Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Česká poezie na přelomu 19. a 20. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Česká poezie na přelomu 19. a 20. století česká poezie se od 90. let postupně osvobozuje od vlivů Vrchlického a Hálkovy politiky roku 1895 se ustavuje nová skupina básníků „Česká moderna“ své umělecké názory publikovali v Manifestu české moderny k němu se přihlásili významní autoři té doby: J. S. Machar A. Sova O. Březina K. Toman F. Kelner v manifestu chtěli:1) odmítli starovlastenecké pojetí lit. 2)proti popisnému realismu propagují nové umělecké směry Symbolismus, impresionismus - vedoucím teoretikem této skupiny byl literární kritik: FRANTIŠEK XAVER ŠALDA * 1867 – 1937 ve svých monografiích se věnoval významným domácím i cizím autorům Boje o zítřek Duše a dílo v této době vzniká hnutí s názvem Omladina, které se hlásilo k anarchismu vystupovali proti Vídeňské vládě = byli pronásledování policií (S.K.Neumann, V.Dyk, F.Šrámek, F.Kellner, P.Bezruč) JOSEF SVATOPLUK MACHAR *1864 – 1942 celý svůj život prožil ve Vídni byl právník, přes30. let žil ve Vídni = pracoval zde jako úředník, později jako novinář a spisovatel neztratil souvislost s vývojem české kultury srovnával český a vídeňský umělecký život Magdaléna(básnická sbírka) Zde by měly kvést růže (lyrická poezie, básně z oblasti politiky) Svědomím věků (lyrická poezie) nechal se inspirovat dílem Viktora Huga =Legenda věků a podobně jako on si klade otázky „Kam spěje lidstvo?“ např. báseň: V záři Helenského slunce = týká se antiky, kterou považuje za vrchol dějin ANTONÍN SOVA *1864 – 1928 patřil k předním českým básníkům pocházel z jihočeského Pacova vystudoval práva pracoval jako úředník městské knihovny velmi ho ovlivnil jeho otec, který byl učitelem hudby je považován za představitele impresionismu v české poezii nejtypičtější jsou jeho básně v nichž vyjadřuje lásku k vlasti a rodnému kraji (Jihočeské rybníky) a zachycuje smyslový dojem z krajiny (básnická krajinomalba) Z mého kraje Zpěvy domova je také autorem intimní lyriky: Vybouřené smutky Zlomená duše = tato sbírka obsahuje známou rozsáhlou báseň „Smetanovo kvartetoz mého života“ (Smetanova hudba se prolíná s jeho osudem, jeho nádherná hudba byla vykoupena hluchotou a duševní mocí) OTOKAR BŤEZINA *1868 – 1929 vlastním jménem Václav Jebavý narodil se v Počátkách byl silně náboženský = vyvíjel se k MYSTICISMU (víra v nadpřirozené a duchovní věci) hlavním představitelem českého symbolismu vyznává duchovní vesmír sám je osou všech svých básní básník se musí sebeobětovat pro své umělecké poslání Svítání na západě (věří v posmrtný život, symbolické zobrazení západu – SMRT) Stavitelé chrámu (optimistická, umělce vidí jako představitelé nového lepšího světa) Ruce (závěrečná sbírka; představuje si že vesmír obklopují vzájemně se dotýkají ruce lidí, jako symbol přátelství) v 90. letech se někteří básníci staví přímo do role buřičů ze zklamání měšťáckou společností stávají se bohémy (Viktor Dyk, Karel Toman, Fráňa Šrámek, František Kellner, Petr Bezruč) VIKTOR DYK *1887 – 1931 pracoval jako novinář svůj život předčasně ukončil, utopil se v moři řadíme ho k tzv. generaci symbolistů k jeho nejznámějším sbírkách lyricky zaměřeným patří: A porta inferi (pochází z jeho mládí, vyznívá pesimisticky, nedůvěřuje životu, cítí se zklamán) Okno(vlastenecky zaměřená, nejznámější báseň:Země mluví nejznámější jeho próza: Krysař(krátká povídka, nečekaný konec, je ovlivněna symbolismem; Dyk tu použil pověst o krysařovi a jeho kouzelné píšťalce.Zde krysař přichází do města Hamela, aby vyhnal krysy. Za to mu je slíbená odměna.Za nedodržení slibu se městu pomstí, jeho kouzelná píšťala vyvede všechny občany z města, když jim slibuje lepší a spravedlivější život. Zavede je k propasti a oni se zabijí. Nechá žít jen dva obyvatele: místního hlupáčka a nemluvně, které je symbolem nového života. KAREL TOMAN *1877 – 1946 jeho poezie byla ovlivněna lyrikou Nerudovou a Hálkovou hlavním tématem je vlastenectví vlastním jménem Antonín Bernášek patřil do skupiny anarchistických buřičů byl to básník a překladatel proti společnosti se bouřil bohémským způsobem života a tuláctvím nejvýznamnější sbírky: Pohádky krve (polemizuje s Mrštíkovou Pohádkou mojí; vysmívá se její idiličnosti) Torzo života (báseň „Sentimentální pijáci“ o bohémském životě, „Cassius““Měsíce“) FRÁŇA ŠRÁMEK *1877 – 1952 rodák ze Sobotky u Jičína nedokončil práva 1. světovou válku prožil na různých frontách odtud jeho důsledný antimilitaristický (protivojenský) jeho poezie má sociální podtext, je provokující a výrazně citová Modrý a rudý(protiválečná poezie, název odvozen od modré barvy uniforem vojáků a rudé barvy krve- symbol anarchismu; Raport = neznámější , voják hlásí svému veliteli, že ve snu viděl svého mrtvého koně i sebe; Splav (sbírka milostné lyriky, oslavuje lásku k ženě a lásku k životu = vitalismus PETR BEZRUČ * 1867 – 1958 vlastním jménem Vladimír Vašek nedokončil filozofickou fakultu byl zaměstnán jako poštovní úředník, ve F. Místku , v Brně a v Kostelci na Hané patří k protispolečenským buřičům své verše vydával nejdříve v časopise Čas, z nich později vznikla sbírka Slezské číslo své básně dále upravoval, definitivní podobu získaly až v roce 1909 pod jménemSlezské písně jsou to moderní sociální balady (lyricko-epické skladby s pochmurným dějem, tradičnost vyplývá ze špatných sociálních poměrů a národnostního útlaku slezského lidu) Červený květ (původní báseň, symbol kaktusu, který kvete krátce, ale je krásný jako slezský lid) podle námětů ve sbírce Slezské písně nacházíme několik okruhů: básně, které zobrazují sociální rozpory Slezska (Marička Magdonová, Ostrava, Markýz Gero, Škaredý zjev) básně, které hovoří o národnostních rozporech o nár. útisku (Kantor Kalfar, Bernard Žár(styděl se za své jméno, řeč a prostou matku, zbohatlík nechal si říkat Žórl, až na smrtelné posteli se jeho matka za něj modlí česky) básně intimního charakteru, můžeme je zařadit do subjektivní lyriky, vypovídají o osobních pocitech, lásce , zklamání autora (Labutinka, Jen jedenkrát) Labutinka (vypráví o svém zklamání v lásce STANISLAV KOSTKA NEUMANN *1875 – 1947 po

Témata, do kterých materiál patří