Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Placení a vymáhání daní

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

řikázáním pohledávek z účtu poskytovatele bankovních služeb - banka zablokuje účet+ karty k němu vydané, exekutor vyčerpá téměř celou částku vč. případného kontokorentu - povinný si může vybrat dvojnásobek životního minima jednotlivce - jen z 1 účtu, osobně na přepážce banky, na základě písemné žádosti Daňová exekuce- přikázáním jiné peněžité pohledávky - jiná peněžitá pohledávka- účet stavebního spoření, penzijního připojištění, účet životního pojištění, starobní a jiný důchod, dávky nemocenského pojištění Daňová exekuce- postižením jiných majetkových práv - pokud vlastním cenné papíry nebo obchodní podíl s. r. o. - exekutor je může prodat Daňová exekuce- prodej movitých věcí - z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného (dlužníka), se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly - z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny: běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnostisnubní prsten a jiné předměty podobné povahyzdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemocihotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jedince Daňová exekuce- prodej nemovitých věcí - nemovité- pozemky, domy, byty, nebytové prostory (garáže, skladiště) - v případě movitých i nemovitých věcí dochází k dražbě - prodej za nejvyšší možnou cenu Daňová exekuce - exekutor může kombinovat způsoby exekuce - N daňové exekuce nese dlužník- hradí 2% z dlužné částky (min. 500,-Kč, max. 500.000,-Kč) + náhrada hotových výdajů vzniklých při exekuci

Témata, do kterých materiál patří