Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Belgie - podklady k učení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Belgie Hlavní město: BruselVznik: 1830Státní zřízení: federativní konstituční monarchieKrál: Filip Belgický (od roku 2013)Předseda vlády: Charles Michel (od roku 2014)Rozloha: 30 529 km2Počet obyvatel: 11 151 495Hustota zalidnění: 365 ob./ km2Měna: euroPatron země: svatý JosefNárodní heslo: Jednota posilujeNáboženství: římskokatolické islám, protestantské, anglikánství a judaismusJazyky: nizozemština, francouzština, němčina Historie 19. – 20. století 1815 – přidělení k Nizozemsku na Vídeňském kongresu1830 – vznik samostatné Belgie1831 - byla přijata první ústava1921 – založena Belgicko – lucemburská ekonomická unie1948 – ustanoveno volební právo pro ženy1949 – zakládající člen NATO1970 - zanesen princip tří „kulturních společenství“ (vlámské, frankofonní a germanofonní) a tři územní „regiony“.1980 - všechna tři společenství a rovněž vlámský i valonský region zřídila své parlamenty a rady1988-89- zřídil vlastní parlament a vládu i Region Brusel1993 – přídavek do ústavy: Belgie je federální stát, který se skládá ze společenství a regionů Politické strany: N – VA: Nová vlámská aliancePS: Socialistická stranaMR: Reformní hnutíCD+V: Křesťanští demokraté+ VlámovéOpenVld: Otevření Vlámští liberálové a demokraté Začlenění do EU: Členem Severoatlantická aliance, Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.V Radě EU má 12 hlasů, do Evropského parlamentu volí 21 poslanců.Členem Schengenu i eurozóny.Belgie patří k zakladatelským zemím všech tří Evropských společenství (Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství, Euratom). Moc výkonná Parlamentní forma vládyFederativní konstituční monarchieKrál nejvyšší představitel výkonné moci zákonodárná moc společně s Poslaneckou sněmovnou a Senátem právo rozpustit poslaneckou sněmovnu. Právo VETA (není možné přehlasovat) Výběr a jmenování premiéra Moc zákonodárná V Belgii zároveň působí 6 vlád, stejně tak v zemi působí 6 parlamentů. Federální vlámská, valonského regionu, regionu Brusel, francouzského společenství germanofonního společenství.Federální parlament je bikamerální, skládá se z Komory zástupců (dolní komora) a Senátu (komora horní) Dolní komora má 150 členů Horní komora má 71 členů 41 senátorů představuje a zastupuje zájmy vlámské jazykové komunity 29 senátorů reprezentuje zájmy francouzské jazykové komunity 1 senátor zastupuje německou jazykovou komunituFederální vláda může mít celkem 15 ministrů a neomezený počet státních tajemníků.Podle belgické ústavy nesmí být nikdo současně členem obou komor.V čele s premiérem jsou zvláštní poradní organy vlády a státní sekretáři (jmenuje panovník)Legislativní iniciativa přísluší parlamentu (obě komory), vládě a panovníkovySenátoři musí být starší 21 let a synové panovníka mají právo být členy od 18 letUplatňuje se klouzavý mandátVolby: Aktivní volební právo od 18 a pasivní od 21 let Hlasování v Belgii je povinné Belgičtí voliči mohou: Hlasovat pro seznam jako celek, což vyjadřuje souhlas s pořadím, která strana zvolila. Hlasovat pro jednoho nebo více jednotlivých kandidátů, které patří k jedné straně, bez ohledu na jeho pořadí v seznamu. Hlasovat pro jednoho nebo více náhradníků. Odevzdat čistý list, takže nikdo neobdrží hlas D'Hondtova metoda je jeden ze způsobů přepočtu hlasů voličůna mandáty politickým stranám ve volbách. Volby do obou komor belgického parlamentu probíhají každé čtyři roky Volební práh je stanoven na 5 %.konstruktivní vyjádření nedůvěry belgická vláda (nikoli tedy pouze premiér) rezignuje v případě, kdy jí je vyslovena nedůvěra nadpoloviční většinou všech členů Sněmovny Reprezentantů (Dolní komora belgického parlamentu) Moc soudní Soudní jednání jsou veřejnáDruhy soudců: smírčí soudci, soudci, soudní radové a radové kasačního soudního dvora (jmenováni králem – doživotně)Belgie je rozdělena na pět velkých soudních oblastítzv.pět jurisdikcí odvolacího soudu:Brusel, Lutych, Mons, Gent a Antverpy. Judisdikce 12 soudních obvodů (v každém je jeden soud prvního stupně,9 pracovních soudů a 9 obchodních soudů.) Obvody se dále dělí na soudní kantony, z nichž každý má svého smírčího soudce. Na celém území Belgie je 187 kantonů. Další soudy, které vykonávají kontrolní funkci: Státní rada a Ústavní soud. Státní rada – zasahuje tehdy, kdy se některý občan domnívá, že správní orgány porušily právní předpisy. Ústavní soud – zajišťuje, aby zákony, vyhlášky a výnosy byly v souladu s ústavou, a dohlíží na řádné rozdělení pravomocí a kompetencí mezi orgány veřejné mociDvou stupňový systém soudnictví (kasační soudní dvůr není brán jako třetí stupeň) – dělí se podle oblasti práva (např. obchodní, pracovní) Soud v oblasti některého práva Soudní dvůrKasační soudní dvůr – pro celou Belgii je jeden. Rozhoduje s konečnou platností o vyhlášených rozsudcích, které mu jsou předány. Také má právo kontroly a dohledu nad činností jednotlivých ministrů.

Témata, do kterých materiál patří