Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8. kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Mikrostopy a kriminalistická odorologie Pojem, význam, druhy mikrostop, zásady pro vyhledávání Mikrostopy se liší od stop především svou velikostí a tedy náročností jejich vyhledávání Mikrostopy mají velký význam např. při profilování objektu (dá se z nich zjistit celková DNA) Velmí stálé (minerální látky, nátěrové hmoty, vlasy, chlupy, textilní vlákna) Relativně stálé (biologické materiály, zbytky potravin) zcela nestálé (silně těkavé látky) zásady vyhledávání cílevědomosti – na místech o kterých se právem domníváme, že s nimi byl pachatel nebo jiný předmět v kontaktu. Priority – upřednostňovat zajištění před ostatními stopami a to analogicky Efektivnosti – vždy se zajišťují u závažných trestních činů, a pak se zkoumají, pokud klasické neposkytly relevantní informace Vyhledávání a zajišťování pachových stop Musí se vyhledávat na místech, kde je lze předpokládat a zajišťování má přednost před zajištěním stop klasickým, postupuje se obdobně jako při zajišťování mikrostop Zajištění pachových stop jsou li nositelem pachové stopy viditelné předměty jako kus oděvu, aktovky, zbraně, nástroje, textil, vlasy, zajištují se i s hmotným nositelem pomocí pinzet a sterilních rukavic, balí se do vhodných čistých obalů, např. skleněných nádob nebo tašek, sáčků a lahví z plastických hmot je-li hmotným nositelem směs vzduchu v určitém místě je zajištění náročnější v praxi se uplatňuje pořízení pachové konzervy a pomocí pachového snímače, kterým je sterilní bavlněná tkanina, která se přiloží na místo předpokládané pachové stopy a překryje hliníkovou folií např. alobalem. Po 20-30 minutách se snímač sejme a uzavře do sterilní skleněné nádoby na konzervu se nalepí modrý štítek s identifikačními údaji nasávání pachové stopy prosáváním vzduchu s pachovou stopou přes vrstvu vhodného absorbentu umístěného např. v nástavci vysavače bud přímo do injekční stříkačky nebo láhve z plastické hmoty, z níž se nejdříve odstraní vzduch jejím zmáčknutím identifikace podle cvičeného psa nejvhodnější pes fena německého ovčáka 18-30 měsíců. Musí být pořízen srovnávací materiál podezřelé osobě se položí pachový snímač na ta místa těla, kterými se zřejmě dotýkal objektů na místě činu pachová konzerva od podezřelého se značí červeně s identifikačními údaji pro pořizování srovnávacích pachových konzerv platí že : nesmí je pořizovat ten, kdo zajistil stopu na mč pokud je více osob, u kterých je pořizována srovnávací pachová konzerva, musí ji odebírat pokaždé někdo jiný o pořízení se sepisuje záznam srovnávací pachovou konzervu lze použít až po uplynutí 24 hodin od jejího pořízení vzhledem k nezbytnosti stabilizace pachu postup po nasátí pachu, který má pes vyhledat, jde pes podél lineární řady osmi otevřených pachových konzerv na očíslovaných místech zjistí-li pes shodný pach označí ho zalehnutím, pokud neoznačí je vyslán znovu, pokud opět neoznačí je identifikační úkon ukončen označí-li pak je pes odveden a konzerva z mč se přemístí na jiné místo, pokud znovu označí konzervu z mč tak se odejme a dá se tam cvičná, pokud neoznačí žádnou tak se znovu vezme konzerva z mč a jestli ji označí pak se identifikace považuje za průkaznou a identifikační úkon končí s pozitivním výsledkem kontrola náhodné zajímavosti.

Témata, do kterých materiál patří