Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antická Literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1) Řecká literatura

• a) Archaistické období

• b) Attické období

• c) Helénistické období

a) Archaistické období

Nejstarší texty vznikaly v Malé Asii

Epika „Ilias“, „Odyssea“ - za autora je považován Homér

Homér

„Illias“

→ Je to epizoda z obléhání Tróje, kde řecký hrdina Achilles odmítá dále bojovat. Trojané jsou v převaze až do té doby, než se proti nim postaví hrdina Patrokles, který si obleče Achillovu zbroj, je však zabit Hektorem. Achilles je zasažen smrtí svého přítele a svede s Hektorem vítězný souboj, jeho tělo pak vláčí před Trojskými hradbami.

„Odyssea“

→ Píše o návratu ithackého krále Odysea z trojské války. Jeho návrat trval deset let stejně jako trojská válka a při cestě zpět zažije hodně dobrodružství (utká se s obrem Polyfémem, pobyt u čarodějnice Kirké, vstoupí do podsvětí). Při cestě ztrácí všechny druhy a setkává se se svým synem Telemachem a s jeho pomocí se pak vypořádá s nápadníky Penelope (manželka Odyssea)

Homérovy eposy

• stali se pramenem antické mytologie

• byla to nejčtenější díla starověku

• měli bohatou dějovost

• byli to rozsáhlé epické veršované skladby a členily se do zpěvů a kapitol

Sapfó

• známá svou milostnou a svatební lyrikou

• na ostrově Lesbos zřídila dům můz, kde pobývali dívky z aristokratických rodin

• věnovali se šití, hudbě atd.

Anakreón

Anakreónská lyrika – verše o víně, ženách a zpěvu

Pindaros

píše ódy, kde oslavuje významné aristokraty, vládce, bohy a olympijské vítěze

Ezop

zakladatel bajky – byly nepodložené, všechny měly moudrost a poučení

„Závistivý pes“

→ Je mnoho lidí, kteří závidí, co sami mít nemohou a právě proto druhým ubližují.

b) Attické období

• 5. až 4. století př. n. L

• byl to vrchol řecké otrokářské demokracie

• v řadě států se mění rodové zřízení v demokratickou vládu

• vedoucí roli v politické i kulturní oblasti zaujaly Athény

• s rozvojem Athén souvisí i rozvoj divadla, které bylo přístupné širokým vrstvám

• divadlo navazovalo na sborový zpěv a základem byli tzv. OBŘADY, které byly doprovázeny písněmi, tancem, slovem a hudbou

• těmito obřady byl oslavován bůh Dionýs (bůh plodnosti, úrody, vína a veselí)

• jako první se vyvinul žánr TRAGÉDIE (ze slova tragoidia = zpěv kozlů)

• lidé se přestrojovali za satyry = lidi s podobou kozla

• hry byly ve verších, zpočátku hrál jen jeden herec, později hráli 3 herci, ženské role hráli muži

TRAGÉDIE

Aischilos

„Oresteia“

→ Je to jediná dochovaná trilogie vůbec. Orestes je povinen pomstít smrt svého otce Aganemnóna, a to tak, že má zabít svou matku.

Sofokles

„Elektra“

„Král Oidipus“

→ Král Laia má syna Oidipa. Věštba řekla, že syn zabije otce a matku si vezme za ženu. Proto ho dal král jednomu muži, ať ho zabije, ten ho však dal do pěstounské péče

Témata, do kterých materiál patří