Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
22. Hrubý domácí produkt

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hrubý domácí produkt V penězích vyjádřené množství statků a služeb vyrobených na území státu za určité období Pro ČR klíčový ukazatel Srovnání HDP Srovnání HDP v čase Vyrobilo se víc nebo míň než předchozí rok, jiný rok Srovnání HDP s jinými státy Více/méně než daný stát Nutno přepočítat na jednu osobu (každý stát jinak velký) Metody výpočtu HDP Výsledek obou metod se musí rovnat Výdajová metoda výpočtu HDP – sečtu výdaje všech subjektů trhu + Domácnosti – spotřeba + Firmy – investice + Stát – nákupy + Zahraničí – čistý export (co se vyveze – co se doveze = čistý export) Příjmová metoda výpočtu HDP – sečtu příjmy všech subjektů trhu + Mzdy + Renty – pravidelný příjem, například pronájem půdy, výslužné, … + Zisky Další ukazatele odvozené od produktu HDP= hrubý domácí produkt ČDP= čistý domácí produkt HDP – odpisy = ČDP HNP = hrubý národní produkt množství statků a služeb vyrobených národem na území všech států ČNP= čistý národní produkt HNP – odpisy = ČNP čisté ekonomické bohatství Význam HDP pro ekonomiku Slouží ke srovnání s ostatními státy Používá se v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států Časovým obdobím nejčastěji jeden rok Hospodářský růst roste HDP více aktivního obyvatelstva, technologie, ochrana domácího trhu (?, snížení konkurence), … růst HDP = pravděpodobně roste i životní úroveň, která ale nejde měřit Životní úroveň = stupeň uspokojování lidských potřeb – hodnotím tím, jestli můžu/nemůžu uspokojit svoje potřeby 1) Věci pro osobní spotřebu jídlo a pití hygiena oblečení elektronika 2) Bydlení 3) Vzdělání 4) Práce pracovní podmínky 5) Věci pro společenskou potřebu MHD ČD / ČSAD kanalizace, H2O, plyn, elektřina, … 6) Zdravotnictví 7) Volný čas 8) Životní prostředí Udržitelný rozvoj Uspokojení potřeb s ohledem na životní prostředí, zdroje, … člověk si uvědomuje, že zdroje mohou dojít a dalším generacím by nezbylo žádných zdrojů, ze kterých by bylo možno čerpat Způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním ŽP Cílem je zachování ŽP v co nejméně pozměněné podobě pro další generace Čistý ekonomický blahobyt Obtížně stanovitelná hodnota Nelze vyjádřit číslem Snaha o odhad reality HDP + šedá a černá ekonomika + výroba pro domácí spotřebu – negativní dopady (životní prostředí, poškození zdraví)

Témata, do kterých materiál patří