Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4 - Obchod, Cestovní ruch

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obchod, cestovní ruch Národní hospodářství = souhrn hospodaření všech subjektů na daném území ČR hospodaření firem, států a domácností Členění Podle vztahu ke státnímu rozpočtu státní rozpočet = účet státu na rok, vede ho ČNB a má podobu zákona (zák. o státním rozpočtu) příjmy – daně (DPH, daň z příjmu, …) výdaje – školství, zdravotnictví, silnice, státní úřady, dávky, důchody, policie, armáda, hasiči Druhy státního rozpočtu Vyrovnaný – příjmy = výdajePřebytkový – příjmy˃ výdajeSchodkový – výdaje ˂ příjmy dluh = půjčka v ČR dlouhodobě schodkový rozpočet subjekty člením na: hospodářské organizace – cílem je zisk, platí do státního rozpočtu příspěvkové organizace – cílem je zisk, částečně si na sebe vydělávají Odvětví národního rozpočtuubytování a stravování – nemáme ministr, patří do obchoduchov zvířatrybolov a chov rybtěžební průmyslzemědělství, myslivost a lesnictvízpracovatelský průmysl (potravinářský, textilní, hutní)obchod a službyNa sektory/úseky Primární– těžba surovin, materiálů a energií z přírody lesní hospodářství, zemědělství, těžební průmysl Sekundární – zpracovatelský průmysl, výroba atd. Terciální – služby Primární Sekundární Terciální Kvartální Lesnictví Zpracovatelský Obchod Věda a výzkum Tržba Služby Zemědělství Školství Myslivost Zdravotnictví Doprava Kvartální – věda a výzkum Odvětví TěžebníUbytování a stravováníRybolov a chov rybZemědělství a lesnictvíStavebnictvíZpracovatelskýHutníObchod Obchod Role = propojit výrobce a spotřebitele VÝROBCE OBCHOD SPOTŘEBA Funkce Překlenovací = obchodník přemístí zboží z místa výroby do místa spotřeby Zbožová = obchodník doveze různé druhy zboží na jedno místo Tržní = u obchodníka se sejde nabídka s poptávkou, řeší se zde cena Členění 1) Podle území – místní, vnitrostátní, národní, mezinárodní, zahraniční 2) Podle vlastnictví – státní, FO→ živnostník, soukromník, PO→ obchodní společnost, družstvo a nadnárodní společnost 3) Podle druhu činnosti – velkoobchod, maloobchod, společné stravování Měnový kurz = cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné Valuty = pojem pro peníze zahraničních měn v hotovosti, ve formě mincí nebo bankovek Devizy = bezhotovostní forma pohledávky cizí měny, vzniká při určitých operacích napříč různých měn například šek, směnka, cenný papír, akcie, dluhopis Kupnísmlouva = smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci meziprodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, akupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu Cestovní ruch = dočasná změna místa pobytu mimo trvalé bydliště za účelem odpočinku a poznání Funkce funkce ekonomická – tržba za služby, vytváření pracovních míst, stavba nových budov funkce společenská – poznání památek, cizí jazyk, poznání přírody, nové kultury a lidí Členění podle náplně rekreace – pobytový zájezd poznání – ubytování na různých místech (první a poslední noc většinou v autobuse) podle území vnitrostátní (domácí) mezinárodní (zahraniční) vztah k národnímu hospodářství aktivní pasivní doba trvání krátkodobý (max. 2 noci) dlouhodobý (nad 2 noci) způsob zabezpečení organizovaný (CK, delegát) neorganizovaný (jedu sama)

Témata, do kterých materiál patří