Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Česká a světová literatura od konce druhé světové války do 60. let 20. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (234,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 23 Česká a světová literatura od konce druhé světové války do 60. let 20. století SVĚTOVÁ LITERATURA Existencialismus Ve 30. letech 20. století (velká hospodářská krize) a v období 2. světové války se zkomplikovaly podmínky pro život člověka. Je to období nástupu fašismu k moci v Německu, ve Španělsku a v Itálii. Lidé ztratili životní jistoty a zmocňovala se v nich beznaděj. Ve Francii na přelomu 30. a 40. let se vytvořil nový filozofický a myšlenkový směr, který se snažil vyjádřit formulace smyslu života a poslání člověka ve světě. Tento směr se nazývá existencionalismus. Tento směr se postupně rozšířil po celé Evropě a od počátku měl 2 proudy: Ateistický (Santre, Comus) Metafyzický (byl založený na náboženských představách o světě) Existencionalismus zkoumá otázky bytí člověka z hlediska jeho individuality a společenských vztahů, jde o filozofii člověka, která je založena především na subjektivních prožitcích a pocitech v konkrétní situaci Jean – Paul Sartre (1905 – 1980) francouzský prozaik a dramatik představitel existencionalismu uznával hodnotu boje proti zlu, odsuzoval násilí Dílo: Nevolnost (Hnus) prozaický debut kniha má formu deníku, který si vede historik Antoine Roquentin při sbírání materiálů k rozsáhlé práci o markýzi de Rollebon. Roquentin v něm zaznamenává svá detailní pozorování různých míst a scenerií jednoho maloměsta, chování a názorů lidí i sebe samého. Zeď soubor pěti novel zdmi vězení jsou zde odděleni odsouzenci na smrt, zeď je i místem jejich popravy zeď je ovšem i symbolem vzájemné oddělenosti lidí, je i symbolem absurdity lidí Obsah Děj je situován do období španělské občanské války, a jeho závěr je absurdní, když si hrdina Ibbieta uvědomí absurditu svého dosavadního života, dostává od autora díky absurdní náhodě, která je oním hlavním aktérem bytí – milost – odklad smrti (Ibbieta z legrace oznámí svým věznitelům, že další z bojovníků proti fašismu, Ramón Gris, je ukryt v márnici na hřbitově, třebaže věděl, že se ukrývá jinde. Gris však změnil svůj úkryt, byl skutečně dopaden na hřbitově a při přestřelce zabit. Ibbietova poprava tím byla odložena. Mouchy alegorická hra s protifašistickou tendencí podobný námět jako Bytí a nicota Bytí a nicota toto drama znamená prvopočátek existencionálního života Cesty svobody tetralogie části:Věk rozumu,Odklad,Smrt v duši,Poslední šance Obsah Hlavní postavou je profesor filozofie Mathieu Delarue. Děj se odehrává v letech 1938 – 1940. Základním tématem je problematika lidské svobody. Mathieu je z rodu Roquentina: intelektuál se sklonem k introspekci. Zpočátku je velmi pasivní, neschopný činu (nedokáže se oženit s ženou, s níž dlouhá léta žil, nedokáže zabránit tomu, aby se jim narodilo nechtěné dítě, atd.). Potom, ale koná zločiny ze zoufalství, z pomsty, mstí se za svoji slabost vůči sobě samému, společnosti, osudu. V závěru střílí na německé vojáky, na německá děla a tanky, čímž se snaží dokázat, že je schopen činu. Uragán nad Cukrem reportáž o kubánské revoluci Albert Camus (1913 – 1960) francouzský prozaik představitel existencionalismu byl alžírského původu v centru jeho pozornosti byl vztah člověka ke skutečnosti, kterou vznímal jako něco absurdního a nesmyslného odsoudil fašismus a druhou světovou válku uznával sílu osudu, preferoval myšlenku, že proti zlu je potřeba bojovat, ale člověk často bývá ve svém boji bezmocný předčasně zahynul při autohavárii získal Nobelovu cenu Dílo: Cizinec děj se odehrává v jeho rodném Alžírsku v první části, úředník Mersault postupně pochová svou matku, pomiluje se s bývalou kolegyní, písařkou Marií Cardonovu, seznámí se s podivným kumpánem, pasákem Raymondem Sintesem a zastřelí na pláži Araba. ve druhé části popisuje Mersault své uvěznění, výslechy, proces a odsouzení k trestu smrti Mor autor líčí období, kdy mor zachvátil severoafrické měst Oron a odřízl jej od ostatního světa. mor je podobenstvím fašistické okupace Francie Simone de Beauvoirová (1908 – 1986) francouzská spisovatelka, esejistka a prozaička byla manželkou J. P. Sartra ve svých dílech se zabývá společnosti jako celku, využívá psychoanalýzy a tabuizovaných témat (sexuální problémy homosexuálů a heterosexuálů) Dílo: Druhé pohlaví ukazuje, jak byla v dějinném vývoji podstata ženství zcizena, že ženě byla přisouzena role v opozici k mužství, jemuž byla přiznána tvůrčí role, jen úloha samičky toto dílo stálo u zrodu feministického hnutí Mandaríni autobiografické paměti spořádané dívky Neorealismus (= novorealismus) Poprvé se slovem Neorealismus setkáváme ve 30. letech 20. století, kdy ho ve svých literárních dílech použil Antonio Gramsci, který pracoval v Italském dělnickém hnutí. Gramci chtěl vyjádřit svůj názor na krizi italského umění v období fašismu a přesvědčení, že literatura může netradičním realistickým zobrazením domácích sociálních poměrů na aktivnější odpor lidí proti fašismu. Vlastní neorealismus vznikal na konci 2. světové války a v prvních válečných letech. Představitelé neorealismu kritizovali kapitalismus a tvrdili, že krizi lze strukturálními změnami ve společnosti řešit. Autoři zpracovávali nová témata, ale využívali prvky realismu Film Cesare Cavatiny Visconti Rosselini Vitorio De Sico Fellini Výtvarné umění Renatoo Guttuzi Literatura Alberto Moravia (1907 – 1990) vlastním jménem Alberto Pincherle italský novinář, prozaik, dramatik a esejista narodil se v Římě v devíti letech těžce onemocněl kostní tuberkulózou a dlouhá léta se léčil v alpských sanatoriích vzdělání mu zabezpečovali soukromí učitelé (vynikla ve čtení a psaní ) jako spisovatel dokázal ve třicátých letech vzdorovat fašistické cenzuře pro svůj židovský původ měl za války omezené publikační možnosti a musel se skrývat když se dozvěděl, že má být zatknut, odjel na jih Itálie, kde se dostal mezi lidi z nižších společenských vrstev jako např. mezi dělníky a hned se to projevilo v jeho díle v poválečném období se pro své nekonformní názory do sporu s církví nakonec se dočkal i slávy a poct Dílo: Lhostejní toto dílo je psáno

Témata, do kterých materiál patří