Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


České divadlo 20. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

České divadlo 20. století 1. Stručný přehled českého divadla 1. pol. 20. století 1. Oficiální divadlo - kamenná divadla (stálé stavby),Národní divadlo,Divadlo na Na královských Vinohradech zaměření divadel: a) Lyrické drama - vitalismu Fráňa Šrámek ØLéto ØMěsíc nad řekou Jaroslav Kvapil ØPrincezna pampeliška b) psychologické drama František Langer ØJízdní hlídka ØPeriferie c) historické drama Alois Jirásek ØJan Hus ØJan Žižka 2. Neoficiální divadlo - kabarety, scény, šantány,Červená sedma (zakladatel Jiří Červený) - základem lidová komika, dadaismus komici:Saša Rašilov Vlasta Burian Eduard Bass 3. Avantgardní divadlo - tvůrčí divadlo, založeno na autorských textech a komunikaci s divákem. - využívá netradičních postupů a spojení různých druhů umění. -Osvobozené divadlo, D34-41 2. Čapkova dramatická tvorba Karel Čapek Loupežník – téma romantické vzpoury Ze života hmyzu mraveništěm a jeho obyvateli. R. U. R. nejdokonalejšími roboty vzniká lidský cit, což je předpokladem lidského přežití. Věc Makropulos spočívá v jeho ohraničenosti, pomíjivosti. Bílá nemoc napadne dav a ušlape ho společně s léky. Matka do ruky zbraň a posílá ho do boje. 3. Avantgardní divadlo: Osvobozené divadlo, D34-41 Osvobozené divadlo - představitelé:Jiří Voskovec Jan Werich - odmítá tradiční postupy, využívá parodii, ironii, satiru, jazykovou komiku, studentský humor (hlína) - základem je fantazie, poetismus a dadaismus - vystupuje dvojice komiků V + W s bílými tvářemi a výraznými rty - inspirace antikou - využíváForbíny- předscény, hrané dvěma herci, představující vtipné dialogy s aktuálními narážkami, většinou improvizované. - spojuje různé druhy umění (mluvené slovo, hudba, tanec). Hudbu zabezpečovalJaroslav Ježek - tématem her byla hospodářská krize, nezaměstnanost a fašismus 1. představení: ØWest pocket revue další hry: ØCaesar -téma moci ØKat a blázen -spojením kata a blázna vznikne diktátor ØBalada z hadrů ØRub a líc ØPěst na oko roku 1938 divadlo uzavřeno. Hlavní představitelé emigrují do USA. Po válce se vracejí do ČSR. Od 50. let žil Voskovec trvale v USA. Werich vystupuje v divadle ABC s Miroslavem Horníčkem D34-41 - zakladatelem:Emil František Burian - propojuje mluvené slovo, tanec a využívá filmové projekce. Specifickým rysem je recitace. repertoár: 1. klasické hry:Shakespeare, Klicpera 2. dramatizace poezie a prózy:Máj (Mácha),Krysař (Dyk),Švejk (Hašek) 3. hry inspirované lidovou poezií:Vojna v roce 1941 přerušena činnost divadla gestapem. Zakladatel byl odvlečen do konc. tábora. Po válce se vrací a obnovuje tradice. Pozdějidivadlo E. F. Buriana 4. Dramatická tvorba po roce 1945 1.poválečné drama 1945-48 Jan Drda ØHrátky s čertem - hra, která znamená počátek nové éry českého dramatu po osvobození - pohádková hra, ve které vysloužilý voják Martin Kabát přemáhá peklo, symbolické vyjádření boje člověka s fašismem V+W Ødivotvorný hrnec - americký muzikál, který měl po válce obnovit tradice Osvobozeného divadla. Werich v něm ztvárnil roli vodníka Čochtana 2.drama od února 1948 - pol. 50. let - únorový převrat znamená úpadek divadla. V dramatu se prosazuje socialistický realismus. Miloslav Stehlík ØMordová rokle-dílo vracející se k 2. světové válce 3. drama od 2. pol. 50. let - 60. let - autoři se zabývají problémy doby Vítězslav Nezval ØDnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou - varování lidstva před zbrojením a atomovou válkou. František Hrubín ØKřišťálová noc - zabývá se sobeckým postojem k životu, omezeností, lhostejnosti a vnitřní prázdnoutou ØSrpnová neděle - zamyšlením nad vyprazdňováním lidských vztahů. Na pouti o srpnové neděli se postavy nejsou schopny dorozumět. 4.drama 60. let, Divadla malých forem a Absurdní drama a)Divadla malých forem - navazují na tradice osvobozeného divadla - spojují několik různých druhů umění Reduta - představitelé:Jiří Suchý, Ivan Vyskočil - využívátext-appeal improvizují pásmem písniček, scének a vyprávění. Divadlo na zábradlí - zakládajíJ. Suchý a I. Vyskočil. - repertoárem byly hry Ladislava Fialky, a první absurdní hry Václava Havla Ivan Vyskočil - otec netradičního typu divadel ØKdyby tisíc klarinetů - protiválečná hra, kde se zbraně změní na hudební nástroje. ØHaprdáns (Hamlet Princ DÁnský) Semafor - SEdm MAlých FORem, spojení různých druhů umění a postupů - představitelé:Jiří Suchý, Jiří Šlitr,Jitka Molavcová kabaretu. ØČlověk z půdy ØJonáš a tingl-tangl ØKytice Divadlo Járy Cimrmana - představitelé:Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak - založeno na vytvořené fiktivní postavě Járy Cimrmana, představujícího vševěda a vynálezce. které vystihuje českou povahu a paroduje divadelní a literární žánry. ØVyšetřování ztráty třídní knihy ØDlouhý, široký a krátkozraký ØZáskok ØŠvestka Studio Ypsilon - Liberecké divadlo, které využívá kolektivní improvizaci představitel:Jan Schmidt Divadlo na provázku osobnosti:Bolek Polívka Arnošt Pecha hry: ØŠašek a královna ØBalada pro banditu Sklep - zabývá se parodií, ironií, recesí, improvizací a míšením žánrů a jazyků představitelé:Milan Šteindler, David Vávra, Tomáš Hanák b)absurdní drama - reaguje na absurditu doby a nesmyslná komunikace jako obraz prázdnoty doby. Václav Havel - dramatik, Prezident ČR. ØZahradní slavnost ØVyrozumění ØVernisáž ØAsanace ØAudience - návštěva, přijetí - Hlavní hrdina spisovatel Ferdinand Vaněk je v opozici režimu, a je pověřen funkcí jako odvalovač sudů. Sládek má na něj psát posudky, je však nevzdělaný, a tak chce po Vaňkovi, aby psal posudky on. Ten to odmítá. Sládek ho však přesvědčuje stále dokola. Nakonec jinak morálně slušný Vaněk konstatuje, že život je na hovno. 5.drama 70. a 80. let a)oficiální Oldřich daněk ØVévodkyně valdštejnských vojsk - ironické drama o postojích lidí k válce. Ukazuje jejich bezmocnost válkám zabránit. Jaroslav Dietl - autor scénářů k seriálům ØNemocnice na kraji města ØTři chlapy v chalupě b)samizdatové a exilové drama - většina her zůstala jen ve čtené podobě nebo byla hrána v zahraničí. domácí divadlo Vlasty Chramostové - soukromé divadlo hrané ve vlastním bytě V. Chramos

Témata, do kterých materiál patří