Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antická Literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1) Řecká literatura  a) Archaistické období  b) Attické období  c) Helénistické období a) Archaistické období Nejstarší texty vznikaly v Malé Asii Epika „Ilias“, „Odyssea“ - za autora je považován Homér Homér „Illias“ → Je to epizoda z obléhání Tróje, kde řecký hrdina Achilles odmítá dále bojovat. Trojané jsou v převaze až do té doby, než se proti nim postaví hrdina Patrokles, který si obleče Achillovu zbroj, je však zabit Hektorem. Achilles je zasažen smrtí svého přítele a svede s Hektorem vítězný souboj, jeho tělo pak vláčí před Trojskými hradbami. „Odyssea“ → Píše o návratu ithackého krále Odysea z trojské války. Jeho návrat trval deset let stejně jako trojská válka a při cestě zpět zažije hodně dobrodružství (utká se s obrem Polyfémem, pobyt u čarodějnice Kirké, vstoupí do podsvětí). Při cestě ztrácí všechny druhy a setkává se se svým synem Telemachem a s jeho pomocí se pak vypořádá s nápadníky Penelope (manželka Odyssea) Homérovy eposy  stali se pramenem antické mytologie  byla to nejčtenější díla starověku  měli bohatou dějovost  byli to rozsáhlé epické veršované skladby a členily se do zpěvů a kapitol Sapfó  známá svou milostnou a svatební lyrikou  na ostrově Lesbos zřídila dům můz, kde pobývali dívky z aristokratických rodin  věnovali se šití, hudbě atd. Anakreón Anakreónská lyrika – verše o víně, ženách a zpěvu Pindaros píše ódy, kde oslavuje významné aristokraty, vládce, bohy a olympijské vítěze Ezop zakladatel bajky – byly nepodložené, všechny měly moudrost a poučení „Závistivý pes“ → Je mnoho lidí, kteří závidí, co sami mít nemohou a právě proto druhým ubližují. b) Attické období  5. až 4. století př. n. L  byl to vrchol řecké otrokářské demokracie  v řadě států se mění rodové zřízení v demokratickou vládu  vedoucí roli v politické i kulturní oblasti zaujaly Athény  s rozvojem Athén souvisí i rozvoj divadla, které bylo přístupné širokým vrstvám  divadlo navazovalo na sborový zpěv a základem byli tzv. OBŘADY, které byly doprovázeny písněmi, tancem, slovem a hudbou  těmito obřady byl oslavován bůh Dionýs (bůh plodnosti, úrody, vína a veselí)  jako první se vyvinul žánr TRAGÉDIE (ze slova tragoidia = zpěv kozlů)  lidé se přestrojovali za satyry = lidi s podobou kozla  hry byly ve verších, zpočátku hrál jen jeden herec, později hráli 3 herci, ženské role hráli muži TRAGÉDIE Aischilos „Oresteia“ → Je to jediná dochovaná trilogie vůbec. Orestes je povinen pomstít smrt svého otce Aganemnóna, a to tak, že má zabít svou matku. Sofokles „Elektra“ „Král Oidipus“ → Král Laia má syna Oidipa. Věštba řekla, že syn zabije otce a matku si vezme za ženu. Proto ho dal král jednomu muži, ať ho zabije, ten ho však dal do pěstounské péče → V dospělosti se syn dostane k otci, zabije ho a bere si svou matku. Nastane mor a věštec říká, že mor ustane, až zmizí králův vrah. Oidipus zjišťuje, že je tím vrahem a vypíchne si oči a jeho matka a zároveň i žena skáče z hradeb „Antigona“ → Eteokles a Polyneikos jsou děti krále Oidipa. Zabíjí se v bratrovražedném boji → Strýc zakáže Polyneika pochovat. Antigona to poruší, za což je zazděna ve věži, kde se oběsí. Její milenec a matka se zabijí Euripides „Médea“ → vypráví o ženě, která kvůli lásce zradí svou zemi a rodinu, nakonec je sama zrazena „Trojanky“ → sleduje zde osud žen královského rodu po pádu Tróje „Ifigenie v Tauridě“ → - jediná tragédie, která nekončí tragicky „Elektra“ KOMEDIE Aristofanes Ve svých komediích kritizuje politiky, vojevůdce, útočí na soudobou morálku. „Žáby“, „Jezdci“ PRÓZA  a) Historická próza  b) Filosofická próza → patřili sem Aristoteles a Platón c) Helénistické období  je to doba po dobytí Řecka Alexandrem Makedonským  autoři ve svých dílech zachycují proměny lidské psychiky „Nová komedie“ → zaměřeno na milostné a rodinné problémy Menandros Napsal více než 100 komedií. „Smírčí soud“

Témata, do kterých materiál patří