Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Investování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. Investování - Cílem investování je co nejlépe zhodnotit n své finanční prostředky - na rozdíl od klasického spoření, investování umožňuje dosáhnout výrazně lepšího zhodnocení. -K investování se však váží určitá tržní rizika, podle toho, do jakých aktiv a produktů se člověk rozhodne investovat. -Míra tržních rizik však může být velmi rozdílná, záleží na povaze investora. - Investor může být konzervativní a jde mu hlavně o ochranu jeho vlastních prostředků, nebo pokud je dynamičtější, tak očekává a požaduje vyšší výnos a je ochoten tolerovat případné kolísání hodnoty, či její pokles. -Investování nemusí jen profesionální investoři nebo právnických osoby, investovat může každý (fyzická osoba) Pro„konzervativní investory“, kteří preferují především ochranu prostředků a kteří jsou ochotni podstupovat jen minimální kolísání hodnoty jejich investice, jsou určeny hlavně tzv.„zajištěné produkty“. -Mezi ně patří : Prémiové vklady - výnos prémiových vkladů je velmi dobrý odhadnutelný, a investor se tak může podílet na vývoji investičních trhů bez rizika ztráty. - avšak jejich potenciál výnosu je totiž omezen výměnou za „zajištění návratnosti“ minimálně investované částky. - kdoočekává výnos o něco vyšší, ale nechce podstupovat rizika dynamických trhů,může své prostředky investovat dodluhopisů - Nabízejí vyšší potenciál pro zhodnocení, jejich návratnost však není zajištěná. - Nabídka těchto produktů je velmi bohatá. - Investovat tak lze do jednoho dluhopisu,např. státního, či vydaného například bankou. Proběžného občana – investora- jsou vhodným investičním řešenímpodílové fondy. - umožňují i s velmi malou částkou v řádech stokorun investovat na všech trzích – dluhopisových, akciových, komoditních či nemovitostních. - podílové fondy shromažďují majetek od drobných investorů, který se pak rozkládá do mnoha cenných papírů, čímž významně omezují tržní rizika. - proinvestory zkušené nebo pro ty, kteří očekávají vysoké zhodnocení, je zajímavá investice doakcií. Akcie -jsou přímé majetkové podíly v dané firmě, které majiteli akcie, tedy akcionáři umožňují podílet se na zisku a výnosech společnosti. -Výnos tak může být z pohybu ceny dané akcie (tržní rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie) nebo z vyplacené dividendy, kterou firmy vyplácejí jako podíl na svém zisku. - avšak akcie patří mezi investice s nejvyšší mírou kolísání hodnoty, a tedy i s rizikem jejího poklesu. - s akciemi se obchoduje na burze - cena akcií se vyvíjí na základě mnoha faktorů, např. na základě toho, jak se daří kterému podniku či v jaké fázi se světová ekonomika zrovna nachází apod. -Je běžné, že během jednoho dne se cena akcie několikrát promění, nebo že běžně dochází k tomu, že akcie, které investor se ziskem prodá, za pár hodin zase nakoupí zpátky. - Optimální cestou pro investování do akcií jsou pakon-line platformy umožňující prakticky okamžitě reagovat na změny jejich cen a nakoupit tak či prodat danou akcii. - Pod pojmem„online investování“ rozumíme moderní způsob investování prostřednictvím internetu. -Mezi výhody online investování patří nízký poplatek za realizaci obchodu, díky kterému dnes mohou investovat i investoři s malým majetkem, dále pak jednoduchost a možnost zadávat pokyny k obchodu kdykoliv a z libovolného počítače. -Je to vhodné především pro investory, kteří si o svých investicích rozhodují sami a nevyžadují žádné poradenství. -Možností pro zhodnocování finančních prostředků je mnoho. Pro výběr nejoptimálnějšího řešení je dobré se spojits kvalitním a profesionálním partnerem, který investorovi pomůže identifikovat jeho potřeby, preference v oblasti výnosu - když příliš moc nezkušených lidí investuje do cenných papírů, nebo do nich vloží celý svůj majetek nebo si na ně bere spotřebitelské úvěry, tak může dojít ke špatným událostem. - Což se stalo 24. 10. 1929 (tzv. černý čtvrtek), kdy krachla prakticky veškerá světová ekonomika. Investování, když přecházíme do podnikatelské sféry je v praxi vynaložení kapitálu s cílem získat užitek Druhy investic: HmotnéNehmotnéFinanční -Investičním rozhodováním se zabývá kapitálové plánování a dlouhodobé financování - Investuje se proto, aby se zvyšovala tržní hodnota firmy - Investice plánuje kapitálové výdaje a peněžní příjmy Kapitálový výdaj – takový výdaj, u kterého očekáváme peněžní příjmy po delší dobu než 1, př. výdaje na pořízení pozemku Peněžní příjem –zisk po zdanění, který projekt každý rok přináší -Investice hodnotíme nejčastěji podle peněžních toků (př

Témata, do kterých materiál patří