Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Neruda,_Jan,_Povídky_malostranské

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (468,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Neruda, Jan: Povídky malostranské Autor: - Vůdčí představitel mladé generace májovců - Novinář, básník, prozaik, literární a divadelní kritik - Jako novinář začínal v Národních listech, později působil v časopisech Obrazy domova a Čas - Přispíval i do časopisu Květy a s V. Hálkem vydával časopis Lumír - Pocházel z Malé Strany, z domu U dvou slunce, kdy prožil celý život - Studoval gymnázium, pak práva a filozofie – nedokončil - R. 1871 prohlášen za zrádce národa, v této době hodně cestoval - Zakladatel fejetonů – publicistický žánr, kratší formy, zpracovává aktuální téma s humorem a satirou, má odlehčený podtext, vedle vážnosti je i lehkost Díla: Arabesky, Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Zpěvy páteční, Písně kosmické Téma, myšlenka: - Úsměvný obraz malostranského prostředí a jeho obyvatel, který je zároveň satirou omezeného maloměšťáctví - Obraz svérázného a neproměnného, strnulého způsobu života Malé strany - Nechuť ke změnám, události a konflikty - Realistický obraz života bez idealizace Doba a místo děje: autorovo mládí (1. pol. 19 století), městské prostředí Malé strany Kompoziční výstavba: 13 prozaických útvarů, většinou povídky (humoresky), 2 novely, forma dopisu, deník, pokus o zrcadlovou kompozici, chronologická kompozice Literární druh: próza Literární žánr: soubor povídek – najdeme zde jak povídky, tak novely (Hastrman, Doktor Kazisvět) Literární směr: česká literatura 2. poloviny 19 století - 2 hlavní umělecké tendence: realismus (Neruda) a idealismus (Hálek) - K realismu měla blízko satirická díla (Havlíčkovy básně) - Děj knihy umístěn do prostředí, které autoři důvěrně znali - Snažili se zachytit typické postavy - Zobrazovali společenské problémy nebo sociální problematiku - Zidealizování skutečnosti Neruda, Jan: Povídky malostranské Májovci: - r. 1958 vydali almanach Máj - V 2. pol. 60 let se toto sdružení rozpadá, protože se rozpadá jejich společný program a jednotlivé osobnosti se diferencují - Hnutí mladé generace x společnosti, starší generaci - Starší generace: Erben, Němcová, Karel Sabina, Josef Václav Frič - Mladší generace: Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá - Znaky: 1) Snaží se prolomit tzv. mrtvé období (aby se více vydávalo) 2) Dávají najevo nespokojenost s politickým a kulturním životem 3) prosazují demokratické ideály 4) důraz na pravdivost 5) kladen důraz na světovou literaturu, nesnaží se ji napodobovat, ale chtějí využít pokrokových tendencí pro svoji tvorbu 6) zobrazovali soudobou společnost 7) odmítají folklor, lidovou poezii a témata Další autoři: Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Jan Arbes Jazykové prostředky: spisovný jazyk, lidový, prostý i nespisovný jazyk, pražské lidové výrazy, básnické obraty, zastaralé gramatické tvary a obraty, často převrací slovosled, příslovce na konci věty, zkracuje tvary přídavných jmen. Použity archaismy, kontakty se čtenářem, německá a latinská slova, krátké věty, pomlky, přímé řeči. Personifikace, metafora, ironie. Vyprávěcí postup: er forma i ich forma Děj: Týden v tichém domě V úvodní povídce se setkáváme s několika obyvateli jednoho domu na Malé Straně. Dozvídáme se, že paní Bavorová, hokynářka, ráda sází do loterie podle výkladu svých snů ze snáře. Její syn Václav, úřední praktikant, je propuštěn z úřadu kvůli svým zápiskům, v nichž posuzoval své spolupracovníky. Jeho matka vyhrála v loterii terno, a tak může hoch dokončit svá studia. Touží stát se spisovatelem. V domě žije Pepička, pěkná a pracovitá dívka, která bydlí společně se svou starší nemocnou sestrou Katuškou. Je do ní tajně zamilovaný doktor Loukota, starý mládenec. Poslal jí tajně básně, aby dívce vyjádřil svou lásku a mohl ji požádat o ruku. Bydlí u Lakmusových, jejichž dcera Klára má doktora ráda. Doktor svěří paní Lakmusové, že je zamilovaný, a ona si myslí, že tou vyvolenou je její dcera. Radostně řekne svému nájemníkovi, že ona proti svatbě s Klárkou nic nenamítá, a nepustí doktora ani ke slovu. Ten se dozvídá, že Pepička si bude brát pana Bavora, a tak ke sňatku s Klárkou svolí. V tomto týdnu se také uskutečnil pohřeb staré slečny Žanýnky, kterou našli obyvatelé domu v jejím bytě mrtvou. Zůstal u ní pouze její věrný pes. Na pohřbu se sjeli její příbuzní, kteří se o ni nikdy dříve nestarali. Neruda, Jan: Povídky malostranské Rodina domácího Ebera žije maloměšťáckým životem. Pan Eber je úředník, ale má stále více a více dluhů. Proto musí jeho žena s dcerami šít vojenské prádlo kvůli výdělku. Dcera Matylda, nehezká a rozmarná dívka, je zamilovaná do nadporučíka Kořínka. S ním začne koketovat její přítelkyně Marie. Nakonec ze sňatku sejde a Matyldina matka se snaží dát dceru dohromady s Václavem, když se dozví, že stará Bavorová vyhrála v loterii. Přivedla žebráka na mizinu Pan Vojtíšek byl velmi milým, oblíbeným a čistotným malostranským žebrákem. Chodil od dveří ke dveřím a lidé s ním rádi několik slov promluvili, sem tam nějaký peníz dali nebo na jídlo vzali Ani místní strážníci jej nepronásledovali. Měl se tedy relativně dobře, o jídlo a milá slova neměl nouzi. Osudným se mu stalo setkání s žebračkou žebrající na schodech u chrámu svatého Mikuláše. Ta nebyla tak dobře upravená a nikdo ji na jídlo nezval. Zřejmě panu Vojtíškovi záviděla, a tak aby si polepšila, chtěla to s ním dát dohromady. Jenže on odmítl. Zakrátko se pak po Malé Straně rozšířilo, že pan Vojtíšek není tak chudý, jak se dělá, že snad na Starém Městě za řekou má dva domy a další podobné řeči. Lidé jej tedy přestali mít rádi, nikdo mu nechtěl dávat peníze, ani jej nezval na oběd. Pan Vojtíšek musel tedy opustit Malou Stranu a jít žebrat za řeku do Starého Města. Tam jej nikdo neznal, nikdo jej do domu nepouštěl a on musel sbírat jen peníze do čepice na ulici. Vedlo se mu tam ale špatně. Až jednu je našli na Újezdě bez košile, jen v kabátu a kalhotách umrzlého. Hl. myšlenka: V této povídce z dětství autor ukazuje, co všechno zmůžou nepravdivé řeči a pomluvy o nějakém člověku a jak moc mu mohou ublížit. Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku Pan Vorel se přistěhoval na Malou Stranu z

Témata, do kterých materiál patří