Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bídníci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5Bídníci (Les Miserables) Období autorova života:Francouzský romantismus (19. století) Široké umělecké hnutí vzniklo jako umělecký protiklad klasicismu a jako reakce na hluboký rozpor mezi realitou a humanistickými ideály, které proklamovalaVelká francouzská revoluce.Období konce vlády Napoleona I., poté poslední francouzský král Ludvík Filip, Napoleon III. (prezident a císař). Začátek francouzského romantismu se datuje roku 1815 (který je koncem vlády Napoleona I., je tradičně považován také za konec období pozdního klasicismu, tzv. empíru). Romantické tendence ve francouzské literatuře lze vystopovat sice již v díle preromantiků, ale teprve toto období se vyznačujevášnivými spory mezi zastánci a odpůrci romantických snah. Postupné vítězství romantismu lze dokumentovat třemi základními událostmi: a) vydáníBásnických meditací(Alphonse de Lamartine) b) vydání dramatu Victora HugaCromwell (předmluva je dodnes chápána jakomanifest francouzského romantismu) c) „dobytí“ oficiální bašty francouzského klasicismu, scényComédie-Française uvedením dramatu Victora HugaHernani další autoři:Stendhal(Červený a černý),Alexandre Dumas starší(Tři mušketýři, Hrabě Monte-Christo),Alfred de Musset(dramaLorenzaccio,básněNoci,románZpověď dítěte svého věku),Edmonda Rostanda(Cyrano z Bergeracu) O díle: Bídníci – jedno z vrcholných děl (vydáno1862) Kniha vyvolala velký ohlas, hned po vydání. Nejen pozitivní- Hugo se zde zastává zločince, zloděje a galejníka. Policejní úředník je horší nežli trestanec. Autor zde se nespokojuje s popisem zločinu, ale hledá jeho příčiny, a nachází je v pokrytecké společnosti, která odsoudí chudáka, co ukradl bochník chleba, aby jeho děti nezemřely hlady. Prakticky ihned po svém vydání byl přeložen do mnoha jazyků. Do češtiny přeložili:J. Nový, M. Majerová aZdeňka Pavlousková. Postupem doby byl mnohokrát zfilmován a i jinak zpracováván (např. muzikál Bídníci MdB). Přestože od jeho vydání uplynula již dlouhá doba, často se k němu vrací mladí intelektuálové. Obsah:Jean Valjean byl odsouzen na galeje na asi dva roky, když ukradl pecen chleba aby nakrmil své děti. Pro opakované pokusy o útěk zde ale zůstane 19 let, a nyní je propuštěn. Cestou se setkává s neochotou, neboť každý hned vidí, že je to bývalý trestanec. Kněz Myriel, přijme ho, J.V. ukradne stříbrné svícne- zvyk z galejí, biskup odpouští a nechá mu je.J.V zpytuje svědomí- bude lepší Městečko- obliba- starosta , jméno pan Fauchelevent- potkává Fantinu, ta umírá, slib postarat se o dítě, JAVERT – policajt z galejí, poznává ho, chce zatknout, J.V. utíká pro dítě k Thénardierovým, list- odvádí Cosetku, spolu do Paříže- Gorbeauův barák, malá světnice žijí zde několik let, J.V. jako otec, přistěhují se sem Térnaridierovi, musí pryč, Javert stále pátrá do kláštěra, opět musí pryč- pohřeb, útěk z hrobu, Dům se zahradou, Cosetta dospívá, potkává Maria- chudý student, V.J. se to nelíbí- cosetta už není malá, má rada někoho jiného, opět Javert- honička Paříží r. 1831/32- nepokoje- začátek revoluce nový dům, v ulicích se staví barikády, 5. červenec, Marius i J.V. jdou do boje, zajatec Javert- J.V. dává milost, postřelený Marius- J.V. ho odnáší, útěk Pařížskou stokou- kanálem, tam je ale Javert, zatýká ho ale povolení dovézt raněného Maria domů, poté ještě zajet domů, když vyjde zpátky- Javert tam není- deprese, sebevražda Marius se uzdraví, zasnoubení, po svatbě zjištění minulosti J.V.- zakáže Cosetě se s ním stýkat, Thénardier omylem prozradí že Maria nezachránil on, jak tvrdil, ale J.V. Marius mu dpouští, jedou za ním s Cosetou, J. V. však již umírá. Členění:Román je rozdělen dopěti částí, každá část rozdělená do knih a každá kniha se dále dělí na kapitoly. Celkem má román okolo 1200 stran. Téma:V románu nalezneme řadu úvah na téma společnost, náboženství, etika a politika, tyto úvahy jsou často odbočením od děje. Význam knihy spočívá v boji s předsudky a ukázáním nespravedlnosti společenského řádu. Snaha k tendenčnímu pojetí, které v té době bylo velmi populární a které směřuje jasně proti společenským zvyklostem a tradicím. Kniha zároveň vykresluje důležité historické momenty Francie 19.století jako je bitva u Waterloo (1815) nebo povstání v Paříži (1830) Prostředí: Francie, nejvíce Paříž okolo r. 1830 Postavení autora: jako vypravěč Děj:několik dějových linií, plus některé kapitoly jsou úplnou odbočkou od děje (např. popis bitvy u Waterloo)Děj knihy jasně kritizuje francouzskou společnost 19. století, v čemž je možno vidět prvky nastupujícího realismu a naturalismu. Kompozice: a)expozice – příběh biskupa Myriela a vyprávění o jeho životě, jeho seznámení s galejníkem Valjeanem, odpuštění a začátek trestancovy nápravy b)kolize – dobrovolné udání Valjeana, útěk z vězení, .,,adopce‘‘ Cosettky, útěk před policií, setkání s Mariem, jeho láska k Cosettě c)krize – Valjeanův plán odjet do Anglie, Mariovo zoufalství a rozhodnutí zemřít na barikádě, postava Eponiny, která mu zachraňuje život a předá dopis od Cosetty, bývalý galejník má možnost zabít Javerta, ale neudělá to, uprchne s raněným Mariem stokou d)peripetie – Valjean zatknut a propuštěn Javertem, Javert páchá sebevraždu, Marius se dozvídá Valjeanovu minulost, považuje ho za vraha, odsoudí ho a zakáže Cosettě se s ním vídat e)závěr – Marius zjistí pravdu, Valjeanovi odpouští, spolu s Cosettkou jedou za ním, ale Valjean, i když šťasten, že je mu odpuštěno, jim umírá v náručí Styl:umělecký (vyprávění, charakteristika, ..) i „vědecký“ – autor hodně používározsáhlých popisů: pařížské podzemí, revoluce, bitva u Waterloo,… Jazykové prostředky:metafory, metonymie, v díle se vyskytuje spousta francouzských a latinských slov či citátů Jazyk: spisovný + zlodějský argot: čék-člověk, Jeich tam (je jich tam), mlsný- strážník, tulipáni- policisté, keb- pes, … Postavy: Jean Valjean bývalý trestanec, svou špatnou pověst si nese celým životem, ačkoliv svým chováním a svými činy by se mu nevyrovnal i sebelepší měšťan. Vše co má, obětuje pro štěstí své nevlastní dcery Cosetty. V jádru je to hodný a spr

Témata, do kterých materiál patří