Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Jan Neruda Povídky Malostranské

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Povídky Malostranské Jan Neruda (1834 - 1891) byl český básník, prozaik, novinář, fejetonista, dramatik a umělecký kritik. Významný spisovatel generace Májovců (literatura druhé poloviny devatenáctého století). Narodil se na Malé straně, která se pro jeho tvorbu stala jistou inspirací. Dětství strávil v bídě. Studoval gymnázium a poté filozofii, kterou ovšem nedokončil. Věnoval se novinařině a s přestávkami i literatuře. Přivydělával si ve vojenské účtárně a jako profesor na výpomoc. Hodně cestoval; navštívil například Paříž, Balkán, Egypt a další. Jako novinář byl uznávaný, ale jako spisovatel už tolik ne. Jeho sbírky byly považovány za příliš pesimistické a ironické. Oceněná byla až jeho třetí sbírka básní s názvem Písně kosmické. Neruda se také podílel na tvorbě almanachu Máj. Za život prožil také několik nešťastných lásek. Poslední s Annou Tichou ukončil sám s ohledem na příliš výrazný věkový rozdíl. Zamřel v ústraní ve věku 57 let. Doba děje -Druhá polovina 19. století -období realismu. Místo děje- Děj omezen na pražskou část Malé strany Žánr –žánrem jsou povídky, které vypráví sám Neruda z pohledu malého chlapce. Kniha obsahuje 13 různých povídek.(TÝDEN V TICHÉM DOMĚ, PAN RYŠÁNEK A PAN SCHLEGL, PŘIVEDLA ŽEBRÁKA NA MIZINU, O MĚKKÉM SRDCI PANÍ RUSKY VEČERNÍ ŠPLECHTY, DOKTOR KAZISVĚT, HASTRMAN, JAK SI NAKOUŘIL PAN VOREL PĚNOVKU, U TŘÍ LILIÍ, SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE, JAK TO PŘIŠLO, PSÁNO O LETOŠNÍCH DUŠIČKÁCH, FIGURKY) POVÍDKA-krátký prozaický útvar. Existují různé formy jako arabeska, humoreska, romaneto (které jako první pojmenoval právě Neruda). Charakter povídkového hrdiny bývá ustálen. Povídky také rozlišujeme na historické, venkovské, přírodní či městské. Téma–prostředí Malé Strany, zájem o městské prostředí, zachycení dobové nálady, životní radosti, starosti a tragédie. Zobrazuje život žebráků, měšťáků a nižší buržoazie. Motiv– mistrovská charakteristika postav, prostředí, událostí. Neruda objevil krásu všedního dne. Kritizuje maloměšťáky, pomluvy, nadřazenost i lhostejnost. Umělecké a jazykové prostředky: Použití personifikace, metafory, metonymie, ironie… Využití satiry i vážnosti. Jazyk spisovný, hovorový obohacený o pražské lidové výrazy, básnické obraty. Některé postavy mají svůj vlastní specifický jazyk, sloužící k dokreslení jejich charakteru. Personifikace - přenášení vlastností živé bytosti na neživé věci nebo na pojmy Metafora - přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření Metonymie - záměna slov na základě vnitřního obsahového vztahu Ironie - úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch Satira - posměšné vyjádření; umělecké dílo využívající výsměchu Přivedla žebráka na mizinu Hlavní postavy: Pan Vojtíšek: žebrák - měl příjemný a upřímný obličej, lidé ho měli rádi, jeho smrt je vylíčená jako obrovská lidská tragédie. Baba milionová: žebračka - ošklivá, pomstychtivá ženská Stručný obsah: Pan Vojtíšek žebral na Malé Straně, kde ho všichni měli rádi. Jenže kvůli pomluvě, že je bohatý, od Baby milionové, kterou pan Vojtíšek odmítl, mu přestali lidé důvěřovat a dávat jídlo. V únoru o půlnoci ho našli vedle kasáren zmrzlého. Hl. myšlenka: V této povídce z dětství autor ukazuje, co všechno zmůžou nepravdivé řeči a pomluvy o nějakém člověku a jak moc mu mohou ublížit. Doktor Kazisvět Hlavní postavy: Pan Heribert: syn slavného lékaře a sám nadaný lékař, který ovšem nechce nikoho léčit, silně nespolečenský Doktor Link: předchozí lékař zesnulého, při pohřbu nazval pana Heriberta Doktorem Kazisvětem Stručný obsah: Pan Heribert se po smrti svého otce uzavřel do sebe a s nikým nemluvil, proto si ho lidé přestali všímat. Jednou na pohřbu spadla ze stolu rakev a víko odskočilo. Pan Heribert zahlédl nebožtíka a prohlásil, že není mrtvý, ale že je v bezvědomí. Manželka nebožtíka nechala pana Heriberta, aby se o jejího manžela postaral. Druhý den byl nebožtík zase mezi živými. Ani potom ale doktor nezačal léčit a přezdívka mu už zůstala. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Na tomto úryvku jde vidět detailní charakteristika doktora Heriberta Doktora Heriberta, podobalo se, přílišně se to netklo. Zdálo se, že vůbec o lidi nestojí. Nikoho nepozdravil, pozdraven nikomu neděkoval. Když šel po ulici, vypadalo to, jako když vichr zvadlý list honí sem a tam. Byl postavy skoro malé - podle nové míry měl jen as tak půl druhého metru a tu suchou postavičku svou kormidloval ulicí tak, aby byla od ostatních postav lidských vždy aspoň na dva kroky vzdálena. Odtud to zmítání. Modré jeho oko bylo jaksi plno ostychu, jako oko kopnutého psa. Tvář jeho byla světlohnědým vousem zarostlá - zarostlá tvář dle tehdejších náhledů byla také něco zcela neslušného. -----------------------------------------------------------------------------

Témata, do kterých materiál patří