Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Investování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- Optimální cestou pro investování do akcií jsou pak on-line platformy umožňující prakticky okamžitě reagovat na změny jejich cen a nakoupit tak či prodat danou akcii.

- Pod pojmem „online investování“ rozumíme moderní způsob investování prostřednictvím internetu.

-Mezi výhody online investování patří nízký poplatek za realizaci obchodu, díky kterému dnes mohou investovat i investoři s malým majetkem, dále pak jednoduchost a možnost zadávat pokyny k obchodu kdykoliv a z libovolného počítače.

-Je to vhodné především pro investory, kteří si o svých investicích rozhodují sami a nevyžadují žádné poradenství.

-Možností pro zhodnocování finančních prostředků je mnoho. Pro výběr nejoptimálnějšího řešení je dobré se spojit s kvalitním a profesionálním partnerem, který investorovi pomůže identifikovat jeho potřeby, preference v oblasti výnosu

- když příliš moc nezkušených lidí investuje do cenných papírů, nebo do nich vloží celý svůj majetek nebo si na ně bere spotřebitelské úvěry, tak může dojít ke špatným událostem.

- Což se stalo 24. 10. 1929 (tzv. černý čtvrtek), kdy krachla prakticky veškerá světová ekonomika.

Investování, když přecházíme do podnikatelské sféry je v praxi vynaložení kapitálu s cílem získat užitek

Druhy investic:

 • Hmotné

 • Nehmotné

 • Finanční

-Investičním rozhodováním se zabývá kapitálové plánování a dlouhodobé financování

- Investuje se proto, aby se zvyšovala tržní hodnota firmy

- Investice plánuje kapitálové výdaje a peněžní příjmy

Kapitálový výdaj – takový výdaj, u kterého očekáváme peněžní příjmy po delší dobu než 1, př. výdaje na pořízení pozemku

Peněžní příjem – zisk po zdanění, který projekt každý rok přináší

-Investice hodnotíme nejčastěji podle peněžních toků (příjmy a výdaje)

-Existují určité metody hodnocení investic:

 • A) Metoda výnosnosti investice – zachycuje, jaký bude mít firma z investice zisk

 • B) Metoda doby splácení zachycuje, jak dlouho se bude vynaložený kapitálový výdaj splácet, než dojde k peněžnímu příjmu

 • C) Dynamické metody metody, které respektují faktor času a jsou to:

1. Čistá současná hodnota – ukazuje, jakou částkou přispěla investice k růstu tržní hodnoty podniku

ČSH: SHP – SHV

 • (čistá současná hodnota: současná hodnota peněz – současná hodnota peněžních výdajů)

 • ČSH je větší než 0 – investici přijímáme

 • ČSH je menší než 0 – investici zamítáme

 • Z více investic preferujeme tu, která má nejvyšší ČSH

2. Vnitřní výnosové procento – procentní míra, vyjadřuje výnosnost investice po dobu její životnosti

-V případě přemýšlení o investici je vhodné zohlednit rizika v oblasti investičního rozhodování:

 • investování většinou bývá dlouhodobé a kapitálově náročné

 • Je potřebné určit kritické faktory

 • Stanovit bod zvratu

 • Kvalifikovat způsoby snížení rizika

 • A jedním takovým rizikem může být právě vliv inflace, která může mít tyhle následky:

 • Rostou ceny vstupů, mzdy, personální výdaje, kapitálové výdaje

 • V současnosti je více bezpečné investovat do nemovitostí, drahých kovů, starožitností.

 • Méně bezpečné je již investovat do opcí nebo akcií.

Témata, do kterých materiál patří