Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25. Zahraniční obchod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zahraniční obchod = směna přes hranice státu, kterou provádějí domácí FO a Po se zahraničními FO a PO předmětem je statek služba ostatní → práva, licence, leasing, … význam ekonomický – hospodářský růst, konkurence, trh, využití zdrojů, úspora nákladů politický – obchod, lepší vztahy, přátelství, předpoklad míru kulturní – poznávání jiných kultur, myšlení a jazyka formy: export – vývoz import – dovoz reexport – vývoz dovozu ukazatelé: platební bilance – peněžní toky ze zahraničí do zahraničí obchodní bilance – dovoz a vývoz zboží a služeb podstata:absolutní výhoda = stát může něco nabídnout jako jediný nebo jako jeden z mála (ropa, plyn, ruda, moře, hory, …) komparativní výhoda Aktivní obchodní bilance obchodní bilance = dovoz a vývoz zboží aktivní obchodní bilance = mírně větší vývoz než dovoz Komparativní výhody komparace = srovnání stát má více absolutních výhod srovná si je a vybere si vybrané nabídne do zahraničí ČR USA produkt A 1 člověk vyrobí 3ks/h 6 ks/h produkt B 1 člověk vyrobí 4 ks/h 10 ks/h ostatní doveze – přenechá jiným státům absolutní výhodu má USA x 2,5 – absolutní výhoda→produktivita produkt B si USA nechá změna po uplatnění komparativní výhody ČR USA produkt A 3,5 člověka 10,5 ks/h 0 produkt B 2,5 člověka jde do produktu A 2 lidi z A = 20 ks/h→ 10 ks nechají doma → 10 ks prodají do ČR výhodné se zapojit i těm, kteří mají absolutní výhody Směry zahraniční politiky státu Protekcionalismus = ochranářství ochrana vnitřního trhu, zavřu hranice = žádná konkurence zvenku podpora vlastních výrobců Liberalismus otevřu hranice, minimum zásahů do ekonomiky odstraním překážky Evropská unie myšlenka, která vznikla po 2. světové válce společenství státu na území Evropy vstup ČR do EU – 2004 měnová unie Otevřená ekonomika volný obchod, bez překážek podpora obchodu od státu demokratický systém tržní ekonomika Uzavřená ekonomika převažuje vnitřní obchod zahraniční obchod omezen nebo jen do vybraných zemí překážky příkazový systém vláda jedné strany u nás 1948 – 1989 (SSSR, NDR, Jugoslávie, Polsko, …) Globalizace = postupné propojování světa ve všech oblastech života lidí „zmenšování vzdáleností“ svět zůstává stále stejný, fiktivně se ale zmenšuje globalizace zasahuje doekonomiky, politiky, kultury, sociálních oblastí, životního prostředí globalizace se týká každého z nás, nelze se jí vyhnout příčiny globalizace:technický pokrok média, rychlý přenos informací rozvoj dopravy počátek 70. let 20. století – zavedení volně směnitelných kurzů – 1973 rozvoj až po pádu železné opony 1989 vznik nadnárodních společností 90. léta 20. století pojemglobalizace– 1985 – ekonom T. Levitt, USA Výhody globalizace možnosti a příležitosti: práce, obchod, doprava – lépe dokážu uspokojit své potřeby růst obchodu, nové trhy, investice zvýšení konkurence, tlak na kvalitu otevřenost v kultuře Nevýhody globalizace poškození životního prostředí – klimatické změny nedostatek pitné vody (1,2 mld nemá pitnou vodu) odlesňování, znečištění moří úbytek zemědělské půdy lidské vztahy – světová chudoba (3 mld. pod 2 USD) pracovní podmínky v rozvojových zemích terorismus, kriminalita, emigrace vzdělání, dětská práce válečné konflikty, stres ekonomické problémy – zmenšení vlivu států na vlastní ekonomiku růst vzájemné závislosti států zneužívání rozvojových zemí rozhodující vliv nadnárodních společností podobnost výrobků – ztráta pestrosti trhu bohatství X chudoba Měnový kurz = poměr dvou měn kurzovní lístek – každý den nový, valuty a devize, nákup a prodej nákup = oni nakupují prodej = oni prodávají pokud kurz klesne = koruna posílila na nákup 1€ potřebuji méně CZK Dovozce – nákup v€, prodej v CZK vše prodám za 3000 Kč 100 € = 26 Kč/€ = 2600 Kč → 400 Kč zisk 100 € = 25 Kč/€ = 2500 Kč → 500 zisk nebo zachovám zisk 400 = 2900 (víc lidí bude kupovat, protože je to „levnější“) Dovozce je :), když kurz klesne Vývozce – výroba doma, náklady v CZK→ prodej v€ náklady na 1 ks 300 CZK → prodej 13 € 26 Kč/€ = 11,54 € = 13 – 11,54 = 1,46 € zisk / 37,96 Kč 25 Kč/€ = 12 € = zisk 1 € / 25 Kč měl by zvýšit cenu, ale nemusí toho tolik prodat :( Cizinec – bydlení v hotelu v Praze Čech – bydlení v hotelu v Mnichově 1 noc/1500 Kč – cizinec – 27 Kč/€ = 55,56 € 26 Kč/€ = 57,69 € 25 Kč/€ = 60 € 1 noc/60 € – Čech – 27 Kč/€ = 1620 Kč 26 Kč/€ = 1560 Kč 25 Kč/€ = 1500 Kč s klesajícím kurzem potřebuje cizinec víc € :(, Čech ale potřebuje méně CZK :) Clo dovozní / vývozní poplatek a překročení hranic Embargo zákaz komodita na území například zbraně do Sýrie Kvóty teritoriální množstevní limit – například jen do Polska, jinam bez limitu dovozní a vývozní omezení množství na určitý druh zboží

Témata, do kterých materiál patří