Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6 - Práce jako VF

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Práce jako jeden z výrobních faktorů Výrobní faktory PrácePřírodní zdroje (ropa, voda, dřevo, půda, energie – větrná, sluneční)Kapitál (např. technologie – vylepším program atd. – investice = větší zisk) Práce Definice Lidská činnost, která s použitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a služby k uspokojení potřeb. Odměnou je mzda, pracovní doba nejvýše 40 hodin týdně. Druhy Fyzická Zedník Práce svalůPsychická Ekonom Práce mozkuProduktivní Vytvořím produkt Dům, telefonNeproduktivní Učitel Žádný hmotný produktMechanická Pravidelně se opakující Krájení cibuleTvůrčí Vzniká originál Svatební hostinaJednoduchá UklízečkaSložitá Vědec Architekt Motivace zaměstnanců Negativní motivace– bez prémií, výpověď, bez povýšení Pozitivní motivace– více peněz, dovolená, prémie, cestování, pochvala, kariérní růst Při hodnocení a odměňování se musí brát v úvahu: složitost práceodpovědnost a namáhavost práceobtížnost pracovních podmínekpracovní výkonnostdosahované pracovní výsledky Péče o zaměstnance - dána zákonem - pozitivně ovlivňuje zdraví, spokojenost, motivace, schopnosti, výsledky a chování z-ců a je předpokladem úspěšného vykonávání sjednané práce - povinná péče, resp. smluvní péče vyplývající z pracovněprávních předpisů, kolektivních, pracovních a jiných smluv (pracovní doba, prostředí, BOZP, odborný rozvoj, stravování,…) BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci – opatření a pravidla závisí na druhu práce – nejdůležitějším zákonem je zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ze kterého vychází základní požadavky na vztah mezi z-cem a z-telem – vztahuje se na zaměstnavatele, ale i na zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen zařídit školení pro zaměstnance Dělba práce Pojem Rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce či skupiny lidí a jejich vzájemnou spolupráci. Předpokládá kooperaci při vytváření statků a služeb. Kooperace = spolupráce Specializace = zaměření se na jednu činnost Kvalifikace = schopnosti získává člověk kvalifikací (zahrnuje vědomosti, dovednosti a návyky, fyzické předpoklady člověka) Produktivita = počet kusů za nějaký čas Druhy Profesní – profese nebo povolání Kuchař, prodavač, číšník, pokojská, recepční TechnickáUvnitř podniku – rozdělení činností na jednotlivé operaceMezi podniky – podílí se více podniků, tj. výrobní dělba práceNárodohospodářská – dělba práce v rámci celého národního hospodářstvíPrimární hospodářský sektor– prvovýroba, příroda (zemědělec)Sekundární– druhovýroba, zpracování prvovýroby (oděvy, potraviny)Terciální – obchod, služby (bankovnictví, doprava)Kvartální – věda a výzkumMezinárodní dělba práce- mezi jednotlivými státy Postup výpočtu čisté mzdy 1. Hrubá mzda = základ + prémie + osobní ohodnocení + přesčasy + soboty, neděle, svátky Prémie a osobní ohodnocení = pohyblivé složky mzdy, nemusí být ve mzdě, proto pohyblivé Základ mzdy – druhy/formy mzdy: Časová – Kč/h Úkolová – Kč/ks Podílová – % z tržby Smíšená – mix dvou předchozích 2. Čistá mzda = hrubá mzda – daň z přijmu – zdravotní a sociální pojištění Formy mezd časová–Kč/hodúkolová– Kč/kspodílová– část je časová + podíl z tržbysmíšená– kombinace dvou předchozích Výpočet čisté mzdy: zaokrouhlujeme na celé koruny nahoruu superhrubé zaokrouhlujeme na celé 100 nahorudaňové zvýhodnění na dítě 1267 Kč, na druhé je to sleva 1617 Kč, na každé další dítě 2017 Kč15 % daň z příjmu se počítá se superhrubé mzdy 1. HRUBÁ MZDA + ODMĚNY 2. ZP4,5 % aSP 6,5 % se vypočítá z hrubé mzdy 3. SUPERHRUBÁ MZDA– z-tel platí 9 % ZP a 25 % SP z hrubé mzdy, poté se to k hrubé mzdě přičte 4. DAŇ Z PŘÍJMU– 15 % ze superhrubé mzdy (záloha na daň) 5. SLEVA– pokud má poplatník podepsané daňové přiznání (2070 Kč), tak se tato částka odečte od daně z příjmu 6. ZVÝHODNĚNÍ– zvýhodnění na dítě, odečítá se z daně z příjmu, případně po „zlevněné“ dani z příjmu 7. ČISTÁ MZDA– hrubá mzda – ZP – SP – daň/úleva na dani Př. Časová mzda 80 Kč/h. Odpracováno 168 hodin, prémie za kvalitní práci 200 Kč. Podepsáno prohlášení a uplatněna sleva na poplatníka. Daňové zvýhodnění na jedno dítě. Hrubá mzda – 168 x 80 + 2000 = 15 440 KčZP – 4,5 % z hrubé mzdy = 694,8 = 695 Kč SP – 6,5 % z hrubé mzdy = 1003,6 = 1004 Kč Superhrubá mzda = hrubá + 9% ZP + 25% SP 15440 x 1,34 = 20 689,6 Superhrubá mzda zaokrouhlena na celé stovky = 20 700 Kč 15% daň z příjmu (15% ze superhrubé mzdy) = 3105 KčSlevy = 3105 – sleva na poplatníka 2070 = 1035 KčZvýhodnění = 1035 – 1117 (zvýhodnění na 1 dítě) = -82 Kč Dostane bonus 82 Kč od státu Čistá mzda = 15440 – 695 (ZP) – 1004 (SP) – (-82) = 13 823 Kč = čistá mzda

Témata, do kterých materiál patří