dovoz, vývoz INFLACE navzájem provázané (když hýbu jedním, hýbe se všechno) má být co největší Hospodářský cyklus 2 fáze 1. 3. fáze 4. fáze Fáze 1. fáze – konjunktura ekonomiky = expanze, rozvoj ekonomiky produkt roste→ nezaměstnanost na minimu mírná inflace vývoz funguje → bilance aktivní 2. fáze – vrchol ekonomika na maximu nabídka maximální, ale postupně nestíhá poptávku 3. fáze – krize = recese, deprese HDP klesá → méně se vyrábí nezaměstnanost roste inflace může růst, platební bilance klesá → méně se vyváží 4. fáze – dno, sedlo = odraz ekonomiky nahoru poptávka není nikdy na 0 ukazatele jsou na minimech

Témata, do kterých materiál patří