Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Investování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- míra výnosu a rizika u následujících typů investování:

  • A) Běžný účet – nepokryje ani výši inflace, výnos takového účtu je skoro nulový, minimální je ale i riziko, protože vklady a bankovní účty jsou ze zákona pojištěny

  • B) Dluhopisy – cenné papíry, které vyjadřují závazek emitenta vůči vlastníkovi zaplatit v dohodnutý termín určitou dlužnou částku. Patří mezi konzervativní a tedy relativně bezpečné investice.

  • C) Nemovitosti – investice do nemovitostí je velmi specifická, hlavním výnosem z ní je nájem, jehož výše může být velmi zajímavá, navíc jedná se o dlouhodobou hodnotu. Na druhou stranu s sebou takové investice nesou značné náklady, jako je údržba a rekonstrukce nemovitostí.

  • D) Akcie – investice do akcií může přinést velmi atraktivní výnos, je s ní ale spojeno značné riziko poklesu její hodnoty, kupovat akcie by měl především ten, kdo má dostatečné znalosti o akciových trzích, požaduje vysoké zhodnocení, ale zároveň dokáže dobře tržní rizika vyhodnotit a je ochoten odstupovat

  • E) Komodity – svým výnosovým potenciálem, ale i rizikem jsou komodity velmi blízké akciím, patří mezi ně drahé kovy (zlato, stříbro, diamanty)

  • F) Sázení – při sázení například ve sportce lze dosáhnout obrovského výnosu, pravděpodobnost výhry je ale velmi nízká, samozřejmě že je možné občas vyhrát, ale sázkové kanceláře mají vypočítané, že na vkladech do sázení od vás dostanou mnohem víc, než kolik u nich vyhrajete

CENNÉ PAPÍRY

- Cenný papír je listina, která je použita k uplatnění určitého práva, tzn. představuje peněžní pohledávky nebo majetkový nárok vlastníka CP vůči tomu, kdo takový CP vydal, tedy vůči emitentovi

-Věřitel nemůže požadovat uspokojení svých nároků bez předložení CP nebo v případě zaknihovaných CP, bez dokladu o vlastnictví

-CP je druh kapitálu, se kterým se dá obchodovat a za CP jej prohlásí zákon (Zákon o cenných papírech, Zákon směnečný a šekový)

Termíny související s CP

1 .Nominální (jmenovitá) hodnota CP – cena, která je na CP uvedena, součet jmenovitých hodnot CP se musí rovnat hodnotě základního kapitálu (hodnotě emise), neshoduje se s tržní cenou

2. Tržní hodnota CP (kurz CP) – cena, za kterou lze CP na trhu prodat

3. Majitel CP – ten, kdo CP poprvé zakoupí či jinak obdrží, ke změně majitele může dojít:

  1. Převodem CP – na základě smlouvy

  2. Přechodem CP – např. dědictví

4. Remitent – osoba, které má být zaplacena suma, většinou to je první majitel, vztah mezi výstavcem a remitentem se nazývá tzv. valutový poměr

5. Příjemce – tím se stává směnečník (trasát) po přijetí směnky, majitel směnky má plné právo požadovat proplacení směnky

6. Emitent CP – subjekt, který CP vydává (banka, stát, firma)

7. Emisní kurz CP – peněžní částka, za kterou emitent vydává CP, nesmí být nižší než nominální hodnota CP

Témata, do kterých materiál patří