Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Placení a vymáhání daní

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výše úroku z prodlení

- výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo- sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 14%

- v současné době činí repo- sazba 0,05%

- úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení

Posečkání daně

  • pokud máme povoleno uhradit daň v pozdějším termínu= posečkání daně, tak úrok z prodlení neplatím

  • v tomto případě, ale platím úrok z posečkané částky= repo- sazba + 7%

Pořádková pokuta

- může ji dostat daňový subjekt i z-nec správce daně, a to i opakovaně

- daňový subjekt až 50.000,-Kč za např. urážlivé chování vůči správci daně, neuposlechnutí příkazu správce daně

- pracovník správce daně až 50.000,-Kč za porušení mlčenlivosti

Sankce za nevedení účetnictví

- vyplývá ze zákona o účetnictví nikoli z daňového řádu

- až 6% hodnoty zjištěných aktiv

Vymáhání daní

- pokud daňový subjekt nezaplatil daně a ani nepožádal o posečkání daně nebo o úhradu daně ve splátkách, tak může správce začít daňové nedoplatky vymáhat, a to ve lhůtě 6 let od splatnosti daně

Daňová exekuce

- správce daně není povinen upozorňovat na nedoplatek, může zrovna zahájit daňovou exekuci

- exekuce= výkon rozhodnutí

Způsoby provedení daňové exekuce

Daňová exekuce- srážka ze mzdy

- povinnému musí zůstat tzv. nezabavitelné minimum= součet částek na povinného a částek na vyživovanou osobu

- vyživovanou osobou je manžel/ ka, i když má vlastní příjem a nezaopatřené dítě

- nezabavitelná částka na povinného pro rok 2016

- nezabavitelná částka na vyživovanou osobu pro rok 2016

Daňová exekuce- odstavení účtu

- daňová exekuce přikázáním pohledávek z účtu poskytovatele bankovních služeb

- banka zablokuje účet+ karty k němu vydané, exekutor vyčerpá téměř celou částku vč. případného kontokorentu

- povinný si může vybrat dvojnásobek životního minima jednotlivce

- jen z 1 účtu, osobně na přepážce banky, na základě písemné žádosti

Daňová exekuce- přikázáním jiné peněžité pohledávky

- jiná peněžitá pohledávka- účet stavebního spoření, penzijního připojištění, účet životního pojištění, starobní a jiný důchod, dávky nemocenského pojištění

Daňová exekuce- postižením jiných majetkových práv

- pokud vlastním cenné papíry nebo obchodní podíl s. r. o.

- exekutor je může prodat

Daňová exekuce- prodej movitých věcí

- z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného (dlužníka), se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly

- z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny:

  • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti

  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy

  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci

  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jedince

Témata, do kterých materiál patří