Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Politicka moc, legalita a legitimita moci, Weberovo pojeti moci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9. Politická moc, legalita a legitimita moci, Weberovo pojetí moci POLITICKÁ MOC Politika je umění řídit stát, je to správa věcí veřejných. Spočívá v účasti politických subjektů (politické strany, sociální skupiny, společenské organizace, jednotlivci) na státních záležitostech. Nástrojem k prosazení cílů a zájmů politických subjektů je politická moc, o jejíž získání usilují různými, tj. demokratickými nebo násilnými prostředky. Politická moc je jednou z klíčových otázek moderní společnosti, protože prostřednictvím politické moci se, uskutečňuje řízení společnosti a naplňují se cíle a jednotlivců i sociálních skupin. Politická moc je chápána jako: a) Schopnost něco prosadit i přes odpor druhých, tzn. je to moc k něčemu. Umožňuje prosadit opatření sloužící společnosti i většině občanů. Moc jednotlivců a skupin se sčítá v zájmu společnosti jako celku. Obecné zájmy, všichni mají stejný cíl. (funkcionalismus) b) Vztah mezi lidmi, to je moc nad někým. Moc jedněch je vyvážena bezmocností druhých. Moc je zlo, protože umožňuje jedněm žít na úkor druhých. (teorie konfliktu) c) Je to umění řídit stát, využívání moci, správa věcí veřejných. LEGALITA A LEGITIMITA MOCI Politická moc se může projevovat dvojím způsobem: a) politickým násilím a bezprávím v podobě zvůle dobyvatele či diktárora b) může být opřena o určitý systém zákonných norem, tzn. že je v souladu se zákonem. Pokud tomu tak je, hovoříme olegalitě moci.Moc jelegální, když je v souladu se zákonem. I legální moc může být nespravedlivá a může být vnímána jako vnucené bezpráví. Proto v moderní demokratické společnosti moc musí být nejen legální, ale ilegitimní.Legitimita moci znamená, že je oprávněná a uznávaná většinou občanů. Po celou historii se táhnou spory o to, čím je moc legitimována: a) božími zákony, boží vůlí b) smlouvou mezi lidmi c) přirozeným právem, tzn. právem svobodné lidské bytosti (lidská a občanská práva) V současnosti je politická moc legitimována svobodnými volbami. WEBEROVO POJETÍ MOCI Významný německý sociolog Max Weber rozlišuje tři typy mocí. Moc nazývá panstvím. 1) MOC CHARISMATICKÁ Je založená na víře ve výjimečné schopnosti a vlastnosti vůdce (Napoleon, Hitler, Masaryk, Stalin). 2) MOC TRADIČNÍ Je založena na víře v posvátnou závaznost již jednou ustanovených mocenských vztahů mezi lidmi, jednotlivci. Přenáší se zpravidla rodem (šlechtici, panovníci). Tradice postavení pánů nejen zdůvodňuje, ale i současně omezuje jejich libovůli - předurčuje jim jak se mají chovat. 3) MOC LEGÁLNÍ Je založena na víře v platnost neosobních zákonů, které platí jak pro držitele moci, tak i pro ovládané. Osou této moci je byrokracie, která spravuje stát podle neosobních předpisů a zákonů a tím ukončuje libovůli tradičních panovníků. Tam, kde vládne moc legální, má první i poslední slovo zákon. POLITICKÝ SYSTÉM Politická moc se uskutečňuje v rámci politického systému, který představuje souhrn vztahů a mechanismů mezi státními orgány, politickými stranami, sociálními skupinami a jednotlivci. Politický systém je jedna ze struktur společnosti a postihuje všechny politické věci (vztahy, mechanismy).

Témata, do kterých materiál patří