Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 19 - ZANIK, ODSTUPNE, NEPLATNE SKONCENI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 19 zánik pracovního poměru, odstupné, neplatné skončení pracovního poměru = právní odvětví, které upravuje pracovně-právní vztahy (vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli) Prameny: Zákoník práce (nejdůležitější)Ústava a LZPaSZákon o zaměstnanostiZákon o kolektivním vyjednáváníKolektivní smlouvyVnitropodnikové právní předpisy (např.: bezpečnostní řád) Zánik pracovního poměru Právním jednáním DohodouVýpovědíOkamžitým zrušenímZrušením ve zkušební době Právní událostí Smrt zaměstnanceUplynutím sjednané doby DOHODA OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PODMÍNKY PLATNOSTI Písemná forma Písemná forma doručení druhému účastníkovi důvody zaměstnavatel i zaměstnanec DŮVODY NA STRANĚ ZAMTELE Jakékoli důvody, musí souhlasit druhá strana Zaměstnanec porušil pracovní kázeň zvlášť hrubý způsobemZaměstnanec pravomocně odsouzen k TOS na +1 rokZaměstnanec odsouzen za úmyslný TČ spáchaný při výkonu povolání k TOS na +6 měsíců DŮVODY NA STRANĚ ZAMCE Jakékoli důvody, musí souhlasit druhá strana Zaměstnavatel neumožnil zaměstnanci do 15 dnů výkon jiné vhodné práce (lékařské rozhodnutí – zdrav. důvody)Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci do 15 dnů po uplynutí splatnosti mzdu DATUM UKONČENÍ PP Den, který je uvedený v dohodě Den doručení oznámení o okamžitém zrušení PP druhé straně ODSTUPNÉ Pracovní úraz, nemoc z povolání: min 12x ø výdělek Zaměstnavatel se ruší, přemisťuje, org. změny: -1 rok – 1x ø výdělek 1-2 roky – 2x ø výdělek 2+ let – 3x ø výdělek Podá-li zaměstnavatel: Zaměstnanec nemá nárok na odstupné Podá-li zaměstnanec: Zaměstnanec má nárok na odstupné → závisí na výpovědní době (VD 2 měsíce → 2x ø výdělek) SPECIFIKA Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit PP s těhotnou ženou Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit PP se zaměstnancem, který je na mateřské/rodičovské dovolené ZRUŠENÍ VE ZD VÝPOVĚĎs PODMÍNKY PLATNOSTI Písemná forma Doručení druhému účastníkovi Písemná forma Doručena druhému účastníkovi DŮVODY NA STRANĚ ZAMTELE Jakákoli nebo nemusí být Ruší se, přemisťuje, organizační změnyPracovní úraz, nemoc z povoláníDlouhodobé pozbytí prac. schopnostiNesplňuje-li zaměstnanec požadavky pro řádný výkon jeho práce, má neuspokojivé výsledky (po písemném upozornění)Poruší-li zaměstnanec pracovní kázeň méně závažným, ale soustavným způsobem (pís. upozornění)Poruší-li zaměstnanec závažně prac. kázeň (pís. upozornění)Poruší-li zaměstnanec prac. kázeň zvlášť hrubým způsobemZaměstnanec pravomocně odsouzen k TOS na +1 rokZaměstnanec pravomocně odsouzen za úmyslný TČ spáchaný při výkony povolání k TOS na +6 měsíců DŮVODY NA STRANĚ ZAMCE Jakékoli nebo nemusí být Jakýkoli důvod nebo bez udání důvodu DATUM UKONČENÍ PP 3 dny po doručení oznámení o zrušení PP ve zkušební době druhé straně PP končí po uplynutí výpovědní doby (začíná běžet 1. den následujícího měsíce po ručení výpovědi druhé straně a trvá alespoň 2 měsíce) ODSTUPNÉ Není nárok Pracovní úraz, nemoc z povolání: min 12x ø výdělek Zaměstnavatel se ruší, přemisťuje, org. změny: -1 rok – 1x ø výdělek 1-2 roky – 2x ø výdělek 2+ let – 3x ø výdělek SPECIFIKA Zaměstnavatel nemůže dát výpověď zaměstnanci v ochranné době:Zaměstnanec je na nemocenskéVojenské cvičníZaměstnanec vykonává veřejnou službu (hejtman, primátor, …)Těhotná ženaMateřská/rodičovská dovolenáZaměstnanec pracuje v noci a je ze zdrav. důvodů převeden na denní práci na nějakou dobu Neplatné skončení pracovního poměru Ze strany zaměstnance = ukončení pracovního poměru způsobem, který je v rozporu se zákonem Výpověď není písemná – není platnáOkamžitě zruším pracovní poměr s důvodem, který není stanovený zákonem POSTUP Zaměstnanec neplatně skončí pracovní poměrZaměstnavatel reagujeAkceptuje ukončení pracovního poměru Důsledek – pracovní poměr zaniká dohodou Neakceptuje – trvá na pokračování pracovního poměru Reakce zaměstnance Pokračuje ve výkonu práce Důsledek – pracovní poměr pokračuje Trvá na ukončení pracovního poměru Důsledek – zaměstnavatel má právo domáhat se uznání neplatnosti skončení u soudu Ukončí platně pracovní poměr Důsledek – pracovní poměr zaniká Ze strany zaměstnavatele = ukončení pracovního poměru způsobem, který je v rozporu se zákonem Nelíbím se mu, tak mi dá výpověď ústně POSTUP Zaměstnavatel neplatně skončí pracovní poměrZaměstnanec Akceptuje ukončení pracovního poměru Důsledek – pracovní poměr zaniká dohodou Neakceptuje – trvá na pokračování pracovního poměru Reakce zaměstnavatele Umožní zaměstnanci pokračovat ve výkonu práce Důsledek – pracovní poměr pokračuje Trvá na ukončení pracovního poměru Důsledek – zaměstnanec má právo domáhat se uznání neplatnosti skončení u soudu Ukončí platně pracovní poměr Důsledek – pracovní poměr zaniká

Témata, do kterých materiál patří