Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Filozofie- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- jednota přírody a Boha, Dílo: Etika, rozprava politická

47. Pojetí monády a teodicea u Leibnize + 1 hlavní dílo

- realita je složená z atomů. Jednotek, nejsou vymezeny kvantitativně, ale mohou být měřitelné

- Teodicea – hlavní dílo

48. substance

= podstata

- je filosofický pojem, který chce zachytit stálou a neměnnou stránku jsoucna, to, co věc činí tím, čím je (liška liškou, stůl stolem atd.)

- substance existuje sama o sobě a svou existencí nezávisí na ničem jiném. Do dějin filosofie zavedl tento velmi významný pojem Aristotelés a pracovala s ním celá západní tradice metafyziky, včetně scholastiky.

49. kauzalita

- vztah mezi příčinou a následkem (nic se neděje bez příčiny)

50. Empirismus

- filozofický směr poznávající svět na základě smyslů, zakladatel Francis Bacon a jeho teorie idolů (idoly jsou překážkou v objektivním poznání), dílo Nové Organon a hlavní představitel John Locke a role primárních a sekundárních kvalit v poznání, dílo Nové pojednání o vládě

51. Racionalismus

- filozofický směr poznávající svět na základě rozumu, „cogito ergo sum“- myslím tedy jsem, „Deus sive natura“- Bůh čili příroda

- René Descartes, jeho metodická skepse (cogito ergo sum) a metoda poznání- čtyři základní pravidla (dílo Rozprava o metodě)

52. Osvícenství- osobnost

53. Společenská smlouva u Locka (rozdělení moci ve státě) a Rousseaua

- Jedná se o teorii, podle níž veškeré právní a mocenské vztahy ve společnosti jsou dány jakousi implicitní dohodou mezi všemi členy dané společnosti. Motivací je nejistota, kterou lidé pociťují. Výměnou za ztrátu části svobody se jim dostává ochrany jejich oprávněných práv a jistoty.

- podle Locka: každý má přirozená práva, smlouva je založena na logice liberální, smlouva má zachovávat hodnoty jako svoboda a soukromé vlastnictví

- podle Rousseau: každý jedná podle svého soukromého zájmu, smlouva je založena na logice bezpečnostní a demokratické, hodnotou smlouvy je obecná vůle

54. Kritické spisy I. Kanta (názvy), apriori, aposteriori

- filozofická tendence I. Kanta, poznání je třeba podrobit kritickému zkoumání

- apriori: před zkušeností

- aposteriori: ze zkušenosti

55. Kantova metafyzika jako kritika čistého rozumu

- metafyzika v Kantově pojetí: Věc o sobě (Ding an sich): objekt (věc) je objektem sám o sobě a nelze ho poznat, pouze se nám jeví

56. Transcendentální a transcendentní z pohledu Kantovy filozofie

- transcendentální: způsob poznání předmětů

- transcendentní: překračující hranice světa/ zkušenosti

57. G.W.F. Hegel a jeho Fenomenologie ducha, absolutní duch, dialektická logika, lest rozumu

- německý filozof (dílo Fenomenologie ducha)= bezprostřední smyslová zkušenost je prázdná a abstraktní, musí se pozdvihnout na úroveň rozvažování

- absolutní duch je nejvyšší definicí absolutního (Bůh je absolutní duch)

Témata, do kterých materiál patří