Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Doznívání ideálů národního obrození a počátky české realistické literatury (J. K. Tyl, K. H. Borovský, B. Němcová)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. Doznívání ideálů národního obrození a počátky české realistické literatury (J.K.Tyl, K. H. Borovský, B. Němcová) Josef Kajetán Tyl - narodil se v Kutné Hoře; byl typickým vlastencem té doby; novinář, dramatik, kreslíř, politik… Jeho celoživotní láskou bylo divadlo, stál v podstatě u zrodu českého samostatného divadla. Studoval v Praze, později se dal ke kočovné divadelní společnosti, kde poznává svou nastávající (Magdalenu Forchheimovou). Na poč. 19. st. vzniká Kajetánské divadlo (působil zde i Mácha) - věnuje se žurnalistice, vedoucím časopisu Jindy (později Květy), zakládá Pražského posla (výchovný charakter, určený venkovu), krátce působil v časopisu Vlastimil - Jako politik se účastnil sněmu v Kroměříži, po němž se stává Tyl státu nepřátelskou osobou. Ke konci života se potýkal s bídou. - píšepovídky (dobrodružné v pozadí s historickými událostmi),výchovnou prózu(měla vychovávat k lásce k vlasti, hrdinové byli mravní, vždy dosáhli svého),báchorky (hry s pohádkovými motivy, vystupují nadpřirozené bytosti - mluví ve verších - dodávají hrám romantiku, ostatní postavy jsou lidové, hrdinové hledají lepší život a dochází k jejich nápravě). Jádro jeho tvorby spočívá v divadelních hrách - divadlo používá jako výchovný prostředek -Strakonický dudák - dudák Švanda (dobrotivý, podléhá touze po penězích a slávě, miluje Dorotku), Dorotka (miluje až za hrob), Vocilka (touha po zbohatnutí, neupřímnost…) -Jiříkovo vidění - čeledín Jiřík hledá pohodlný život, aniž by pracoval -Tvrdohlavá žena - mlynářka Jahelková chce prosadit svoje -Lesní panna - učitel Slovíčko hledá lepší život, proto odjíždí do Ameriky -Jan Hus - historické drama, Tyl se vyjadřuje k tehdejším problémům -Kutnohorští havíři- odráží skutečnou událost z 15. st., kdy se vzbouřili havíři v Kutné Hoře a několik z nich bylo popraveno. Motiv vzpoury, svobody -Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové -Rozervanec - povídka zesměšňující Máchu i jeho dílo -Poslední Čech - novela, zobrazuje střet mezi mladou a starší generací -Vyhoň dub - prvotina, dílo spálil -Fidlovačka - odehrává se na slavnosti ševců -Paličova dcera,Bankrotář- hry ze života, mají výchovný charakter (námětem láska mladých lidí) Karel Havlíček Borovský - klasik české politické satiry, zakladatel politické žurnalistiky - narodil se v Borové; gymnázium, filosofická fakulta; působil jako vychovatel v Rusku, poznal tamní poměryg stal se jejich kritikem -Obrazy z Rus - prosazoval myšlenku austroslavismu= Rakouská federace… - redaktorPražských novin (přílohaČeská včela), pak zakládá vlastníNárodní noviny (přílohaŠotek) - v době Bachova absolutismu jsou NN zastaveny, a Borovský se ocitá před soudem; vydává časopisSlovan (kritika absolutismu a církve), nakonec je sám zastavil. Přesto je internován v Brixenu. Před návratem mu umírá žena a krátce na to i on sám.Po pádu absolutismu je oslavován jako národní hrdina, mučedník. - jádro jeho tvorby tvoří 3 skladby z Brixenu (jazyk dialogický, užívá vulgarismů): -Král Lávra - veršovaná pohádka irského původu o králi s oslíma ušima; útočí proti absolutismu; děj: mladý holič Kukulín, který stříhá Lávru, nesmí prozradit jeho oslí uši, tak tajemství svěří vrbě, ze které si muzikant vyrobí kolíček do basy a tak všechno prozradí. Kukulínovi hrozí smrt, ale vše končí smírem.. -Křest sv. Vladimíra Vladimír se dostane do sporu a nechává utopit starého boha v Dněpru, lidé však nemají autoritu a proto Vladimír hledá nového boha (novou víru) - Tyrolské elegie - zážitky z cesty do Brixenu - kritika policejního systému, pokrytectví, opovržení rakouskou vládou Božena Němcová - vlastním jménem Barbora Panklová - narodila se ve Vídni, mládí v Ratibořicích u adoptivních rodičů, velký vliv na ni měla babička; byla provdána proti své vůli za Josefa Němceg úsilí o spravedlivější společnost a lepší postavení ženy v ní, vlastenectví a odvaha - ovlivnil ji Josef Radomil Čejka a George Sandová - tím, jak poznala různé kraje, začala se zabývat i sociálními otázkami, nejprve začala psát básně, nebyly úspěšnég pohádky -Národní báchorky a pověsti - pohádky, pověsti, legendy; zobrazovaly typické prostředí s typickými postavami a vlastnostmi -Slovenské pohádky a pověsti - pohádky tak, jak je slyšela nebo našla ve sb. -Obrazy z okolí domažlického - zachycuje život chodského lidu, kulturu, zvyky, kroje, ale vyjadřuje k tomu i své názory -Baruška- prochází vírem velkoměsta, její venkovské jádro zůstává nedotčeno -Divá Bára - dcera pastýře, je smělá, statečná, zdánlivě drsná, ušlechtilá, v zájmu přítelkyně se staví proti celé obci; popírá představu o pasivní úloze ženy… -Dobrý člověk - forman Hájek je příkladem životního kladu -Pan učitel - ideál člověka schopného proměnit školu v „dílnu lidskosti“ -Chyže pod horami - česko-slovenská vzájemnost, zobrazuje život slov. lidu -V zámku a podzámčí - kontrast krutosti chudoby a rozmařilosti a nelidskosti zbohatlíků, zbohatlická paní, která se moc nestará o poddané, onemocní a po vyléčení úplně mění své názory a poznává, co je v životě důležité (idealizováno) -Pohorská vesnice - harmonizace vztahů lidí a šlechty -Babička - začala ji psát po smrti svého syna Hynka; uniká z přítomnosti do vzpomínek na dětství ( dílo není životopis!) - cílem bylo ukázat harmonický život prostých lidí ideálně dokonalou postavou je její babička Magdalena Novotná (má dobrý vztah k práci, životu, přírodě, vlasti, moudrosti, je ušlechtilá) - děti: Barunka (=Božena), Jan, Vilém, Adélka. Hlavním tématem jsou názory a postoje babičky. Němcová zobrazuje kontrast mezi idylickým životem Proškových a životem na zámku. prolog - vzpomíná Němcová na babičku, přímo ji oslovuje první část - příjezd babičky a její všední den od 8. kapitoly se vyskytuje rámec - Staré bělidlo v proměnách ročního období epilog - líčí poslední léta jejího života a její pohřeb

Témata, do kterých materiál patří